Pędy nieregularnie widlasto rozgałęziające się, długie, płożące się, z krótkimi pędami bocznymi.

Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lycopodiales (widłakowce)]
pędy nieregularnie widlaste, płożące się

  
ulistnienie nakrzyżległe, pędy grzbietobrzusznie spłaszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
  
  
ulistnienie wszechstronne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Pędy sterylne nie są spłaszczone.
  
    
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata
kłosy podobne do pędów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Kłosy niewiele różnią się od ulistnionych pędów, są luźne, ich liście są zielone i nie są suchobłoniasto obrzeżone.
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
wystepowanie
widłak torfowy · syn. Lepidotis inundata · Lycopodium inundatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.
    
    
kłosy odmienne od pędów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
    
      
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście pędów płonnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pędy z kłosami zarodnionośnymi
liście z długim wyrostkiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Kłosy zarodnionośne zwykle po 2-3 na rozwidlonym końcu długiej stopki.
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.
      
      
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
pokrój
liście bez wyrostka(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kłosy zarodnionośne pojedynczo, bez stopki, siedzące na końcu wzniesionych gałązek.
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość częsty. Lasy iglaste, także zabagnione, na kwaśnym podłożu, na torfowiskach.
      
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.190 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.112 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.21 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.30 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.30 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.9 [11]
· Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.64 [2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.3 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.3 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.12.2015 · powstała/was created 15.02.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Lycopodiaceae.htm"> Lycopodiaceae (widłakowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>