tradycyjny klucz wyboru

  
rośliny zielne zarodnikowe (↓nie)
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)

skrzypy

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

widłakowate

Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)

paprocie

· Rośliny zielne rozmnażające się poprzez zarodniki.
  
  
rośliny zielne i drzewiaste nasienne(↑nie) (↓nie)
· Rośliny zielne lub drzewiaste (krzewinki, krzewy, drzewa) rozmnażające się przez nasiona.
  
    
drzewa i krzewy iglaste (nagozalążkowe) (↓nie)
Pinus sylvestris

drzewa i krzewy iglaste

· Drzewa i krzewy o liściach iglastych lub łuskowatych, rzadziej płaskie wachlarzowate (miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba)).
· Brak typowych kwiatów - organy generatywne w rozdzielnopłciowych szyszkach. Nasiona tworzone na owocolistkach tworzących zdrewniałe szyszki, rzadziej mięsiste szyszkojagody (jałowiec (Juniperus)) lub w soczystej osnówce (cis (Taxus)).
  Tutaj miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) oraz wszelkie drzewa i krzewy iglaste.
    
    
rośliny zielne lub drzewiaste (okrytozalążkowe)(↑nie)
· Rośliny zielne lub drzewiaste z typowymi kwiatami. Te zwykle obupłciowe (wtórnie mogą być jednopłciowe), z listkami okwiatu i zalążkami zamkniętymi w słupku powstałym ze zrośniętych owocolistków.
    
      
jednoliścienne (↓nie)
· Siewki z jednym liścieniem.
· Wiązki przewodzące na poprzecznym przekroju rozproszone; bez możliwości wzrostu wtórnego. W naszym klimacie wyłącznie rośliny zielne.
· Nerwacja liści zwykle wyraźnie równoległa. Liście niezłożone, zwykle równowąskie, całobrzegie. Ulistnienie najczęściej naprzemianległe, czasem silnie zredukowane i pęd przyjmuje formę liściową (rzęsowate (Lemnaceae) - unosi się na powierzchni wody).
· Kwiaty zwykle 3-krotne z sześcioma listkami okwiatu, czasem okwiat silnie lub całkowicie zredukowany (np. trawy, turzyce).
Liliopsida (jednoliścienne)
syn. Monocotyledoneae
  Tutaj między innymi trawy, turzyce, storczyki, kwiaty "cebulowe".
      
      
dwuliścienne(↑nie)
· Siewki zwykle z dwoma liścieniami.
· Wiązki przewodzące na poprzecznym przekroju pędu ułożone w okręgu.
· Nerwacja liści rozgałęziająca się z ±siatką wzajemnych połączeń (unerwienie pierzaste, dłoniaste lub złożone); rzadko kiedy równoległe (babka (Plantago), goryczka (Gentiana)).
· Ulistnienie skrętoległe, naprzeciwległe lub okółkowe, czasami są tylko liście odziomkowe albo zebrane w przyziemnej różyczce.
· Kwiaty zwykle 4- lub 5-krotne, czasem liczba elementów zwielokrotniona lub zmniejszona; rzadko kiedy okwiat 3-, 6-krotny, zredukowany lub go brak.
  Tutaj między innymi drzewa i krzewy liściaste oraz większość roślin zielnych krajowej flory.
      

grupy roślin

Na stronie każdego gatunku, w listwie menu w nagłówku i stopce strony jest podana pozycja w układzie systematycznym.
Mapki występowania roślin na terenie kraju pozwalają (przy oznaczaniu na nizinach) szybko wyeliminować gatunki wyłącznie górskie.

gdzie rosną

Skorzystaj też z informacji o zbiorowiskach roślinnych dostępnej przez zestawienia gatunków charakterystycznych oraz na stronach gatunków; dzięki temu dowiesz się jakich innych roślin możesz spodziewać się w sąsiedztwie oznaczonego gatunku.

Rośliny borów
lasy iglaste

Rośliny grądów i buczyn
lasy liściaste (grądy i buczyny)

Rośliny wydm
rośliny wydm i wybrzeża Bałtyku

 

kiedy kwitną i kolor kwiatów

Pory roku w ogrodzie
pory roku w ogrodzie i na działce

Flora to ogół gatunków roślin rosnących na danym terenie w określonym czasie.

Flora Polski (w domyśle współczesna) to ogół gatunków rosnących współcześnie na terenie Polski. Zwyczajowo wyłącza się z krajowej flory gatunki roślin które znajdują się tylko w uprawie, są jedynie sporadycznie zawlekane i nie utrzymują się samodzielnie (bez świadomej lub nieświadomej ingerencji ludzkiej) na terenie kraju.

oznaczanie

Czy można skutecznie oznaczać gatunki roślin po takich cechach jak barwa kwiatów i miejsce występowania? — tak, ale nie w każdym przypadku i nie zawsze do poziomu gatunku.

Skorzystanie z pomocy proponowanych powyżej zestawień pozwoli w większości wypadków znacznie przyśpieszyć oznaczenie gatunku. Gatunki pospolite i przy tym charakterystyczne, zwykle da się tym sposobem oznaczyć co do gatunku. W większości wypadków można przynajmniej określić rodzinę lub rodzaj w którym dany gatunek się znajduje.

Pamiętaj jednak by typowanie „po obrazkach” koniecznie zweryfikować czytając uwagi i opis gatunku. W przypadku takich grup jak trawy, turzyce, baldaszkowate, jasnotowate i wielu innych rodzajów, ostatni etap oznaczania trzeba przejść nieco bardziej wymagającą drogą regularnego klucza do oznaczania.