atlas-roslin.pl

Literatura o roślinach

KomentarzZbiorowiska
  

flory, monografie, klucze

  
    
[103]
Afonin, A.A. (2003) — Oprjedeljenje dikorastuszczich widow iw (Salix) jugo-zapada Rassiji
    
    
[117]
Bjeljajewa I.W. et al. (2006) — Willows of Ural: atlas and identification key.
    
    
[1]
Broda, B., Mowszowicz, J. (1985) — Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych.
    
    
[126]
Dickore W.B., Kasperek G. (2010) — Species of Cotoneaster (Rosaceae, Maloideae) indigenous to, naturalising or commonly cultivated in Central Europe.
    
    
[81]
Dorywalsk, J., Adamczewski, K. (1976) — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu.
    
    
[64]
Drobnik, J. (2007) — Zielnik i zielnikoznawstwo.
    
    
[5]
Falkowski, M. i inni (1982) — Trawy polskie.
    
    
[16]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych" i "Flora Polski. Rośliny naczyniowe. (0000) — Flora Polski wydawana w XX w.
    
      
[16.3]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom III (1927) — Cruciferae, Ranunculaceae, Aristolochiaceae, Berberidaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Papaveraceae, Resedaceae.
      
      
[16.5]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom V (1935) — Rosa.
      
      
[16.6]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VI (1947) — Violaceae.
      
      
[16.7]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII (1955) — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ...
      
      
[16.8]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe (1959) — Tom VIII.
      
      
[16.9]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX (1960) — Umbelliferae
      
      
[16.10]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe (1963) — Tom X
      
      
[16.11]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2) (1967) — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae.
      
      
[16.12]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe (1971) — Tom XII
      
      
[16.13]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe (1972) — Tom XIII.
      
      
[16.14]
Flora Polska. Rośliny naczyniowe (1980) — Tom XIV
      
      
[16.4II]
Flora Polski. Rośliny naczyniowe (1985) — Tom IV edycja II.
      
      
[16.5II]
Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom V edycja II (1987) — Rosa - róża.
      
      
[16.3II]
Flora Polski Rośliny naczyniowe (1992) — Tom III edycja II
Fagales, Myricales, Juglandales, Salicales, Urticales, Santalales, Polygonales, Hamamelidales, Euphorbiales (Tricoccae), Centrospermae
      
      
[16.15]
Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom XIV (1995) — Indeksy do tomów I-XIV i drugiej edycji Flory Polski, tomy III-V.
      
    
[17]
Mądalski J. et al. (1930-90) — Atlas flory polskiej i ziem ościennych
W zamierzeniu ma ilustrować (rysunki) gatunki z Flory Polski. Wydano część, Przed II WŚ 5 zeszytów (w latach 1930-36). Po wojnie od 1954 do 1990 ok. 30 kolejnych i zaprzestano wydawania. Wspaniałe rysunki, na poziomie dzieła sztuki, obejmują niecałą połowę planowanego zakresu tego wydawnictwa.
    
      
[17-I]
Mądalski J. — Vol. I
Obejmuje gatunki FP I o nr 1-75. 3 zeszyty; wszystkie wydano.
      
        
[17-1-1]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol I zeszyt 1/3 (1954) — Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae (Pars 1). PWN. Warszawa-Wrocław.
        
        
[17-1-2]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol I zeszyt 2/3 (1954) — Polypodiaceae (Pars 2), Salviniaceae, Marsiliaceae, Equisetaceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Isoetaceae. PWN. Warszawa-Wrocław
        
        
[17-1-3]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol I zeszyt 3/3 (1955) — Taxaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Ephedraceae. PWN. Warszawa-Wrocław
skan 600dpi z oryginału od B
        
      
[17-II]
Mądalski J. — Vol. II
Obejmuje gatunki FP I o nr 76-238. 5 zeszytów; wszystkie wydano.
      
        
[17-2-1]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol II zeszyt 1/5 (1977) — Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae, Juncaginaceae, Zannichelliaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae
        
        
[17-2-2]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol II zeszyt 2/5. Juncaceae (1931) — PAU. Kraków.
        
        
[17-2-3]
Mądalski J., Skwirzyńska E. (1978) — Vol. II — zeszyt 3
Liliaceae (Pars 1)
        
        
[17-2-4]
Mądalski J., Skwirzyńska E. (1975) — Vol. II — zeszyt 4
Liliaceae (Pars 2)
        
        
[17-2-5]
Mądalski J., Skwierzyńska E. (1990) — Vol II zeszyt 5/5
Liliaceae (Pars 3), Amaryllidaceae, Iridaceae
        
      
[17-III]
Mądalski J. — Vol. III
Obejmuje gatunki FP I o nr 239-369. 4 zeszyty; wszystkie wydano.
      
        
[17-3-1]
Madalski J., Mikulska J. (1979) — Vol. III zeszyt 1/4
Cyperaceae - Scirpoideae, Rhynchosporoideae
        
        
[17-3-2]
Mądalski J. (1930) — Vol. III zeszyt 2/4
Cyperaceae-Caricoidae (Pars 1)
        
        
[17-3-3]
Mądalski J. (1968) — Vol. III zeszyt 3/4
Cyperaceae-Caricoideae (Pars 2)
        
        
[17-3-4]
Mądalski J., Kowal T., Mikulska J. (1974) — Vol. III — zeszyt 4
Cyperaceae-Caricoideae (Pars 3)
        
      
[17-IV]
. — Vol. IV
Obejmuje gatunki FP I o nr 370-541a. Planowano 7 zeszytów, wydano 1-4.
      
        
[17-4-1]
Baecker K., Iwanicki J. (1931) — Vol IV zeszyt 1/7
Gramineae (Pars 1)
        
        
[17-4-2]
Baecker K., Iwanicki J. (1932) — Vol. IV zeszyt 2/7
Gramineae (Pars 2)
        
        
[17-4-3]
Iwanicki J. (1936) — Vol. IV zeszyt 3/7
Gramineae (Pars 3)
        
        
[17-4-4]
Iwanicki J. (1936) — Vol IV zeszyt 4/7
Gramineae (Pars 4)
        
      
[17-V]
Mądalski J. — Vol. V
Orchidaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae et Lemnaceae
Obejmuje gatunki FP I o nr 542-604. Planowano 2 zeszyty, wydano w całości.
      
        
[17-5-1]
Mądalski J., Mikulska J. (1971) — Vol. V — zeszyt 1
Orchidaceae (Pars 1)
        
        
[17-5-2]
Mądalski J., Mikulska J. (1977) — Vol. V — zeszyt 2
Orchidaceae (Pars 2). Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae, Lemnaceae
        
      
[17-VI]
Mądalski J. — Vol. VI
Obejmuje gatunki FP II o nr 605-728. Planowano 5 zeszytów. Wydano 1, 2, 5, 5a.
      
        
[17-6-1]
Mądalski J., Nowotarski A. (1959) — Vol VI — zeszyt 1
Betulaceae, Fagaceae, Myricaceae, Juglandaceae
        
        
[17-6-2]
Mądalski J., Skwirzyńska E. (1983) — Vol. VI — zeszyt 2
Salicaceae
        
        
[17-6-5]
Mądalski J., Sadowska A. (1965) — Vol. VI — zeszyt 5
Polygonaceae (Pars 1)
        
        
[17-6-5a]
Mądalski J., Sadowska A. (1967) — Vol. VI — zeszyt 5a
Polygonaceae (Pars 2), Platanaceae
        
      
[17-VII]
Mądalski J. — Vol. VII
Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Aizoaceae, Portulacaceae et Caryophyllaceae
Obejmuje gatunki FP II o nr 729-910. Planowano 7 zeszytów, Wydano 1, 2, 3, 4.
      
        
[17-7-1]
Mądalski J., Kowal T. (1957) — Vol VII zeszyt 1/7
Chenopodiaceae (Pars 1)
        
        
[17-7-2]
Mądalski J., Kowal T. (1960) — Vol VII zeszyt 2/7
Chenopodiaceae (Pars 2), Amaranthaceae, Aizoaceae, Portulacaceae
        
        
[17-7-3]
Mądalski J., Kowal T. (1962) — Vol VII zeszyt 3/7
Caryophyllaceae (Pars 1)
        
        
[17-7-4]
Mądalski J.; Sadowska H. (1976) — Vol VII zeszyt 4/7
Caryophyllaceae (Pars 2)
        
      
[17-IX]
Mądalski J. — Vol. IX
Papaveraceae, Cruciferae et Resedaceae
Obejmuje gatunki FP III o nr 1017-1160a. Planowano 7 zeszytów. Wydano w całości.
      
        
[17-9-1]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 1/7 (1955) — Papaveraceae
        
        
[17-9-2]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 2/7 (1963) — Cruciferae (Pars 1)
        
        
[17-9-3]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 3/7 (1961) — Cruciferae (Pars 2)
        
        
[17-9-4]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 4/7 (1966) — Cruciferae (Pars 3)
        
        
[17-9-5]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 5/7 (1967) — Cruciferae (Pars 4)
        
        
[17-9-6]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 6/7 (1967) — Cruciferae (Pars 5)
        
        
[17-9-7]
Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 7/7 (1969) — Cruciferae (Pars 6), Resedaceae
        
      
[17-XI]
Mądalski J. — Vol. XI
Rosaceae II, Violaceae, Cistaceae, Tamaricaceae, Elatinaceae, Droseraceae, Guttiferae, Crassulaceae et Saxifragaceae
Obejmuje gatunki FP V, VI i VII o nr 1221g-1342. Planowano 5 zeszytów. Wydano: 3. i 5.
      
