(grupa zespołów) GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

wiele gatunków charakterystycznych ze zbiorowisk (ChAss.)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych

  Ass.Caricetum rostratae
  
  Ass.Caricetum elatae (zespół turzycy sztywnej)
  
  Ass.Caricetum appropinquatae