Literatura o roślinach

  

flory, monografie, klucze

  
    [103] Afonin, A.A. 2003 Oprjedeljenje dikorastuszczich widow iw (Salix) jugo-zapada Rassiji
    
    [117] Bjeljajewa I.W. et al. 2006 Willows of Ural: atlas and identification key.
    
    [1] Broda, B., Mowszowicz, J. 1985 Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych.
    
    [126] Dickore W.B., Kasperek G. 2010 Species of Cotoneaster (Rosaceae, Maloideae) indigenous to, naturalising or commonly cultivated in Central Europe.
    
    [81] Dorywalsk, J., Adamczewski, K. 1976 Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu.
    
    [64] Drobnik, J. 2007 Zielnik i zielnikoznawstwo.
    
    [5] Falkowski, M. i inni 1982 Trawy polskie.
    
    [16] Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych" i "Flora Polski. Rośliny naczyniowe. 0000 Flora Polski wydawana w XX w.
    
      [16.3] Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom III 1927 Cruciferae, Ranunculaceae, Aristolochiaceae, Berberidaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Papaveraceae, Resedaceae.
      
      [16.5] Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom V 1935 Rosa.
      
      [16.6] Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VI 1947 Violaceae.
      
      [16.7] Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII 1955 Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ...
      
      [16.8] Flora Polska. Rośliny naczyniowe 1959 Tom VIII.
      
      [16.9] Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX 1960 Umbelliferae
      
      [16.10] Flora Polska. Rośliny naczyniowe 1963 Tom X
      
      [16.11] Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2) 1967 Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae.
      
      [16.12] Flora Polska. Rośliny naczyniowe 1971 Tom XII
      
      [16.13] Flora Polska. Rośliny naczyniowe 1972 Tom XIII.
      
      [16.14] Flora Polska. Rośliny naczyniowe 1980 Tom XIV
      
      [16.4II] Flora Polski. Rośliny naczyniowe 1985 Tom IV edycja II.
      
      [16.5II] Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom V edycja II 1987 Rosa - róża.
      
      [16.3II] Flora Polski Rośliny naczyniowe 1992 Tom III edycja II
Fagales, Myricales, Juglandales, Salicales, Urticales, Santalales, Polygonales, Hamamelidales, Euphorbiales (Tricoccae), Centrospermae
      
      [16.15] Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom XIV 1995 Indeksy do tomów I-XIV i drugiej edycji Flory Polski, tomy III-V.
      
    [17] Mądalski J. et al. 1930-90 Atlas flory polskiej i ziem ościennych
W zamierzeniu ma ilustrować (rysunki) gatunki z Flory Polski. Wydano część, Przed II WŚ 5 zeszytów (w latach 1930-36). Po wojnie od 1954 do 1990 ok. 30 kolejnych i zaprzestano wydawania. Wspaniałe rysunki, na poziomie dzieła sztuki, obejmują niecałą połowę planowanego zakresu tego wydawnictwa.
    
      [17-I] Mądalski J. Vol. I
Obejmuje gatunki FP I o nr 1-75. 3 zeszyty; wszystkie wydano.
      
        [17-1-1] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol I zeszyt 1/3 1954 Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae (Pars 1). PWN. Warszawa-Wrocław.
        
        [17-1-2] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol I zeszyt 2/3 1954 Polypodiaceae (Pars 2), Salviniaceae, Marsiliaceae, Equisetaceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Isoetaceae. PWN. Warszawa-Wrocław
        
        [17-1-3] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol I zeszyt 3/3 1955 Taxaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Ephedraceae. PWN. Warszawa-Wrocław
skan 600dpi z oryginału od B
        
      [17-II] Mądalski J. Vol. II
Obejmuje gatunki FP I o nr 76-238. 5 zeszytów; wszystkie wydano.
      
        [17-2-1] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol II zeszyt 1/5 1977 Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae, Juncaginaceae, Zannichelliaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae
        
        [17-2-2] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol II zeszyt 2/5. Juncaceae 1931 PAU. Kraków.
        
        [17-2-3] Mądalski J., Skwirzyńska E. 1978 Vol. II — zeszyt 3
Liliaceae (Pars 1)
        
        [17-2-4] Mądalski J., Skwirzyńska E. 1975 Vol. II — zeszyt 4
Liliaceae (Pars 2)
        
        [17-2-5] Mądalski J., Skwierzyńska E. 1990 Vol II zeszyt 5/5
Liliaceae (Pars 3), Amaryllidaceae, Iridaceae
        
      [17-III] Mądalski J. Vol. III
Obejmuje gatunki FP I o nr 239-369. 4 zeszyty; wszystkie wydano.
      
