Rośliny torfowisk

torfowisko

Wszelkie torfowiska powinny być chronione, choćby z uwagi na ważną funkcję retencji (przetrzymywania) wody.
Wspólną cechą torfowisk jest organiczne podłoże utworzone przez szczątki roślinne rozkładające się w warunkach beztlenowych. Torfowiska tworzą się w miejscach podmokłych a ich roślinność oraz podłoże magazynuje olbrzymie ilości wody. Wyróżnia się różne typy torfowisk. Mają one całkowicie odmienną roślinność.

space

rośliny torfowisk wysokich

Torfowiska wysokie, położone są na wierzchowinach i międzydziałach, zasilane są przez wody opadowe — stąd występują w miejscach o wysokich opadach, u nas głównie w górach. Ich flora naczyniowa jest uboga; dominują mchy z rodzaju torfowiec (Sphagnum).

rośliny torfowisk niskich

Torfowiska niskie, charakterystyczne dla dolin rzecznych i innych miejsc z przepływem wody. W przeciwieństiwe do torfowisk wysokich, mają bogatą florę roślin naczyniowych, z dużą liczbą turzyc i traw.
Torfowiska przejściowe mają charakter pośredni pomiędzy niskimi a wysokimi.
wierzba szara (Salix cinerea)
wierzba pięciopręcikowa (Salix pentandra)
bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
gorysz błotny (Peucedanum palustre)
szalej jadowity (Cicuta virosa)
marek szerokolistny (Sium latifolium)
wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)
przytulia błotna (Galium palustre)
tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora)
komonica błotna (Lotus uliginosus)
knieć błotna (Caltha palustris)
jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)
jaskier wielki (Ranunculus lingua)
jaskier płomiennik (Ranunculus flammula)
siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre)
uczep trójlistkowy (Bidens tripartita)
uczep zwisły (Bidens cernua)
ostrożeń błotny (Cirsium palustre)
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)
wierzbownica błotna (Epilobium palustre)
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.)
rdest wężownik (Polygonum bistorta)
świbka błotna (Triglochin palustre)
skrzyp błotny (Equisetum palustre)
ponikło błotne (Eleocharis palustris)
sit skupiony (Juncus conglomeratus)
sit rozpierzchły (Juncus effusus)
sit siny (Juncus inflexus)
sit członowaty (Juncus articulatus)
sitowie leśne (Scirpus sylvaticus)
pałka szerokolistna (Typha latifolia)
turzyca siwa (Carex canescens)
turzyca prosowa (Carex paniculata)
turzyca żółta (Carex flava)
turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)
turzyca pęcherzykowata (Carex vesicaria)
turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus)
turzyca prosowata (Carex panicea)
turzyca pospolita (Carex nigra)
turzyca sztywna (Carex elata)
turzyca zaostrzona (Carex gracilis)
turzyca brzegowa (Carex riparia)
śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa)
manna jadalna (Glyceria fluitans)
trzęślica modra (Molinia caerulea)
mietlica psia (Agrostis canina)
trzcinnik lancetowaty (Calamagrostis canescens)
trzcina pospolita (Phragmites australis)
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2015 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 15.11.15 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.01.2014 · powstała/was created 03.12.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/rosliny-na-torfowiskach.htm">Rośliny torfowisk - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>