(zespół) Ass.Najadetum intermiediae (Koch 1926) Lang 1973

syn. Najadetum marinae Fukarek 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Najadetum intermiediae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Najadetum intermiediae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum pectinati

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea