(klasa) Cl.Stellarietea mediae R.Tx., Lohm. et Prsg 1950

zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych
Secalino-Violetalia (Br.-Bl. 1931) Sissingh 1943

zbiorowiska jedno- i dwuletnich chwastów, roślin towarzyszących uprawom roślin okopowych i ogrodowych, zbożowych i lnu, także występujące na terenach ruderalnych

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Stellarietea mediae

  O.Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu)
  
    All.Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych)
    
      SubAll.Arnoseridenion minimae
      
        Ass.Arnoserido-Scleranthetum (zespół chłodka i czerwca rocznego)
        
        Zb.Scleranthus annuus (zbiorowisko czerwca rocznego)
        
      SubAll.Aphenenion arvensis
      
        Ass.Vicietum tetraspermae (zespół wyki czteronasiennej)
        
        Ass.Aphano-Matricarietum (zespół skrytka i maruny nadmorskiej)
        
        Ass.Consolido-Brometum (zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej)
        
        Ass.Papaveretum argemonoes (zespół maku piaskowego)
        
    All.Caucalidion lappulae (zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych)
    
      Ass.Caucalido-Scandicetum (zespół włoczydła i czechrzycy grzebieniowej)
      
      Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori
      
      Ass.Geranio-Silenetum gallicae
      
      Ass.Kickxietum spuriae
      
      Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris
      
    All.Lolio-Linion
    
      Ass.Spergulo-Lolietum remoti
      
  O.Polygono-Chenopodietalia (zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych)
  
    All.Panico-Setarion (zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych siedliskach)
    
      Ass.Echinochloo-Setarietum (zespół sporka i chwastnicy jednostronnej)
      
      Zb.Lycopsis arvensis
      
      Ass.Digiterietum ischaemi (zespół palusznika nitkowatego)
      
    All.Polygono-Chenopodion (zbiorowiska chwastów upraw na siedliskach żyznych)
    
      Ass.Lamio-Veronicetum politae (zespół jasnoty i przetacznika lśniącego)
      
      Ass.Veronico-Fumarietum officinalis (zespół przetacznika i dymnicy pospolitej)
      
      Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti (zespół złocienia polnego)
      
      Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi
      
      Ass.Galinsogo-Setarietum (zespół żółtlicy i włośnicy sinej)
      
  O.Eragrostietalia
  
    All.Eragrostion
    
      Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum
      
  O.Sisymbrietalia (zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych)
  
    All.Sisymbrion officinalis (zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych)
    
      Ass.Corispermo-Plantaginetum indicae
      
      Ass.Corispermo-Brometum tectorum
      
      Ass.Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae
      
      Ass.Sisymbrietum sophiae
      
      Ass.Sisymbrietum loeselii (zespół stulisza Loesela)
      
      Ass.Hordeetum murini (zespół jęczmienia i stokłosy płonnej)
      
      Ass.Urtico-Malvetum neglectae (zespół pokrzywy i ślazu zaniedbanego)
      
      Ass.Chenopodietum stricti
      
      Ass.Salsoletum ruhtenicae
      
      Ass.Erigeronto-Lactucetum
      
      Ass.Atriplicetum nitentis (zespół łobody błyszczącej)
      
      Ass.Atriplicetum tataricae (zespół łobody szarej)
      
      Ass.Xanthietum strumarii
      
      Ass.Senecioni-Tussilaginetum (zespół starca i podbiału pospolitego)
      
      Ass.Erigeronto-Bryetum
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Stellarietea_mediae.htm"> Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>