⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pteridophyta (paprotniki)]
  
podwodne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
  Rośliny podwodne, rosną na dnie przejrzystych oligotroficznych jezior; głównie na Pomorzu.
  
  
lądowe (↑nie)
  
    
liście cienkie i drobne (↓nie)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
pokrój rośliny, zielone liście asymilacyjne (na dole) i żółte liście zarodnionośne (zebrane w kłosy, wyżej)
Selaginella selaginoides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
  Wilgotne górskie, mszyste zbocza, skały, łąki.
    
    
liście grube, dość sztywne (↑nie)
    
      
pędy regularnie widlaste, wzniesione (↓nie)
Huperzia selago (wroniec widlasty)
pokrój, widok z boku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
Huperzia selago (wroniec widlasty)
wystepowanie
widłak wroniec · syn. Lycopodium selago · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki. Cieniste mszyste lasy i górskie łąki.
      
      
pędy nieregularnie widlaste, płożące się (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.