takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.265)

Carex arenaria L.

turzyca piaskowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Carex arenaria
charakterystyczny szereg roślin wyrastających z jednego kłącza; 30.06.2005, ok. Rowów; copyright © by Przemysław Baraniecki
Carex arenaria
pokrój rośliny z kłosami
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
Carex arenaria
Carex ligerica (turzyca loarska)
od lewej turzyca loarska (Carex ligerica), turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria) - porównanie trzech gatunków turzyc z sekcji Ammoglochin XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.265 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Piaski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 00010000.08_1_4.jmak - Carex arenaria (turzyca piaskowa); Jastrzębia Góra
7f · 00010000.08_1_4.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Jastrzębia Góra/
znalezisko 20090816.1.and - Carex arenaria (turzyca piaskowa); Słowiński PN
3f · 20090816.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Słowiński PN/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.844 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.624 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.607 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.155+203+208 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.286 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.656 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.133+t10 [85.3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2015 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 15.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.05.2015 · powstała/was created 11.01.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Carex_arenaria.htm">Carex arenaria (turzyca piaskowa) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>