        
[17-11-3]
Mądalski J., Mikulska J., Skwierzyńska E. (1982) — Vol XI zeszyt 3/5
Cistaceae, Tamaricaceae, Elatinaceae, Droseraceae, Gutiferae
        
        
[17-11-5]
Mądalski J.; Marczek E. (1962) — Vol XI zeszyt 5/5
Saxifragaceae
        
      
[17-17-1]
Mądalski J., Skwirzyńska E. (1973) — Vol. XVII zeszyt 1
Scrophulariaceae (Pars 4) et Orobanchaceae
jedyny wydany zeszyt z Vol. XVII
      
    
[84]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (0000) — Flóra Slovenska.
    
      
[84.1]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1966) — Flóra Slovenska. I.
      
      
[84.2]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1966) — Flóra Slovenska. II.
      
      
[84.3]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1982) — Flóra Slovenska. III.
      
      
[84.4.1]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1984) — Flóra Slovenska. IV/1.
      
      
[84.4.2]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1985) — Flóra Slovenska. IV/2.
      
      
[84.4.3]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1992) — Flóra Slovenska. IV/3.
      
      
[84.4.4]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1988) — Flóra Slovenska. IV/4.
      
      
[84.5.1]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1993) — Flóra Slovenska. V/1.
      
      
[84.5.2]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (1997) — Flóra Slovenska. V/2.
      
      
[84.5.3]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (2006) — Flóra Slovenska. V/3.
      
      
[84.5.4]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (2002) — Flóra Slovenska. V/4.
      
      
[84.6.1]
Futák, J., Bertová, L. (eds.) (2008) — Flóra Slovenska. VI/1.
      
    
[85]
Flora ZSRR (1900) — Oryginalne wydanie „Flora URSS” obejmuje 30 tomów wydawanych w latach 1934-64, plus uzupełnienia nomenklatoryczne wydane w 1973 r.
    
      
[85.1]
Komarov V.L., Iljin M.M. (1934) — Flora URSS. T.1
      
      
[85.2]
Komarov V.L., Schischkin B.K. (1936) — Flora URSS. T.2
      
      
[85.3]
Komarov, V.L., Schischkin, B.K. (1935) — Flora URSS. T.3
      
      
[85.4]
Komarov, V.L. (1935) — Flora URSS. T.4
      
      
[85.5]
Komarov, V.L. (1936) — Flora URSS. T.5
      
      
[85.6]
Komarov, V.L., Schischkin, B.K. (1936) — Flora URSS. T.6
      
      
[85.7]
Komarov, V.L., Schischkin, B.K. (1937) — Flora URSS. T.7
      
      
[85.8]
Komarov, V.L., Busch, N.A. (1939) — Flora URSS. T.8
      
      
[85.9]
Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W. (1939) — Flora URSS T.9
      
      
[85.10]
Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S. (1941) — Flora URSS. T.10 Rosaceae
      
      
[85.11]
Komarov V.L., Schischkin B.K. (1945) — Flora URSS. T.11 Leguminosae
      
      
[85.12]
Komarov V.L. Schischkin, B.K. (1946) — Flora URSS. T.12 Astragalus
      
      
[85.13]
Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1948) — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3
      
      
[85.14]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1949) — Flora URSS. T.14
      
      
[85.15]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1949) — Flora URSS. T.15
      
      
[85.16]
Schischkin B.K. (1950) — Flora URSS. T.16
      
      
[85.17]
Schischkin B.K. (1951) — Flora URSS. T.17
      
      
[85.18]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1952) — Flora URSS. T.18
      
      
[85.19]
Schischkin, B.K. (1953) — Flora URSS T.19
      
      
[85.20]
Schischkin B.K., Juzenczuk S.W. (1954) — Flora URSS T.20
      
      
[85.21]
Schischkin B.K. (1954) — Flora URSS. T.21
      
      
[85.22]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1955) — Flora URSS. T.22
      
      
[85.23]
Schischkin, B.K. (1958) — Flora URSS T.23
      
      
[85.24]
Schischkin, B.K., Bobrov, E.G. (1957) — Flora URSS T.24
      
      
[85.25]
Schischkin B.K. (1959) — Flora URSS. T.25
      
      
[85.26]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1961) — Flora URSS. T.26
      
      
[85.27]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1962) — Flora URSS. T.27
      
      
[85.28]
Schischkin B.K., Bobrov E.G. (1963) — Flora URSS. T.28
      
      
[85.29]
Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N. (1964) — Flora URSS T.29
      
      
[85.30]
Shishkin, B.K., Bobrov, E.G., Juksin, A.Ja. (1960) — Flora URSS T.30
      
      
[85.31]
Bobrov E.G., Tzvelev N.N. (1964) — Flora URSS. Indices 1-30
      
      
[85.32]
Czerepanov, S.K. (1973) — Additamenta et Corrigenda ad "Floram USSR" (tomi I-XXX).
      
      
[85.33]
Czerepanov, S.K. (1995) — Vascular plants of Russia and Adjacent States (the former USSR).
      
      
[85.e14]
Shishkin, B.K., Bobrov, E.G. (1949) — Flora of the U.S.S.R. T.14 (translated 1974)
      
    
[86]
Flora Europae Orientalis (1974) — Od roku 1974 była wydawana, „Flora partis europaeae URSS”, po rozpadzie ZSRR, kolejne tomy wychodziły pod tytułem „Flora Europae orientalis”.
    
      
[86.1]
Fedorov R.V. (1974) — Flora Partis Europaeae URSS. T.1
      
      
[86.2]
Fedorov R.V. (1976) — Flora Partis Europaeae URSS. T.2
      
      
[86.3]
Fedorov R.V. (1978) — Flora Partis Europaeae URSS. T.3
      
      
[86.4]
Fedorov R.V. (1979) — Flora Partis Europaeae URSS. T.4
      
      
[86.5]
Fedorov A., Kamelin R.V. (1981) — Flora Partis Europaeae URSS. T.5
      
      
[86.6]
Fedorov A. (1987) — Flora Partis Europaeae URSS. T.6
      
      
[86.7]
Tzvelev N.N. (1994) — Flora Partis Europaeae URSS. T.7
      
      
[86.8]
Tzvelev N.N. (1989) — Flora Partis Europaeae URSS. T.8
      
      
[86.9]
Tzvelev N.N. (1996) — Flora Europae Orientalis. T.9
      
      
[86.10]
Tzvelev N.N. (2001) — Flora Europae Orientalis. T.10
      
      
[86.11]
Tzvelev N.N. (2004) — Flora Europae Orientalis. T.11
      
    
[89]
Flora Ukrainy (1900) — W 12. tomach. Wydana w latach 1938-1965.
    
      
[89.1]
Bordzilowski, E. (1938) — Flora URSR. T.1 Polypodiaceae — Ephedraceae
      
      
[89.2]
Bordzilowski, E., Lavrenko, E. (1940) — Flora URSR. T.2 Typhaceae — Cyperaceae
      
      
[89.3]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1950) — Flora URSR. T.3 Araceae — Orchidaceae
      
      
[89.4]
Kotov, M.I. (1952) — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae
      
      
[89.5]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1953) — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae
      
      
[89.6]
Zjerov D.K. (1954) — Flora URSR. T.6 Rosaceae, Leguminosae
      
      
[89.7]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1955) — Flora URSR. T.7 Geraniaceae — Cornaceae
      
      
[89.8]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1957) — Flora URSR. T.8 Pyrolaceae — Verbenaceae
      
      
[89.9]
Kotov, M.I. (1960) — Flora URSR. T.9 Labiatae — Bignoniaceae
      
      
[89.10]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1961) — Flora URSR. T.10 Orobanchaceae — Lobeliaceae
      
      
[89.11]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1962) — Flora URSR. T.11 Compositae (1)
      
      
[89.12]
Klokov, M.V., Visjulina, O.D. (1965) — Flora URSR. T.12 Compositae (2)
      
    
[124]
Flora of China. (0000) — http://flora.huh.harvard.edu/china/index.html
    
    
[9]
Haeupler, H., Muer, T. (2000) — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands.
wyd. 2 z 2007 roku ma wprowadzone korekty i jest rozszerzone (na końcu książki) o kilkadziesiąt gatunków
    
    
[71]
Hejný, S., Slavík, B. (1997) — Květena České Republiky
    
      
[71.1]
Hejný, S., Slavík, B. (1997) — Květena České Republiky 1
      
      
[71.2]
Hejný, S., Slavík, B. (1990) — Květena České Republiky 2
      
      
[71.3]
Hejný, S., Slavík, B. (1992) — Květena České Republiky 3
      
      
[71.4]
Slavík, B. (1995) — Květena České Republiky 4
      
      
[71.5]
Slavík, B. (1997) — Květena České Republiky 5
      
      
[71.6]
Slavík, B. (2000) — Květena České Republiky 6
      
      
[71.7]
Slavík, B., Štěpánková (2004) — Květena České Republiky 7
      
      
[71.8]
Slavík, B., Štěpánková (2010) — Květena České Republiky 8
      
    
[289]
Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V. (2005) — The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland
Polish Bot. Jurn. 50(2): 117-137
    
    
[442]
Jeremy A.C. et al. (2007) — Sedges of the British Isles.
Ed. 3
    
    
[324]
Kozłowski S. et al. (2012) — Trawy. Właściwości, występowanie i wykorzystanie.
    
    
[105]
Kubát, K. (2002) — Klíč ke květeně České republiky
    
    
[80]
Kulpa, W. (1988) — Nasionoznawstwo chwastów.
    
    
[112]
Majewskij P.F. (2006) — Flora srjednjej połosy jewropjejskoj czasti Rassiji. wyd. 10. zmienione i rozszerzone
    
    
[118]
Mitka J. (2003) — The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. A phenetic-geographic study.
    
    
[4]
Moraczewski, I. R., Sudnik-Wójcikowska, B. i inni (2000) — Flora ojczysta. Komputerowy klucz do roślin flory polskiej.
    
    
[98]
Prokudin J.N. (1977) — Złaki Ukrainy.
    
    
[92]
Reichenbach, H.G. (1800) — Icones florae Germanicae et Helveticae I-XXIV
    
      
[92.3]
Reichenbach, H.G. (1839) — Icones florae Germanicae et Helveticae III
      
      
[92.5]
Reichenbach, H.G. (1841) — Icones florae Germanicae et Helveticae V
      
      
[92.11]
Reichenbach, H.G. (1849) — Icones florae Germanicae et Helveticae XI
      
      
[92.20]
Reichenbach, H.G. (1862) — Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV
      
      
[92.22]
Reichenbach, H.G. (1909) — Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV
      
      
[92.24]
Reichenbach, H.G. (1909) — Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV
      
    
[290]
Rich, T.C.G., Jeremy, A.C. — Juncus BSBI Plant Crib
    
    
[11]
Rothmaler W. (1995) — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband.
    
    
[40]
Rothmaler W. (2005) — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band.
    
    
[441]
Rothmaler W. et al. (2007) — Exkursionsflora von Deutschland, Band 5. Krautige Zier- und Nutzpflanzen
    
    
[15]
Rutkowski L. (1998) — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej.
    
      
[15.2]
Rutkowski L. (2005) — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej
drugie wydanie ma dodaną erratę i zmienione klucze dla Taraxacum i kilku rodzajów w rodzinie Rosaceae
      
    
[94]
Seneta W. (1987) — Drzewa i krzewy iglaste.
    
    
[12]
Seneta W., Dolatowsk, J. (2000) — Dendrologia.
    
    
[91]
Flora Rumunii (1900) — W 13. tomach. Wydana w latach 1952-1973.
    
      
[91.1]
Săvulescu, T. (1952) — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae
      
      
[91.2]
Săvulescu, T. (1953) — Flora Romanicae. T.2 Caryophyllaceae — Ranunculaceae
      
      
[91.3]
Săvulescu, T. (1955) — Flora Romanicae. T.3 Aristolochiaceae — Begoniaceae
      
      
[91.4]
Săvulescu, T. (1956) — Flora Romanicae. T.4 Hypericeae — Platanaceae
      
      
[91.5]
Săvulescu, T. (1957) — Flora Romanicae. T.5 Leguminosae — Hippuridaceae
      
      
[91.6]
Săvulescu, T. (1958) — Flora Romanicae. T.6 Malvaceae — Umbelliferae
      
      
[91.7]
Săvulescu, T. (1960) — Flora Romanicae. T.7 Plumbaginaceae — Scrophulariaceae
      
      
[91.8]
Săvulescu, T. (1961) — Flora Romanicae. T.8 Lentibulariaceae — Dipsacaceae
      
      
[91.9]
Săvulescu, T. (1964) — Flora Romanicae. T.9 Cucurbitaceae — Compositae (1)
      
      
[91.10]
Săvulescu, T. (1965) — Flora Romanicae. T.10 Compositae (2)
      
      
[91.11]
Săvulescu, T. (1966) — Flora Romanicae. T.11 Alismataceae — Cyperaceae
      
      
[91.12]
Săvulescu, T. (1972) — Flora Romanicae. T.12 Gramineae — Lemnaceae
      
      
[91.13]
Săvulescu, T. (1976) — Flora Romanicae. T.13 Indices
      
    
[120]
Skvorsov, A.K. (1967) — Ivy SSSR.
    
      
[102]
Skvorsov, A.K. (1967) — Ivy SSSR. Willows of the USSR.
      
    
[119]
Sokolov S.Ja. (0000) — Djerjevja i kustarniki SSSR
7 tomów wydanych w latach 1949-65
    
      
[119.1]
Sokolov S.Ja. (1949) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1
      
      
[119.2]
Sokolov S.Ja. (1951) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2
      
      
[119.3]
Sokolov S.Ja. (1954) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3
      
      
[119.4]
Sokolov S.Ja. (1958) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4
      
      
[119.5]
Sokolov S.Ja. (1960) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5
      
      
[119.6]
Sokolov S.Ja. (1962) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.6
      
      
[119.7]
Sokolov S.Ja. (1965) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.7
      
    
[79]
Stace C. (2019) — New flora of the British Islands. 4rd editon.
    
    
[116]
Sukaczjew, W.N. et al. (1940) — Oprjedelitel ljesnych parod.
    
    
[3]
Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B. (1988) — Rośliny polskie, cz. I i II.
    
    
[8]
Szlachetko, D. L., Skakuj, M. (1996) — Storczyki Polski.
    
    
[87]
Thomé, O.W. (1903) — Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz
    
      
[87.1]
Thomé, O.W. (1903) — Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band I.
      
      
[87.2]
Thomé, O.W. (1904) — Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band II.
      
      
[87.3]
Thomé, O.W. (1905) — Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band III.
      
      
[87.4]
Thomé, O.W. (1905) — Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band IV.
      
    
[301]
Tlałka D., Rostański A. (2012) — Paprotniki Polski
Atlas i klucz
    
    
[13]
Tomanek, J. (1997) — Botanika leśna.
    
    
[150]
Flora Europaea (0000) — 4 tomy wydane 1968-80. 1 tom ponownie w 1993.
    
      
[150.1]
Tutin T.G. et al. (1993) — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae
2nd ed.
      
      
[150.2]
Tutin T.G. et al. (1968) — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae
      
      
[150.3]
Tutin T.G. et al. (1972) — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae
      
      
[150.4]
Tutin T.G. et al. (1976) — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae)
      
      
[150.5]
Tutin T.G. et al. (1980) — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones)
      
    
[99]
Tzvelev N.N. (1976) — Złaki ZSRR.
    
    
[90]
Waldstein, F., Kitaibel, P. (1805) — Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae.
    
    
[115]
Waljagina-Maljutina Je.T. (2004) — Iwy jewropiejskoj czasti Rassiji
    
    
[65]
Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992) — The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 21st March 2010.
    
    
[96]
Wettstein R. (1896) — Monographie der Gattung Euphrasia.
    
    
[250]
Zalewska-Gałosz J. (2008) — Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie
    
    
[95]
Zieliński J. (2004) — The genus Rubus (Rosaceae) in Poland.
    
    

popularne (w tym atlasy tego rodzaju)

    
      
[27.x]
Atlasy botaniczne WSiP (1900) — seria
      
        
[27]
Fabiszewski, J. (1900) — Rośliny Sudetów
        
        
[28]
Gayówna, D. (1900) — Rośliny łąk.
        
        
[26]
Laskowska, W. (1992) — Rośliny borów.
        
        
[29]
Mowszowicz, J. (1900) — Dziko rosnące rośliny użytkowe.
        
        
[31]
Podbielkowski, Z. (1900) — Rośliny torfowisk.
        
        
[32]
Podbielkowski, Z. (1900) — Rośliny wydm.
        
        
[33]
Polakowska, M. (1900) — Rośliny wodne.
        
        
[34]
Radwańska-Paryska, Z. (1900) — Rośliny tatrzańskie.
        
        
[36]
Szwarz, Z., Szober, J. (1900) — Rośliny towarzyszące człowiekowi.
        
        
[37]
Traczyk, T. (1900) — Rośliny lasu liściastego.
        
      
[83]
Fisjunov, A.B. (1984) — Sornyje rastjenija.
      
      
[2]
Mowszowicz, J. (1977) — Pospolite rośliny naczyniowe Polski.
      
      
[78]
Mowszowicz, J. (1982) — Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych.
      
      
[20]
Mowszowicz, J. (1986) — Krajowe chwasty polne i ogrodowe.
      
      
[56]
Mowszowicz, J. (1987) — Flora wiosenna.
      
      
[57]
Mowszowicz, J. (1987) — Flora letnia.
      
      
[58]
Mowszowicz, J. (1986) — Flora jesienna.
      
      
[333]
Paradowski A. (2009) — Atlas chwastów
      
      
[82]
Skrzypczak, G., Blecharczyk, A., Swędrzyński, A. (1995) — Podręczny atlas chwastów.
      
      
[22]
Tymrakiewicz, W. (1959) — Atlas chwastów.
      
        
[22.3]
Tymrakiewicz, W. (1976) — Atlas chwastów.
        
  

geobotanika, czeklisty itp.

  
    
[19]
Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M. (1997) — Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
    
    
[24]
Mirek Z. et al. (2002) — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski.
    
    
[235]
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (2009) — Fitogeograficzne aspekty endemizmu w Polsce
Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 7-30
    
    
[114]
Misnik G.Je. (1956) — Kaljendar cwjetjenja djeriewjew i kustarnikow
    
    
[73.1]
Szafer, W., Zarzycki, K. (1977) — Szata roślinna Polski. Tom I
    
    
[73.2]
Szafer, W., Zarzycki, K. (1977) — Szata roślinna Polski. Tom I
    
    
[234]
Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych
    
    
[227]
Zając A. i M., Tokarska-Guzik B. (1998) — Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin
Phytocoenosis 10 supp. Cartographiae Geobotanicae 9
    
    
[228]
Zając M. i A. (1992) — A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland
Zeszyty Naukowe UJ, Prace Bot. 24: 7-23
    
    
[226]
Zając M. (1996) — Mountain vascular plants in the polisch lowlands
Polish Bot. Stud. 11: 1-92
    
    
[225]
Zając M. i A. (2000) — Phytogeographical and syntaxonomical dependence of species reaching their western and northwestern limits of distribution in Poland
Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 413-422
    
    
[25]
Zając, A., Zając, M. (Eds.) (2001) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.
    
