(grupa zespołów) GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)