        [17-3-1] Madalski J., Mikulska J. 1979 Vol. III zeszyt 1/4
Cyperaceae - Scirpoideae, Rhynchosporoideae
        
        [17-3-2] Mądalski J. 1930 Vol. III zeszyt 2/4
Cyperaceae-Caricoidae (Pars 1)
        
        [17-3-3] Mądalski J. 1968 Vol. III zeszyt 3/4
Cyperaceae-Caricoideae (Pars 2)
        
        [17-3-4] Mądalski J., Kowal T., Mikulska J. 1974 Vol. III — zeszyt 4
Cyperaceae-Caricoideae (Pars 3)
        
      [17-IV] . Vol. IV
Obejmuje gatunki FP I o nr 370-541a. Planowano 7 zeszytów, wydano 1-4.
      
        [17-4-1] Baecker K., Iwanicki J. 1931 Vol IV zeszyt 1/7
Gramineae (Pars 1)
        
        [17-4-2] Baecker K., Iwanicki J. 1932 Vol. IV zeszyt 2/7
Gramineae (Pars 2)
        
        [17-4-3] Iwanicki J. 1936 Vol. IV zeszyt 3/7
Gramineae (Pars 3)
        
        [17-4-4] Iwanicki J. 1936 Vol IV zeszyt 4/7
Gramineae (Pars 4)
        
      [17-V] Mądalski J. Vol. V
Orchidaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae et Lemnaceae
Obejmuje gatunki FP I o nr 542-604. Planowano 2 zeszyty, wydano w całości.
      
        [17-5-1] Mądalski J., Mikulska J. 1971 Vol. V — zeszyt 1
Orchidaceae (Pars 1)
        
        [17-5-2] Mądalski J., Mikulska J. 1977 Vol. V — zeszyt 2
Orchidaceae (Pars 2). Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae, Lemnaceae
        
      [17-VI] Mądalski J. Vol. VI
Obejmuje gatunki FP II o nr 605-728. Planowano 5 zeszytów. Wydano 1, 2, 5, 5a.
      
        [17-6-1] Mądalski J., Nowotarski A. 1959 Vol VI — zeszyt 1
Betulaceae, Fagaceae, Myricaceae, Juglandaceae
        
        [17-6-2] Mądalski J., Skwirzyńska E. 1983 Vol. VI — zeszyt 2
Salicaceae
        
        [17-6-5] Mądalski J., Sadowska A. 1965 Vol. VI — zeszyt 5
Polygonaceae (Pars 1)
        
        [17-6-5a] Mądalski J., Sadowska A. 1967 Vol. VI — zeszyt 5a
Polygonaceae (Pars 2), Platanaceae
        
      [17-VII] Mądalski J. Vol. VII
Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Aizoaceae, Portulacaceae et Caryophyllaceae
Obejmuje gatunki FP II o nr 729-910. Planowano 7 zeszytów, Wydano 1, 2, 3, 4.
      
        [17-7-1] Mądalski J., Kowal T. 1957 Vol VII zeszyt 1/7
Chenopodiaceae (Pars 1)
        
        [17-7-2] Mądalski J., Kowal T. 1960 Vol VII zeszyt 2/7
Chenopodiaceae (Pars 2), Amaranthaceae, Aizoaceae, Portulacaceae
        
        [17-7-3] Mądalski J., Kowal T. 1962 Vol VII zeszyt 3/7
Caryophyllaceae (Pars 1)
        
        [17-7-4] Mądalski J.; Sadowska H. 1976 Vol VII zeszyt 4/7
Caryophyllaceae (Pars 2)
        
      [17-IX] Mądalski J. Vol. IX
Papaveraceae, Cruciferae et Resedaceae
Obejmuje gatunki FP III o nr 1017-1160a. Planowano 7 zeszytów. Wydano w całości.
      
