klucz · Setaria pumila · włośnica sina »1

Setaria glauca
antropofit zadomowiony we florze polskiej
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
kłoski po usunięciu szczecin 3D 3D
Blaszki liściowe w pobliżu nasady z długimi odstającymi włoskami, poza tym nagie.

space

Plewa górna równa 1/2-2/3 długości kłoska. Plewka dolna kwiatu płodnego silnie wypukła, wydęta, poprzecznie, faliście pomarszczona

space

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

klucz · Setaria viridis · włośnica zielona

antropofit zadomowiony we florze polskiej
wystepowanie
o mapie występowania
pospolita; uprawy, przydroża

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-100 cm · kwitnienie: 6-9

klucz · Setaria italica · włośnica ber

antropofit zadomowiony we florze polskiej
rzadko uprawiana i dziczejąca

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-100 cm · kwitnienie: 6-8

rzadko zawlekana

klucz · Setaria verticillata · włośnica okółkowa

włośnica okręgowa
antropofit zadomowiony we florze polskiej
rzadka; uprawy, przydroża

klucz · Setaria decipiens · włośnica zwodnicza

Setaria ambigua · Setaria verticillata × Setaria viridis · Setaria viridis var. ambigua
antropofit zadomowiony we florze polskiej
rzadka; uprawy

Setaria macrostachya · setaria (ogr.)

(potocznie: włośnica (Setaria macrostachya))
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 80-100 cm · kwitnienie: 7-8

klucz do oznaczania

  
• uprawiana masywna
  
  
• chwasty i ruderalne, delikatniejsze
  
    
• plewka dolna silnie wydęta poprzecznie pomarszczona
    
    
• plewka dolna słabo wydęta nie pomarszczona
    
      
• szczeciny w górę szorstkie
      
      
• szczeciny w dół szorstkie
      
        
• wiecha w dole nieprzerywana
        
        
• wiecha w dole przerywana
        
literatura · references
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.411 [5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.928 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.879 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.606 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.727 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.632 [9]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.324 [80]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.635 [20]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2014 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 14.10.22 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 16.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Setaria.htm">Setaria (włośnica) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>