(zespół) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi (Roll 1939) Müller 1962

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
16.04.2011, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

Berula erecta (potocznik wąskolistny)[f. submersa]
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)[f. submersa]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)[f. submersa]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

Nuphar lutea (grążel żółty)[f. submersa]
Batrachium aquatile (włosienicznik wodny)[ssp. pseudofluitans]
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)[s.str.]
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)[f. submersa]
Potamogeton ×fluitans
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)[f.]
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Ranunculo-Sietum_erecto-sumersi.htm"> Ranunculo-Sietum erecto-sumersi - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>