(zespół) Ass.Polytrichetum sexangulari Br.-Bl. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Polytrichetum sexangulari

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Polytrichetum sexangulari

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Polytrichetum sexangulari

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion herbaceae — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia herbaceae

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae