fot. MS-Lycopodium_clavatum-20020800-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pędy z kłosami zarodnionośnymi
08.2002, Góry Orlickie, Zieleniec · copyright © by Michał Smoczyk