    
[432]
Zając, A., Zając, M. (Eds.) (2019) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix
    
    
[224]
Zając M. i A. (2006) — Western element in the vascular flora of Poland
Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 57-63
    
    
[222]
Zając M. i A. (2009) — Elementy geograficzne rodzimej flory Polski
The geographical elements of native flora of Poland
    
    
[223]
Zając M. i A. (2011) — Directional northern element in the flora of vascular plants of Poland
Biodiv. Res. Conserv. 21: 19-26
    
    
[221]
Zając M. i A. (2014) — Survival problems of archaeophytes in the Polish flora
Biodiv. Res. Conserv. 35: 47-56
    
    
[23]
Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. (2002) — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski).
    
  

flora Polski — różne artykuły

  
    
[280]
Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. (2011) — Adonis aestivalis (Ranunculaceae) - gatunek zanikający na Dolnym Śląsku
Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 29–31
    
    
[283]
Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. (2014.) — Adonis flammea (Ranunculaceae) - wymarły archeofit Dolnego Śląska
Acta Botanica Silesiaca Suppl 1: 32-34
    
    
[282]
Bacieczko W. (2011) — Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) holoagrofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim
Acta Bot. Silesiaca 6: 229-238
    
    
[281]
Bacieczko W., Wołejko L. (2011) — Aktualny stan flory i znaczenie osobliwości florystycznych dla różnorodności szaty roślinnej rezerwatu "Grądowe Zbocza" koło Recza
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 289(19): 7-26
    
    
[404]
Balogh L., Juhász M. (2008) — American and Chinese pokeweed (Phytolacca americana, Phytolacca esculenta)
    
    
[239]
Banaszek A., Musiał K. (2009) — The new kenophyte in Poland - Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 78(1): 69-72
    
    
[220]
Bartoszek W., Urbisz A., Tokarska-Guzik B. (2006) — Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats
Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 86-88
    
    
[238]
Bosiacka B., Więcław H. (2012) — Carex extensa (Cyperaceae) rediscovered in Poland
Pol. Bot. Jurn. 57(2): 371-374
    
    
[273]
Ciosek M.T., Krechowski J., Piórek K, Szczygielski M. (2011) — Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w Polsce środkowo-wschodniej
Acta Bot. Silesiaca 8: 137-146
    
    
[271]
Czarna A. Morozowska M. (2011) — Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce
Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(6): 461–464
    
    
[270]
Czarna A. Morozowska M. (2013) — Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce
Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (6): 517–521
    
    
[286]
Czarna A., Mrozowska M., Jędrzejczyk I. (2013) — Occurrence of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in the Ilanka River (Lubusz Land)
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 17: 43-47
    
    
[133]
Dajdok Z., Pawlaczyk P. red. (2009) — Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski.
    
    
[285]
Danielewicz W., Wiatrowska B. (2013) — Prunus virginiana L. (Rosaceae) on synanthropic sites in Poland
Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12(4): 5-22
    
    
[304]
Dembicz I., Kozub Ł., Zaniewski P.T. (2015) — Current state, habitat and potential invasiveness of Montia linearis (Douglas ex Hook.) Greene in Poland
Acta Soc. Bot. Pol.
    
    
[419]
Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Medne M., Bojare A., Krasnopolska D., Svilane I. (2020) — The genus Corispermum L. (Amaranthaceae) in the baltic states
Botanica 26(1): 61-75
    
    
[293]
Fiek, Schube (1881,1903) — Publikacje z danymi o Potentilla silesiaca
    
    
[240]
Frey L., Paszko B., Kwiatkowski P. (2004) — Distribution of Vulpia species (Poaceae) in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 73(1): 31-37
    
    
[379]
Green, P.S. (1966) — Identification of the species and hybrids in the Lonicera tatarica complex
Journal of the Arnold Arboretum, Vol. 47, No. 1
    
    
[367]
Halamski A.T., Dunkel F.G., Temsch E.M. (2019) — Ranunculus kobendzae, a New Species of the R. auricomus Complex (Ranunculaceae) from Poland
Source: Annales Botanici Fennici, 56(1-3):123-134
    
    
[326]
Holub J., Křísa B. (1971) — Pyrola carpatica Holub et Křísa a new species among European Wintergreens; with remarks on the name “Pyrola intermedia”
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 6:81-92
    
    
[249]
Jakubowska-Gabara J. et al. (2011) — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland].
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 18(1): 29-38
    
    
[269]
Jakubska-Busse A., Śliwiński M. (2011) — Kruszczyk błotny Epipactis palustris w województwie dolnośląskim - występowanie, zagrożenia i zalecenia dla ochrony
Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 519–526
    
    
[303]
Kalinowski P., Śliwińska E., Kruk J. (2016) — Equisetum ×moorei Newman (Equisetaceae) – a ‘new’ nothotaxon in the Polish flora.
Biodiv. Res. Conserv. 41 (2016), 11-18
    
    
[243]
Kamiński D. (2010) — Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 182-184
    
    
[410]
Kaplan Z. et al. (2016) — Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2
Preslia 88: 229-322
    
    
[284]
Kita W., Pusz K., Pusz W. (2003) — Zaślaz pospolity (Abutilion theophrasti Medik.) - nowy, groźny chwast w buraku?
Ochrona roślin 48: 14-15
    
    
[349]
Klichowska E., Nobis M. (2017) — Stipa pennata subsp. ceynowae (Poaceae, Pooideae), a new taxon from Central Europe.
PhytoKeys 83, 75-92
    
    
[204]
Kobierski P. Ryś R. (2011) — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar
Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (6): 534–541
    
    
[205]
Kobierski P., Ryś R. (2012) — Stanowiska śledziennicy naprzeciwlistnej Chrysosplenium oppositifolium na Wzniesieniach Żarskich i rogownicy drobnokwiatowej Cerastium brachypetalum w Obniżeniu Nowosolskim (zachodnia Polska)
Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (6): 461–465
    
    
[206]
Kobierski.P, Ryś R. (2014) — Nowe stanowiska zdrojka błyszczącego mniejszego Montia fontana subsp. chondrosperma w zachodniej Polsce
Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (1): 73–78
    
    
[296]
Kobierski.P, Ryś R. (2014) — Juncus anthelatus - nowy, obcy gatunek we florze Polski
Chrońmy Przyr. Ojcz. 71(1): 61-67
    
    
[299]
Kobierski P., Ryś R. (2015) — Nowe stanowiska Juncus tenageia w Borach Dolnośląskich
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 1 (2015): 3-10
    
    
[365]
Kobierski P., Koopman J., Ryś A., Ryś R. (2018) — Rozmieszczenie Carex ×boenningahusiana w Polsce
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1: 3-12
    
    
[291]
Kołodziejek J. (2010) — Taxonomic revision of Potentilla sect. Collinae
    
    
[317]
Kosiński P., Czarna A., Maliński T. (2013) — Rubus occidentalis (Rosaceae) - a new naturalized raspberry species in the Polish flora
Dendrobiology 71: 159-165
    
    
[366]
Kosiński P., Oklejewicz K. (2006) — Rubus parthenocissus (Rosaceae) in Poland
Dendrobiology 55:33-38
    
    
[200]
Kowalczyk T, Pliszko A., Drobniak Sz.M. (2014) — Persicaria nepalensis (Polygonaceae) a new potentially invasive antrophophyte in the polish flora
    
    
[254]
Kozłowska K. (2009) — Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie) [Rare and interesting vascular plants in the SE part of the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park (the Western Bieszczady Mts)]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 16(2): 297-303.
    
    
[262]
Kozłowska K., Nobis A. i M. (2011) — Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland
Polish Bot. J. 56(2): 299-305
    
    
[345]
Krajewski Ł., Płachno B.J. (2015) — Utricularia bremii (Lentibulariaceae) in Poland
Pol. Bot. Jur. 60(1): 105-109
    
    
[259]
Krawczyk R., Nobis A. i M., Cwener A. (2008) — Is Viola uliginosa Besser critically endangered in Poland? - New data on the distribution of the species
Acta Soc. Bot. Polon. 77(4): 345-349
    
    
[307]
Kruk J., Sobisz Z. (2013) — Occurrence and distribution of Senecio erucifolius L. (Asteraceae) in Poland
Thaiszia 23(1) 1-8
    
    
[306]
Kruk J., Szymańska R. (2012) — Occurrence and distribution of Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli (Asteraceae) in Poland
Thaiszia 22(1) 83-90
    
    
[300]
Kruk et al. (2014) — Galium suecicum (Rubiaceae), a new and relict species in the flora of Poland
Ann. Bot. Fennici 51: 273-278
    
    
[321]
Kruk, J., Grabowska-Joachimiak, A., Szymańska, R. (2014) — Galium suecicum (Rubiaceae), a new and relict species in the flora of Poland
Ann. Bot. Fennici 51 (2014), 273–278
    
    
[320]
Kruk J. Szymańska R. (2017) — Bellardiochloa violacea and Festuca versicolor (Poaceae) in the Bieszczady Mts. (south-eastern Poland)
Thaiszia 27 (2017), 111-116
    
    
[247]
Krawczyk R. (2012) — Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce [Erysimum diffusum (Brassicaceae) in Poland]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19(1): 45-59
    
    
[272]
Kruk J., Szymańska R. (2009) — Rukiew drobnolistna Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. – nowe stanowiska w okolicach Krakowa
Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (4): 279–286
    
    
[302]
Kruk J., Śliwińska E., Grabowska-Joachimiak A., Kromer K. & Szymańska R. (2015) — Woodsia pulchella in the Western Carpathians: a relict species at the northern limit of its distribution
Ann. Bot. Fennici 52: 193-201
    
    
[418]
Latowski K, Komorowska E., Grys A., Mielcarek S., Buchwald W. (2009) — Zróżnicowanie Pimpinella saxifraga L. s.l. w porównawczej analizie morfologicznej i fitochemicznej
Herba Polonica 55(3)
    
    
[263]
Lembicz M., Bogdanowicz A.M., Chmiel J., Żukowski W. (2009) — Carex secalina (Cyperaceae) a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. 78 (4), 311-320
    
    
[325]
Letz, R. (1998) — VYBRANÉ PROBLÉMY TAXONOMICKEJ DIFERENCIÁCIE RODOV SEMPERVIVUM A JOVIBARBA V EURÓPE
Dizertačná práca
    
    
[268]
Malicki M., Pielech R., Szczesniak E. (2012) — Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski
Acta Bot. Silesiaca 8: 189-196
    
    
[408]
Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. (2014) — Rubus limitaneus (series Mucronati, subgenus Rubus, Rosaceae) – a species new to science from NW Poland
Dendrobiology 72s57-64
    
    
[248]
Michalczuk W., Cwener A. (2011) — Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 435-442
    
    
[217]
Michalska-Hejduk D., Kopeć D. (2010) — Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland
Biodiv. Res. Conserv. 17: 63-71
    
    
[412]
Molina A., Acedo C., Llamas (2008) — Taxonomy and New Taxa in Eurasian Carex (Section Phaestoglochin, Cyperaceae)
Systematic Botany 33(2): 237–250
    
    
[411]
Molina A., Acedo C., Llamas (2008) — Taxonomy and new taxa of the Carex divulsa aggregate in Eurasia (section Phaestoglochin, Cyperaceae)
Bot.J. of the Linnean Society 156, 385–409
    
    
[74]
Naumov S.Yu., Yena A.V., Kraynyuk E.S. (2009) — Giant hogweeds in the Crimea: Heracleum mantegazzianum insted H. pubescens in The scientific herald of Lugansk NAU. The series: Biological sciences. – Lugansk: Elton-2. – 2009. – Nr 8. – P. 18-22.
    
    
[216]
Nobis A. i M., Piotrowicz K., Kącki Z., Dajdok Z. (2010) — Lindernia procumbens in Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species
Biodiv. Res. Conserv. 17: 39-46
    
    
[260]
Nobis M. i A., Kozak M. (2009) — Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): a new alien species in the flora of Europe
Acta Soc. Bot. Pol. 78(2): 131-13
    
    
[244]
Nobis M. i A. (2010) — Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 275-284.
    
    
[245]
Nobis M. (2010) — Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 399-403
    
    
[242]
Nobis A. i M., Urbisz A. (2011) — Lathyrus aphaca L.: the distribution, habitats and remarks on the status of the species in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 80(3): 237-244
    
    
[241]
Nobis M., et al. (2012) — Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce.
Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 19(2): 453-457
    
    
[350]
Nobis M. et al. (2017) — Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6
Botany Letters 164, 23-45
    
    
[351]
Nobis M., Wróbel A., Nowak A. (2018) — Nowe stanowiska Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae), Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) oraz Panicum barbipulvinatum (Poaceae) z Doliny Odry
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(1) 131:136
    
    
[255]
Nowak T. (2000) — New locality of Cerastium brachypetalum (Caryophyllaceae) on the Silesian Upland
Fragm. Flor. Geobot. 45 (1–2): 520–521
    
    
[251]
Nowak A., Nowak S., Czerniawska-Kusza I. (2007) — Rare and threatened pondweed communities in anthropogenic water bodies of Opole Silesia (SW Poland)
Acta Soc. Bot. Poloniae, Vol. 76(2): 151-163
    
    
[258]
Nowak A. et al. (2010) — Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 79(4): 333-350
    
    
[433]
Nowak A., Urbisz A., Nowak S. (2015) — Cardamine chelidonia L. - A New Species To Opole Silesia
Nature Journal, Vol. 48: 95–100 
    
    
[267]
Nykiel M., Wolanin M., Oklejewicz K. (2014) — Rubus divaricatus (Rosaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim - nowa wschodnia granica zasięgu
Acta Bot. Silesiaca 10: 199-206
    
    
[402]
Osiadacz, B., Kręciała, M. (2014) — Ophrys apifera Huds. (Orchidaceae), a new orchid species to the flora of Poland
Biodiv. Res. Conserv. 36: 11-16, 2014
    
    
[100]
Paul W. (1994) — Melica picta (Poaceae), a species new to Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 475-478.
    
    
[179]
Pawlikowski P. (2008) — Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. PBJ 53(1): 91-94
    
    
[288]
Pawlikowski P. (2008) — Distribution and population size of the threatened fen orchid Liparis loeselii (L.) Rich. in the Lithuanian lake district (NE Poland)
Pol. Bot. Jurn. 53(1): 91-94
    
    
[237]
Pawlikowski P. (2010) — Carex disperma Dewey versus Carex loliacea L. (Cyperaceae): distribution dynamics and conservation status in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 79(4): 277-283
    
    
[131]
Pawlikowski P. (2011) — Botrychium virginianum (Ophioglossaceae) rediscovered in Poland. PBJ 56(1): 81-84
    
    
[219]
Piwowarczyk R., Nobis M., Przemyski A. (2009) — Orobanche bartlingii Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements
Biodiv. Res. Conserv. 13: 3-8
    
    
[266]
Piwowarczyk R., Przemyski A. (2010) — The distribution of habitat preferences of the declining species Orobanche arenaria Borkh. at the northern llimit of its geographical range
Acta Soc. Bot. Pol. 79(1): 43-50
    
    
[230]
Piwowarczyk R. Chmielewski P, Gierczyk B., Piwowarski B., Stachyra P. (2010) — Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 79 No. 3: 197-205
    
    
[233]
Piwowarczyk R. (2011) — Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F.Bertsch - a species new to Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 80(3): 179-183
    
    
[231]
Piwowarczyk R. (2012) — A revision of distribution and historical analysis of preferred hosts of Orobanche ramosa (Orobanchaceae) in Poland
Acta Agrobotanica Vol. 65(1): 53-62
    
    
[214]
Piwowarczyk R. (2012) — Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plan communities, hosts and seed micromorphology
Biodiv. Res. Conserv. 26: 23-27
    
    
[210]
Piwowarczyk R. (2012) — Revised distribution and plant communities of Orobanche alsatica and notes on the Orobanchaceae series Alsaticae in Poland
Biodiv. Res. Conserv. 26: 39-51
    
    
[213]
Piwowarczyk R. (2012) — Orobanche bohemica Čelak. (Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical range: new data on its distribution in Poland
Biodiv. Res. Conserv. 26: 53-59
    
    
[209]
Piwowarczyk R. (2012) — Revised distribution and phytosociological data of Orobanche coerulescens Stephan in Willd. (Orobanchaceae): Poland in relation to Central Europe
Biodiv. Res. Conserv. 26: 61-72
    
    
[212]
Piwowarczyk R. (2012) — Orobanche purpurea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and preferred hosts
Biodiv. Res. Conserv. 26: 73-81
    
    
[198]
Piwowarczyk R., Krajewski Ł. (2014) — Orobanche elatior and O. kochii (Orobanchaceae) in Poland: distribution, taxonomy, plant communities and seed micromorphology
    
    
[211]
Piwowarczyk R., Krajewski Ł. (2014) — Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae) in Poland: revised distribution, taxonomy, phytocoenlogical and host relations
Biodiv. Res. Conserv. 34: 17-39
    
    
[215]
Piwowarczyk R. (2014) — Orobanche flava (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plan communities, hosts and plant communities
Biodiv. Res. Conserv. 34: 41-52
    
    
[232]
Piwowarczyk R. (2014) — Orobanche caryophyllaceae Sm. (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and hosts
Acta Agrobotanica Vol. 67(3): 97-118
    
    
[264]
Piwowarski B., Bartoszek W. (2012) — The occurrence of Glyceria striata (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. 81(2): 109-115
    
    
[253]
Pliszko A. (2010) — Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie) [Floristic notes from the Filipow village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 17(1): 19-24.
    
    
[294]
Pliszko A. (2011) — Nowe dane dotyczące występowania turzycy ościstej Carex atherodes Spreng. w północno-wschodniej Polsce
Przegląd Przyrodniczy 22(4): 99-102
    
    
[298]
Pliszko A. (2015) — Taxonomic revision and distribution of Erigeron acris s. l. (Asteraceae) in Poland
Phytotaxa 208(1): 021-033
    
    
[343]
Pliszko A. (2018) — Erigeron acris L. subsp. angulosus (Gaudin) Vacc. (Asteraceae), a new taxon in flora of Poland
Acta Bot. Croat. 77(1), 102-104
    
    
[297]
Pluciński P. (2012) — Ponowne odkrycie storczyka trójzębnego Orchis tridentata Scop. w Polsce
Pregląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 21-25
    
    
[252]
Pliszko A. (2012) — Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego [Materials to the flora of vascular plants of the Zachodniosuwalskie Lakeland]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19(1): 3-11.
    
    
[363]
Pliszko A. (2018) — First record of Solidago ×snarskisii (Asteraceae) in Poland
Botanica 24(2): 211-213
    
    
[310]
Podsiedlik M., Nowińska R., Bednorz L. (2016) — A morphometric study on Senecio erucifolius (Asteraceae) from Poland and its taxonomic implications
Acta Soc Bot Pol. 85(2):3505
    
    
[275]
Proszkiewicz E. (2006) — Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w Gorcach
Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 105–108
    
    
[278]
Posz E. (Proszkiewicz) (2010) — Euphrasia minima Jacq. (Orobanchaceae) w Karkonoskim Parku Narodowym
Opera Corcontica 47 sup. 1: 153-158
    
    
[274]
Posz E. (2010) — Materiały do rozmieszczenia rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie)
Roczniki Bieszczadzkie 18: 129–133
    
    
[276]
Posz E. (2010) — Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w polskiej części Tatr
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. II: 17-21
    
    
[277.1]
Posz E. (2010) — Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 1
Przyroda Sudetów 13: 27-30
    
    
[277.2]
Posz E. (2011) — Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 2
Przyroda Sudetów 14: 27-30
    
    
[277.3]
Posz E. (2013) — Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 3
Przyroda Sudetów 16: 67-68
    
    
[279]
Posz E. (2014) — Monitoring zjawiska cykliczności pojawów u Euphrasia picta Wimm. (Scrophulariaceae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym
Roczniki Bieszczadzkie 22: 213-220
    
    
[265]
Raabe U. (2012) — Die Kugelfrüchtige Binse (Juncus sphaerocarpus) bei Cedynia – ein Erstnachweis für Polen
Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 145: 121-126
    
    
[314]
Robionek A., Szmeja J. (2013) — Występowanie, zasoby i ochrona jaskra leżącego Ranunculus reptans L. w Polsce
Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu PTB
    
    
[203]
Rosadziński S. (2007) — Szata roślinna. W: Jerzak L., Gabryś G. (red.). Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie"
    
    
[323]
Ryś A. (2016) — Uznany za wymarły w Polsce groszek różnolistny Lathyrus heterophyllus odnaleziony w Nadleśnictwie Strzałowo w Puszczy Piskiej (Pojezierze Mazurskie)
Chrońmy Przyr. Ojcz. 72(2): 146-151
    
    
[287]
Sajkiewicz R., Gąbka M., Owsianny P.M. (2009) — Cephalanthera rubra.(L.) Rich.(Orchidaceae) in Mid-West Poland (Wielkopolska) - distribution, endangerment and conservation status
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13:15-21 : http://merlin.up.poznan.pl/steciana/wp-content/uploads/2014/03/13_Stec_3_Saj.pdf
    
    
[309]
Seregin A.P., Korniak T. (2013) — Allium ramosum L. (Amarylidaceae), a neglected alien in European flora and its oldest record from Poland
Phytotaxa 134(1): 61-64
    
    
[207]
Sotek Z., Popiela A., Kwiatkowski P. (2003) — The distribution of Montia fontana L. (Portulacaceae) in Poland
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 72 No. 1: 45-51
    
    
[201]
Sotek Z. (2006) — The distribution of Carex buxbaumii Wahlenb. in Poland
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 75 No. 4: 293-296
    
    
[202]
Sotek Z. (2008) — The distribution of Carex hartmanii Cajander in Poland
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 77 No. 4: 323-326
    
    
[199]
Staszkiewicz J. (2009) — Euphrasia exaristata (Scrophulariaceae) a Western Carpatian endemic species new to the flora of Poland.
Polish Botanical Jurnal (54)1: 27-29
    
    
[312]
Staszkiewicz J. (2016) — Zmienność i systematyka taksonów z rodzaju Euphrasia (Scrophulariaceae; Orobanchaceae) w Polsce. 2. Analiza biometryczna taksonów i populacji z podsekcji Ciliatae
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(2): 141-302
    
    
[132]
Szczęśniak E., Malicki M., Kuś D. (2009) — Saxifraga nivalis L. in the Karkonosze Mountains - current status and trials of population recovery. Ac. Bot. Sil. 4: 107-116
    
    
[261]
Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J. (2009) — Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 241–246
    
    
[313]
Szczęśniak E. i inni (2015) — The genus Polypodium L. in Poland - a key to species determination
    
    
[347]
Szczęśniak E., Gola E.M., Jędrzejczyk I. (2017) — It is worth checking old data - validation of Asplenium onopteris L. presense in the most northeastern sites in Europe (Sudetes, SW Poland)
    
    
[308]
Szeląg Z. (2001) — Carex pallens (Cyperaceae), a species new to Poland
PBJ 56(1): 75-77
    
    
[236]
Szeląg Z. (2002) — Carex curvata (Cypearaceae) in Poland
Pol. Bot. Jurn. 47(1): 37-39
    
    
[305]
Szymański W.M., Pirożnikow E. (2008) — Cenolophium denudatum (Apiaceae) - nowy synantropijny gatunek flory Polski
Fragm. Flor. Geobot. Pol. 15(1): 11-14
    
    
[246]
Szymański W.M. (2010) — Nowe stanowiska Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Polsce
Fragm. Flor. Geobot. Pol. 17(2): 415-416
    
    
[319]
Szymański W.M. (2017) — Morfologia organów podziemnych i wymagania siedliskowe odmian Stachys palustris var. vulgaris i var. segetum (Lamiaceae)
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(1): 49-55
    
    
[348]
Tikhomirov, V.N. (2004) — The genus Polygala (Polygalaceae) in the flora of Belorussia
    
    
[346]
Tlałka D. (2015) — Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s.str. i D. pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. - nowe gatunki we florze Polski
Act. Bot. Silesiaca 11: 173-182
    
    
[443]
Tlałka D., Kruk J. (2018) — Występowanie podejźrzona pojedynczego Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophiogrlossoaceae) na historycznych stanowiskach w Polsce.
    
    
[429]
Tlałka D., Sliwinska E., Kruk J. (2021) — Polystichum setiferum at the Northeastern Limit of Its Distribution Range
Acta Soc. Bot. Pol. 90, 2021, Article 902.
    
    
[428]
Torzewski K., Kazienko A., Drapiewski A., Sienkiewicz T. (2018) — Vaccaria hispanica (Caryophyllaceae) rediscovered in Poland
Steciana. 22. 129–132. 10.12657/steciana.022.015.
    
    
[318]
Trávniček, B. (2000) — Notes on the taxonomy of Pseudolysimachion longifolium complex (Scrophulariaceae)
Thaiszia - J. Bot. 10: 1-26
    
    
[352]
Trávniček, B., Oklejewicz K., Zieliński J. (2005) — Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), A new bramble species from the eastern part of Central Europe
Folia Geobotanica 40: 421-434
    
    
[401]
Trávniček, M., Duchoslav, M., Šarhanová, P., Šafářová, L. (2009) — Squills (Scilla s.lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations
Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. (Brno) 94: 157–205
    
    
[208a]
Więcław H. (2014) — Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: taxonomy, morphological variation and soil conditions
Biodiv. Res. Conserv. 33: 3-47
    
    
[208b]
Więcław H. (2014) — Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: distribution maps and locality lists
Biodiv. Res. Conserv. 33: 49-84
    
    
[409]
Koopman J., Więcław H. (2017) — The section Phaestoglochin (Carex, Cyperaceae) in the Netherlands
Gorteria – Dutch Botanical Archives 39
    
    
[344]
Woch M., Hawryluk M. (2014) — Flora of xerothermic sites of the Zachodniowołyńska Dolina Bugu special area of conservation (Eastern Poland): The influence of habitat on rare grassland species
Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (1), 209-226, 2014
    
    
[420]
Yildiz K., Çirpici A.H. (2012) — Taxonomic revision of Silene (Caryophyllaceae) sections Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae, and Otites in Turkey
Turk J Bot (2013) 37: 191-218
    
    
[256]
Zalewska-Gałosz J. et al. (2009) — The first european record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data
Preslia 81: 281–292
    
    
[257]
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M., Kaplan Z. (2010) — Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: molecular evidence and morphological comparison of different clones.
Taxon 59(2): 559-566 + el. suppl.
    
    
[218]
Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. (2012) — Ecological variaton between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe
Jurnal for Nature Conservation 20: 76-84
    
    
[315]
Zieliński J. et al. (2015) — Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce
Rocznik Pl. Tow. Dendrol. 63: 9-33
    
    
[316]
Zieliński J. (2016) — Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae
Rocznik Pl. Tow. Dendrol. 64: 21-33
    
  

mszaki, mchy

  
    
[355]
Andrew's Moss Site - Field key to the identification of mosses in North-West Europe
    
    
[353]
Atherton, I., Bosanquet, S., Lawley, M. (2010) — BBS Field Guide Field Key
in Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide
    
    
[354]
Atherton, I., Bosanquet, S., Lawley, M. (2010) — Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide
    
    
[388]
— Bryophyte flora of North America
    
    
[386]
Düll, R., Düll-Wunder, B. (2008) — Moose einfach und sicher bestimmen
    
    
[397]
Fojcik B. (2011) — Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej
Wyd. Uniw. Śląskiego
    
    
[387]
Frahm, J-P., Frey, W. (2004) — Moosflora
4. Auflage
    
    
[396]
Fudali E. (2012) — Recent tendencies in distribution of epiphytic bryophytes in urban areas: a Wrocław case study (South-West Poland)
PBJ 57(1)
    
    
[394]
Fudali E., Żołnierz L. (2019) — Epiphytic bryophytes in urban forests if Wrocław (SW Poland)
Biodiv. Res. Conserv. 53
    
    
[395]
Fudali E., Szymanowski M. (2019) — Epiphytic bryophytes on alien host-tree species in Wrocław (SW Poland)
Cryptogramie,Bryologie 40(11)
    
    
[374]
Glime, J.M. et al. — Bryophyte ecology
    
    
[389]
Górski, P. (2013) — Wątrobowce (Marchantiophyta)
Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" (Pomorze Zachodnie)
    
    
[437]
Hallingbäck, T. et al. (2006) — Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor
Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum
    
    
[438]
Hallingbäck, T. et al. (2008) — Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor
Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium
    
    
[439]
Hallingbäck, T. et al. (2014) — Bladmossor: Skirmossor - baronmossor
Bryophyta: Hookeria - Anomodon
    
    
[368]
Ignatov M.S., Ignatova E.A (2003) — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.1
    
    
[369]
Ignatov M.S., Ignatova E.A (2004) — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2
    
    
[384]
Ignatova, E.A, Ignatov M.S., Fedosov, V.E., Konstatinova, N.A. (2011) — Bryophytes of Moscow Province: a guide.
    
    
[356]
Janssens, J.A. (2013) — Illustrated glossary to the field guides of the mosses and liverworths of Minnesota
    
    
[357]
Jusik Sz. (2012) — Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce
    
    
[390]
Koła W., Turzańska M (1995) — Wątrobowce (Hepaticopsida) i glewiki (Anthocerophytina)
Klucz do oznaczania. Część I. Wątrobowce plechowate i glewiki
    
    
[393]
Laine, J. et al. (2018) — Sphagnum mosses
The stars of european mires
    
    
[376]
Mickiewicz, J., Sobotka, D. (1973) — Zarys briologii
    
    
[381]
Nebel, M., Philippi, G. et al. (2000) — Die Moose Baden-Württembergs. Band 1
    
    
[382]
Nebel, M., Philippi, G. et al. (2001) — Die Moose Baden-Württembergs. Band 2
    
    
[383]
Nebel, M., Philippi, G. et al. (2005) — Die Moose Baden-Württembergs. Band 3
    
    
[440]
Nyholm, E. (1986) — Illustrated Flora of Nordic Mosses
    
    
[360]
Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. (2003) — Census catalogue of polish mosses
    
    
[358]
Plášek V. (2013) — Mszaki w lasach Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów
    
    
[385]
Popov, S.J. (2008) — Illjustrirovannyj poljevoj kljutsh dla oprjedjelenia najboljeje rasprostranjennyh listosjebjelnyh mhov ljesnoj zony centralnoi Rassji
    
    
[370]
Rejment-Grochowska I. (1966) — Wątrobowce Tom I. Flora Polska.
    
    
[371]
Schljakov, R.N. (1975) — Pechenochnye mkhi. Morfologija, filogenija, klassifikacija.
    
    
[372]
Schljakov, R.N. (1976-82) — Pechenochnye mkhi severa SSSR.
Tomy 1-5.
    
      
[372.1]
Schljakov, R.N. (1976) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.1
Antocerotovye; Pechenochniki: gaplomitrevye - macgerievye
      
      
[372.2]
Schljakov, R.N. (1979) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.2
Pechenochniki: gerbertovye - geokaliksovye
      
      
[372.3]
Schljakov, R.N. (1980) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.3
Pechenochniki: lofozievye - mezoptihevye
      
      
[372.4]
Schljakov, R.N. (1981) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.4
Pechenochniki: jungermannevye - skapanevye
      
      
[372.5]
Schljakov, R.N. (1982) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.5
Pechenochniki: lofokoleevye - richchievye
      
    
[391]
Schumacker, R., Váňa, J. (2005) — Identificaton keys to the liverworths and hornworts of Europe and Macaronesia
2nd edition
    
    
[436]
Smith, A.J.E. (2004) — The Moss Flora of Britain and Ireland
    
    
[380]
Stebel, A., Ochyra, R., Godzik, B., Bednarek-Ochyra, H. (2015) — Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland)
    
    
[392]
Stebel, A. (Torfowce) — 2017
Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" (Pomorze Zachodnie)
    
    
[361]
Szafran B. (1961) — Mchy (Musci) Tom I (Flora Polska)
Sphagnum i ortotropowe
    
    
[362]
Szafran B. (1961) — Mchy (Musci) Tom II (Flora Polska)
plagiotropowe
    
    
[373]
Szweykowski J. (2006) — An annotated checklist of polish liverworths and hornworts
Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski
    
    
[377]
Rothmaler, W., Schuber, R., Handke, H.H., Pankov, H. (1994) — Exkursionflora von Deutschland Band 1. Niedere Planzen
wyd.3
    
    
[359]
Wójciak, H. (2003) — Porosty, mszaki, paprotniki
    
  

prawo, czerwone listy, poradniki ochrony itp.

  
    
[50]
Rozporządzenie Ministra Środowiska — ochrona gatunkowa roślin
    
      
[50.12]
Rozporządzenie Ministra Środowiska (2012) — z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(nieaktualne zastąpione przez 50.14)
      
      
[50.14]
Rozporządzenie Ministra Środowiska (2014) — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
      
    
[177]
Rozporządzenie Ministra Środowiska (2011) — z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
    
    
[54]
Rozporządzenie Ministra Środowiska (2010) — z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ...
    
    
[178]
Rozporządzenie Ministra Środowiska (2012) — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ...
    
    
[407]
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (2014) — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713)
    
    
[48]
Herbich J. (red.) (2004) — Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny Natura 2000. T1-5.
    
    
[169]
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (2001) — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe.
wyd. 2
    
    
[169.14]
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (2014) — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe.
wyd. 3
    
    
[311]
Kaźmierczakowa R. (red.) et al. (2016) — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych.
    
    
[6]
Kujawa-Pawlaczyk, J., Pawlaczyk, P. (2001) — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc.
    
    
[52]
Mróz W., Perzanowska J. (2001) — Dyrektywa siedliskowa: siedliska o znaczeniu europejskim w Polsce.
    
    
[55]
Zarzycki K., Mirek Z. (2006) — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski.
    
  

fitosocjologia

  
    
[62]
Brzeg, A. (2005) — Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Tifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce.
    
    
[106]
Korczagin A.A. (1964) — Wnutriwidovoj (populacjonnyj) sostaw rastitjelnych soobszczestw i mjetody ego izuczjenja. Poljewaja geobotanika T.3 63-131
    
    
[63]
Krotoska T. (1958) — Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych.
    
    
[7]
Matuszkiewicz J. M. (2001) — Zespoły leśne Polski.
    
    
[14]
Matuszkiewicz W. (2001) — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.
    
    
[21]
Prończuk, J. (1982) — Podstawy ekologii rolniczej.
    
    
[229]
Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A., Kołacz M. (2010) — Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski ver. 1.1
    
    
[49]
Wysocki, Cz., Sikorski, P. (2002) — Fitosocjologia stosowana
    
  

rośliny ozdobne i użytkowe

  
    
[113]
Bjerson G.Z. (1991) — Dikorastuszczije sjedobnyje rastjenija.
    
    
[69]
Bańkowski, Cz., Serwatka, J. (1977) — Pożyteczne chwasty.
    
    
[329]
Bonenberg K. (1988) — Rośliny użyteczne człowiekowi
    
    
[183]
Böhm Č (1974) — Kwiaty ogrodów skalnych
    
    
[38]
Bugała, W. (2000) — Drzewa i krzewy.
    
    
[162]
Chlebowski B. (1978) — Pelargonie.
    
    
[139]
Chlebowski B., Mynett K. (1980) — Kwiaciarstwo
    
    
[138]
Chlebowski B., Mynett K. (1982) — Kwiaciarstwo.
    
    
[61]
Chlebowski B. (1987) — Pelargonie rabatowe i inne.
    
    
[43]
Chojnowscy E. i M. (2002) — Najpiękniejsze kwiaty letnie.
    
    
[160]
Czarnecki W. (1977) — Piwonie.
    
    
[134]
Czekalski M. (1983) — Różaneczniki.
    
    
[121]
Czekalski M. (2005) — Liściaste krzewy ozdobne 1.
    
    
[122]
Czekalski M. (2006) — Liściaste krzewy ozdobne 2.
    
    
[335]
Czikow P., Łaptiew J. (1987) — Rośliny lecznicze i bogate w witaminy
    
    
[426]
Dubin J. (2018) — Rośliny ogrodów skalnych. Poradnik ogrodnika amatora.
    
    
[421.3]
Fortuna-Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K. (2010) — Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
    
    

farmakopea

    
      
[340]
Farmakopea polska (2017) — Wydanie XI
      
      
[342]
Farmakopea polska (2008) — 8
      
      
[375]
European Pharmacopoeia (2014) — 8th Edition
      
      
[341]
European Pharmacopoeia (2018) — 9 i suplementy
      
    
[176]
Frazik-Adamczyk M. (2004) — Ogrodowe pnącza.
    
    
[156]
Grabowska B. (1978) — Mieczyki. wyd. 2 zm.
    
    
[163]
Grabowska B., Krause J. Mynett K. (1987) — Uprawa cebulowatych i bulwiastych roślin ozdobnych.
    
    
[145]
Grabowska B., Kubala T. (2006) — Rośliny wodne i wilgociolubne.
    
    
[147]
Grabowska B., Kubala T. (2006) — Byliny okrywowe i runa leśnego.
    
    
[146]
Grabowska, B., Kubala, T. (2007) — Byliny w ogrodzie skalnym.
    
    
[144]
Grabowska B., Kubala T. (2008) — Byliny rabatowe.
    
    
[400]
Grabowska, B., Kubala,T. (2009) — Trawy, turzyce, sity, kosmatki
    
    
[136]
Grabowska B., Kubala T. (2010) — Byliny w twoim ogrodzie.
    
    
[154]
Grabowska B., Kubala T. (2010) — Lilie.
    
    
[172]
Grabowska B., Kubala T. (2011) — Piwonie.
    
    
[166]
Grabowska B., Kubala T. (2012) — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z
    
    
[334]
Grochowski W. (1986) — Jadalne owoce leśne
    
    
[414]
Guzikowska-Konopińska E. (2013) — Ogród japoński
    
    
[155]
Hellwig, Z. (1978) — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV
    
    
[175]
Jerzak, E. (2007) — Irgi uprawiane w Polsce.
    
    
[416]
Jerzy M., Żyła S., Czekalski M. (1992) — Róże
    
    
[157]
Jerzy M., Krzymińska A. (2011) — Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych.
    
    
[422]
Kiljańska I. (1979) — Kwiaty w ogródku
    
    
[425]
Kircher A. i W. (2009) — Oczka wodne. Rośliny dla każdej strefy stawu ogrodowego.
    
