Pędy nieregularnie widlasto rozgałęziające się, długie, płożące się, z krótkimi pędami bocznymi.

Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lycopodiales (widłakowce)]
pędy nieregularnie widlaste, płożące się

  
ulistnienie nakrzyżległe, pędy grzbietobrzusznie spłaszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
  
  
ulistnienie wszechstronne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Pędy sterylne nie są spłaszczone.
  
    
kłosy podobne do pędów (↓nie)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Kłosy niewiele różnią się od ulistnionych pędów, są luźne, ich liście są zielone i nie są suchobłoniasto obrzeżone.
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
wystepowanie
widłak torfowy · syn. Lepidotis inundata · Lycopodium inundatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.
    
    
kłosy odmienne od pędów (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
    
      
liście z długim wyrostkiem (↓nie)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście pędów płonnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pędy z kłosami zarodnionośnymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Kłosy zarodnionośne zwykle po 2-3 na rozwidlonym końcu długiej stopki.
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.
      
      
liście bez wyrostka (↑nie)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kłosy zarodnionośne pojedynczo, bez stopki, siedzące na końcu wzniesionych gałązek.
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość częsty. Lasy iglaste, także zabagnione, na kwaśnym podłożu, na torfowiskach.