(zbiorowisko) Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans

Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagno-Utricularion — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris

Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia minor (pływacz drobny)
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)
Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.05.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/zb._z_dom._Sphagnum_denticulatum_S._cuspidatum_lub_Warnstorfia_fluitans.htm"> zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>