    
[403]
Kołodziej, B. red. (2010) — Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów
    
    
[171]
Komarnicki L. (1993) — Irysy.
    
    
[152]
Krause J. (1975) — Tulipany i hiacynty.
    
    
[167]
Krause J. (1978) — Narcyzy.
    
    
[182]
Krejča J., Jakábová A. (1982) — Rośliny skalne.
    
    
[137]
Krejča, J., Klimo, J. (1984) — Kwiaty letnie.
    
    
[129]
Krusze N. red. (1980) — Ogrodnictwo w tabelach.
    
    
[10]
Kukułczanka K. (1975) — Frezja. wyd. II popr. i uzup.
    
    
[417]
Kulikowska A., Masternak H. (2012) — Zmień swój ogród
    
    
[331]
Kwaśniewska J., Mikołajczyk K. (1983) — Wszyscy zbieramy zioła
    
    
[66]
Lánská, D. (1992) — Jadalne rośliny dziko rosnące.
    
    
[164]
Lubowicka H. (1977) — Kosaćce.
    
    
[398]
Łukasiewicz A. (1956) — Krajowe byliny ozdobne
    
    
[405]
Łukasiewicz A. (2003) — Rośliny okrywowe
    
    
[148]
Mabberley D.J. (1999) — Silene banksia (Caryophyllaceae), an ancient garden plant
    
    
[338]
Mabey R. (2007) — Food for free
    
    
[149]
Majtkowscy G. i W. (2007) — Trawy ozdobne.
    
    
[39]
Marcinkowski, J. (2002) — Byliny ogrodowe.
    
    
[399]
praca zbiorowa (2018) — Katalog bylin - kwiaty, trawy, paprocie - polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich
    
    
[165]
Marcinkowski J. (2009) — Kosaćce.
    
    
[143]
Marosz A. (2009) — Ogród na trudnym terenie.
    
    
[424]
Mazik M. (2017) — Poradnik ogrodnika. Rośliny wodne. Uprawa. Pielęgnacja
    
    
[47]
Mika, A. (2004) — Krzewy owocowe.
    
    
[161]
Mika B. (2009) — Piwonie.
    
    
[415]
Monder M.J. (2006) — Róże
    
    
[153]
Mynett K. (1992) — Lilie.
    
    
[337]
Nowiński M. (1970) — Dzieje upraw i roślin uprawnych
    
    
[46]
Oszkinis, K. (1979) — Kwiaty od A do Z.
    
    
[339]
Ożarowski A. red. (1982) — Ziołolecznictwo
Poradnik dla lekarzy
    
    
[327]
Ożarowski A., Jaroniewski W. (1987) — Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie
    
    
[159]
Piskornik M. (1988) — Zawilce.
    
    
[130]
Podbielkowski W., Sudnik-Wójcikowska B. (2003) — Słownik roślin użytkowych.
    
    
[336]
Polakowska M. (1987) — Leśne rośliny zielarskie
    
    
[170]
Przybyła A. (1989) — Alstremeria.
    
    
[184]
Raducka-Mynett M. (1986) — Rośliny z ogródka na zimowe bukiety. Czarnuszka, miechunka, ...
    
    
[44]
Radziul, E. (2007) — Skalniaki.
    
    
[140]
Radziul, E. (0000) — Byliny.
    
    
[141]
Radziul, E. (0000) — Rośliny cenne, rzadkie, poszukiwane. 1
    
    
[142]
Radziul, E. (2009) — Ogrodowe pasje.
    
    
[101]
Santamour Jr. F.S, AcArdle A.J. (1988) — Cultivars of Salix babylonica and other Weeping Willows.
    
    
[173]
Sąkol G. (2010) — Żurawki.
    
    
[430]
Schmid W.G. (2002) — An Encyclopedia of Shade Perennials
    
    
[60]
Sendler J.A. (red.) (1960) — Kwiaciarstwo.
    
    
[151]
Sękowski B. (1987) — Powojniki.
    
    
[427]
Smogorzewska W., Omiecka J., Nizińska A. (2020) — Architektura krajobrazu cz. 5. Rośliny ozdobne
    
    
[328]
Trąba Cz., Rogut K., Wolański P. (2012) — Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie
przewodnik po wybranych gatunkach, materiały dydaktyczne
    
    
[168]
Treder J. (2010) — Krokusy, lilie, nagietki. Katalog roślin cebulowych i jednorocznych.
    
    
[41]
Tumiłowicz, J. (2000) — STREFY KLIMATYCZNE DLA UPRAWY DRZEW I KRZEWÓW W POLSCE
    
    
[413]
Urbański P. (2001) — Trawy ozdobne, turzyce i sity.
    
    
[332]
Walewski W. (1985) — Towaroznawstwo zielarskie
Podręczniki dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych wydz. techniki farmceutycznej
    
    
[42]
Wałęza, W. (2002) — Żywopłoty.
    
    
[330]
Węglarz Z., Suchorska K. (1988) — Ziołowe przyprawy kuchenne
    
    
[174]
Zalewska M. (2004) — Chryzantemy w ogrodzie i ich bliscy krewni
    
    
[423]
Ziętek H. (2008) — Rośliny w oczkach wodnych
    
    
[158]
Żelechowscy K. i W. (1986) — Byliny nie zimujące w gruncie.
    
    
[108]
Żukowskij P.M. (1971) — Kulturnyje rastienija i ich dikije sorodiczi. (ed. 3)
    
    

Warzywnictwo

    
      
[193]
Błaszczyńska B. (2010) — Uprawa porzeczek
      
      
[180]
Chmielińska M. (1963) — Rośliny przyprawowe.
      
      
[181]
Czikow P., Łaptiew J. (1982) — Rośliny lecznicze i bogate w witaminy.
      
      
[188]
Dobrzańska, J. (1986) — Papryka, oberżyna.
      
      
[187]
Doruchowski R.W (2011) — Warto uprawiać czosnek.
      
      
[67]
Hlava, B., Lánská, D. (1983) — Rośliny przyprawowe.
      
      
[197]
Hodun G. (2008) — Śliwy
      
      
[185]
Kołota E., Orłowski M., Biesiada A. (2007) — Warzywnictwo
wyd. II poprawione i uzupełnione
      
      
[195]
Kruczyńska D. (2007) — Grusze
      
      
[191]
Makosz E. (1986) — Rośliny jagodowe
      
      
[196]
Radajewska B. (2005) — Brzoskwinia, nektaryna, twardka i morela
      
      
[192]
Rejman A. et al. (1976) — Pomologia
      
      
[194]
Sitarek M. (2002) — Czereśnie i wiśnie
      
      
[68]
Tyszyńska-Kownacka, D. (1980) — Zioła na działce i w ogródku przydomowym.
      
      
[190]
Wierzbicka B. (1984) — Groch, fasola, bób ...
      
      
[186]
zespół (1982) — Szczegółowa uprawa warzyw
podręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych akademii rolniczych
wyd. IV
      
    

Pszczelarstwo

    
      
[70]
Kołtowski Z. (2006) — Wielki atlas roślin miododajnych.
      
      
[435]
Lipiński M. (2010) — Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin
wyd. IV
      
      
[434]
Pogorzelec M. (2018) — Rośliny miododajne
      
  

kulinaria

  
    
[189]
Dąbrowska M., Kryska A. — Przetwory z owoców i warzyw
    
  

różne

  
    
[111]
Barykina R.P. et al. (2004) — Sprawocznik po botaniczeskoj mikrotechnikje. Osnowy i mjetody.
    
    
[72]
Burda, P. R. (1998) — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi.
    
    
[125]
Flinck K.E., Hylmö B. (1991) — Two new species of Cotonenaster.
    
    
[77]
Forhne, D., Pfänder, H.J. (2005) — Poisonous Plants. 2nd Edition
    
    
[109]
Kaden N.N., Tjerentjeva N.N. (1979) — Etimologiczjeskij słowar naucznych nazwanji sosudistich rastjenij, dikroastuszczich i razwodimych w SSSR.
    
    
[104]
Kluk K. (1802) — Dykcyonarz roślinny.
    
      
[104.1]
Kluk K. (1805) — Dykcjonarz roślinny. T.1
      
      
[104.2]
Kluk K. (1808) — Dykcjonarz roślinny. T.2
      
      
[104.3]
Kluk K. (1804) — Dykcjonarz roślinny. T.3
      
    
[76]
Pysek, P., Cock, M.J.W., Nentwig, W., Ravn, H.P. (0000) — Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mategezzianum).
    
    
[135]
Shulkina T. (2004) — Ornamental plant from Russia and adjacent states of the Former Soviet Union
    
    
[107]
Sjerjebrjakow I.G. (1964) — Żiznjennyje formy wyszich rastjenji i ich izuczjenje. Poljewaja geobotanika T.3 146-205
    
    
[128]
Skvorsov, A.K. (1977) — Gjerbarij. Rukowodstwo po mjetodikje i tjechnikje.
    
    
[97]
Sowerby (1886) — English botany. 3rd editon. (1863-86)
    
    
[59]
Szweykowska, A., Szweykowski, J. (1976) — Botanika. Podręcznik dla szkół wyższych.
    
    
[51]
Szweykowska, A., Szweykowski, J. (red.) (2003) — Słownik botaniczny.
    
    
[110]
Zujew W.W. (2002) — Probljema rjealnosti w bjologiczjeskoj taksnonomii.
    
    
[93]
Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. (000) — czasopismo
    
    
[93.7]
Allg. bot. Zeit. Jahrg. 7 (1901) (0000) — czasopismo
    
    
[-]
— (pozostała) literatura jest podana na stronie nadrzędnej