(zespół) Ass.Sanguisorbo-Silaetum (Klapp 1951) Vollr. 1965

Bromo-Senecionetum aquatici R.Tx. 1951 · Senecioni-Brometum racemosi ap. Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sanguisorbo-Silaetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sanguisorbo-Silaetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sanguisorbo-Silaetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sanguisorbo-Silaetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea