⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pteridophyta (paprotniki)]
  
podwodne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
  Rośliny podwodne, rosną na dnie przejrzystych oligotroficznych jezior; głównie na Pomorzu.
  
  
lądowe(↑nie)
  
    
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
pokrój rośliny, zielone liście asymilacyjne (na dole) i żółte liście zarodnionośne (zebrane w kłosy, wyżej)
Selaginella selaginoides
liście cienkie i drobne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
  Wilgotne górskie, mszyste zbocza, skały, łąki.
    
    
liście grube, dość sztywne(↑nie)
    
      
Huperzia selago (wroniec widlasty)
pokrój, widok z boku
pędy regularnie widlaste, wzniesione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
Huperzia selago (wroniec widlasty)
wystepowanie
widłak wroniec · syn. Lycopodium selago · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki. Cieniste mszyste lasy i górskie łąki.
      
      
pędy nieregularnie widlaste, płożące się(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.
      
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.190 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.112 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.20 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.30 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.30 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.9 [11]
· Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.64 [2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.12+54 [86.1]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.12.2015 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Lycopodiales.htm"> Lycopodiales (widłakowce) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>