fot. 020910-3247 (706×536) — copyright © by Marek Snowarski
gałęzie z owocami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carpinus betulus (grab pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.09.2002, Kołobrzeg, park zdrojowy
copyright © by Marek Snowarski