(klasa) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937

niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe

niskoturzycowe, bogate w mszaki zbiorowiska łąk bagiennych, emersyjnych darniowych torfowisk przejściowych i niskich oraz dolinkowej fazy torfowisk wysokich; odpowiada siedlisku „torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae

  O.Scheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)
  
    All.Rhynchosporion albae (dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich)
    
      Ass.Caricetum limosae (mszar dolinkowy z turzycą bagienną)
      
      Ass.Rhynchosporetum albae (mszar dolinkowy z przygiełką białą)
      
    All.Caricion lasiocarpae (zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe)
    
      Ass.Caricetum lasiocarpae (zespół turzycy nitkowatej)
      
      Ass.Caricetum diandrae
      
      Ass.Caricetum chordorrhizae
      
      Ass.Caricetum heleonastes
      
      Ass.Calamagrostietum neglectae
      
      Zb.Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium
      
  O.Caricetalia nigrae (kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe)
  
    All.Caricion nigrae (kwaśne młaki niskoturzycowe)
    
      Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae (kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią)
      
      Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)
      
      Ass.Bartsio-Caricetum nigrae
      
  O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)
  
    All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe)
    
      Ass.Valeriano-Caricetum flavae (żyzna młaka górska)
      
      Ass.Caricetum davallianae (zespół turzycy Davalla)
      
      Zb.Schoenus ferrugineus
      
      Ass.Schoenetum nigricantis (zespół marzycy czarniawej)
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Scheuchzerio-Caricetea_nigrae.htm"> Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>