(grupa zespołów) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

zbiorowiska zmiennowilgotne na glebach oglejonych; runo trawiasto-zielne z nielicznymi krzewinkami

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

Quercus robur (dąb szypułkowy)[dominant]
Betula pubescens (brzoza omszona)
Lysimachia vulgaris (tojeść pospolita)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)
Molinia caerulea (trzęślica modra)[agregacje]
Picea abies (świerk pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Fago-Quercetum petraeae, Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris, Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
Quercus petraea (dąb bezszypułkowy)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Calamagrostis arundinacea (trzcinnik leśny)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

  Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris (podgórski acidofilny las wilgotny)
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.02.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/dabrowy_podgorskie_na_glebach_oglejonych.htm"> dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>