(grupa zespołów) GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

także wiele ChAss.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych

  Ass.Scirpetum lacustris (szuwar oczeretowy)
  
  Ass.Typhetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)
  
  Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
  
  Ass.Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)