        [17-9-1] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 1/7 1955 Papaveraceae
        
        [17-9-2] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 2/7 1963 Cruciferae (Pars 1)
        
        [17-9-3] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 3/7 1961 Cruciferae (Pars 2)
        
        [17-9-4] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 4/7 1966 Cruciferae (Pars 3)
        
        [17-9-5] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 5/7 1967 Cruciferae (Pars 4)
        
        [17-9-6] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 6/7 1967 Cruciferae (Pars 5)
        
        [17-9-7] Atlas flory polskiej i ziem ościennych. Vol IX zeszyt 7/7 1969 Cruciferae (Pars 6), Resedaceae
        
      [17-XI] Mądalski J. Vol. XI
Rosaceae II, Violaceae, Cistaceae, Tamaricaceae, Elatinaceae, Droseraceae, Guttiferae, Crassulaceae et Saxifragaceae
Obejmuje gatunki FP V, VI i VII o nr 1221g-1342. Planowano 5 zeszytów. Wydano: 3. i 5.
      
        [17-11-3] Mądalski J., Mikulska J., Skwierzyńska E. 1982 Vol XI zeszyt 3/5
Cistaceae, Tamaricaceae, Elatinaceae, Droseraceae, Gutiferae
        
        [17-11-5] Mądalski J.; Marczek E. 1962 Vol XI zeszyt 5/5
Saxifragaceae
        
      [17-17-1] Mądalski J., Skwirzyńska E. 1973 Vol. XVII zeszyt 1
Scrophulariaceae (Pars 4) et Orobanchaceae
jedyny wydany zeszyt z Vol. XVII
      
    [84] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 0000 Flóra Slovenska.
    
      [84.1] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1966 Flóra Slovenska. I.
      
      [84.2] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1966 Flóra Slovenska. II.
      
      [84.3] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1982 Flóra Slovenska. III.
      
      [84.4.1] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1984 Flóra Slovenska. IV/1.
      
      [84.4.2] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1985 Flóra Slovenska. IV/2.
      
      [84.4.3] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1992 Flóra Slovenska. IV/3.
      
      [84.4.4] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1988 Flóra Slovenska. IV/4.
      
      [84.5.1] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1993 Flóra Slovenska. V/1.
      
      [84.5.2] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 1997 Flóra Slovenska. V/2.
      
      [84.5.3] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 2006 Flóra Slovenska. V/3.
      
      [84.5.4] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 2002 Flóra Slovenska. V/4.
      
      [84.6.1] Futák, J., Bertová, L. (eds.) 2008 Flóra Slovenska. VI/1.
      
    [85] Flora ZSRR 1900 Oryginalne wydanie „Flora URSS” obejmuje 30 tomów wydawanych w latach 1934-64, plus uzupełnienia nomenklatoryczne wydane w 1973 r.
    
      [85.1] Komarov V.L., Iljin M.M. 1934 Flora URSS. T.1
      
      [85.2] Komarov V.L., Schischkin B.K. 1936 Flora URSS. T.2
      
      [85.3] Komarov, V.L., Schischkin, B.K. 1935 Flora URSS. T.3
      
      [85.4] Komarov, V.L. 1935 Flora URSS. T.4
      
      [85.5] Komarov, V.L. 1936 Flora URSS. T.5
      
      [85.6] Komarov, V.L., Schischkin, B.K. 1936 Flora URSS. T.6
      
      [85.7] Komarov, V.L., Schischkin, B.K. 1937 Flora URSS. T.7
      
      [85.8] Komarov, V.L., Busch, N.A. 1939 Flora URSS. T.8
      
      [85.9] Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W. 1939 Flora URSS T.9
      
      [85.10] Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S. 1941 Flora URSS. T.10 Rosaceae
      
      [85.11] Komarov V.L., Schischkin B.K. 1945 Flora URSS. T.11 Leguminosae
      
      [85.12] Komarov V.L. Schischkin, B.K. 1946 Flora URSS. T.12 Astragalus
      
      [85.13] Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1948 Flora URSS. T.13 Leguminosae 3
      
      [85.14] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1949 Flora URSS. T.14
      
      [85.15] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1949 Flora URSS. T.15
      
      [85.16] Schischkin B.K. 1950 Flora URSS. T.16
      
      [85.17] Schischkin B.K. 1951 Flora URSS. T.17
      
      [85.18] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1952 Flora URSS. T.18
      
      [85.19] Schischkin, B.K. 1953 Flora URSS T.19
      
      [85.20] Schischkin B.K., Juzenczuk S.W. 1954 Flora URSS T.20
      
      [85.21] Schischkin B.K. 1954 Flora URSS. T.21
      
      [85.22] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1955 Flora URSS. T.22
      
      [85.23] Schischkin, B.K. 1958 Flora URSS T.23
      
      [85.24] Schischkin, B.K., Bobrov, E.G. 1957 Flora URSS T.24
      
      [85.25] Schischkin B.K. 1959 Flora URSS. T.25
      
      [85.26] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1961 Flora URSS. T.26
      
