(grupa podzespołów) GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy podzespołów (ChSC GrSubAss.) GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy podzespołów GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie

  SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
  
  SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum