(grupa zespołów) GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

All.Calthion palustris">⇑ All.All.Calthion palustriseutroficzne łąki wilgotne Calthion palustrismokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
skróty

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

  Ass.Sanguisorbo-Silaetum
  
  Ass.Poo-Lathyretum palustris