(grupa zespołów) GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

  Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
  
  Ass.Caricetum cespitosae
  
  Ass.Juncetum acutiflori
  
  Ass.Juncetum subnodulosi
  
  Zb.Deschampsia caespitosa