      [85.27] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1962 Flora URSS. T.27
      
      [85.28] Schischkin B.K., Bobrov E.G. 1963 Flora URSS. T.28
      
      [85.29] Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N. 1964 Flora URSS T.29
      
      [85.30] Shishkin, B.K., Bobrov, E.G., Juksin, A.Ja. 1960 Flora URSS T.30
      
      [85.31] Bobrov E.G., Tzvelev N.N. 1964 Flora URSS. Indices 1-30
      
      [85.32] Czerepanov, S.K. 1973 Additamenta et Corrigenda ad "Floram USSR" (tomi I-XXX).
      
      [85.33] Czerepanov, S.K. 1995 Vascular plants of Russia and Adjacent States (the former USSR).
      
      [85.e14] Shishkin, B.K., Bobrov, E.G. 1949 Flora of the U.S.S.R. T.14 (translated 1974)
      
    [86] Flora Europae Orientalis 1974 Od roku 1974 była wydawana, „Flora partis europaeae URSS”, po rozpadzie ZSRR, kolejne tomy wychodziły pod tytułem „Flora Europae orientalis”.
    
      [86.1] Fedorov R.V. 1974 Flora Partis Europaeae URSS. T.1
      
      [86.2] Fedorov R.V. 1976 Flora Partis Europaeae URSS. T.2
      
      [86.3] Fedorov R.V. 1978 Flora Partis Europaeae URSS. T.3
      
      [86.4] Fedorov R.V. 1979 Flora Partis Europaeae URSS. T.4
      
      [86.5] Fedorov A., Kamelin R.V. 1981 Flora Partis Europaeae URSS. T.5
      
      [86.6] Fedorov A. 1987 Flora Partis Europaeae URSS. T.6
      
      [86.7] Tzvelev N.N. 1994 Flora Partis Europaeae URSS. T.7
      
      [86.8] Tzvelev N.N. 1989 Flora Partis Europaeae URSS. T.8
      
      [86.9] Tzvelev N.N. 1996 Flora Europae Orientalis. T.9
      
      [86.10] Tzvelev N.N. 2001 Flora Europae Orientalis. T.10
      
      [86.11] Tzvelev N.N. 2004 Flora Europae Orientalis. T.11
      
    [89] Flora Ukrainy 1900 W 12. tomach. Wydana w latach 1938-1965.
    
      [89.1] Bordzilowski, E. 1938 Flora URSR. T.1 Polypodiaceae — Ephedraceae
      
      [89.2] Bordzilowski, E., Lavrenko, E. 1940 Flora URSR. T.2 Typhaceae — Cyperaceae
      
      [89.3] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1950 Flora URSR. T.3 Araceae — Orchidaceae
      
      [89.4] Kotov, M.I. 1952 Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae
      
      [89.5] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1953 Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae
      
      [89.6] Zjerov D.K. 1954 Flora URSR. T.6 Rosaceae, Leguminosae
      
      [89.7] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1955 Flora URSR. T.7 Geraniaceae — Cornaceae
      
      [89.8] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1957 Flora URSR. T.8 Pyrolaceae — Verbenaceae
      
      [89.9] Kotov, M.I. 1960 Flora URSR. T.9 Labiatae — Bignoniaceae
      
      [89.10] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1961 Flora URSR. T.10 Orobanchaceae — Lobeliaceae
      
      [89.11] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1962 Flora URSR. T.11 Compositae (1)
      
      [89.12] Klokov, M.V., Visjulina, O.D. 1965 Flora URSR. T.12 Compositae (2)
      
    [124] Flora of China. 0000 http://flora.huh.harvard.edu/china/index.html
    
    [9] Haeupler, H., Muer, T. 2000 Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands.
wyd. 2 z 2007 roku ma wprowadzone korekty i jest rozszerzone (na końcu książki) o kilkadziesiąt gatunków
    
    [71] Hejný, S., Slavík, B. 1997 Květena České Republiky
    
      [71.1] Hejný, S., Slavík, B. 1997 Květena České Republiky 1
      
      [71.2] Hejný, S., Slavík, B. 1990 Květena České Republiky 2
      
      [71.3] Hejný, S., Slavík, B. 1992 Květena České Republiky 3
      
      [71.4] Slavík, B. 1995 Květena České Republiky 4
      
      [71.5] Slavík, B. 1997 Květena České Republiky 5
      
      [71.6] Slavík, B. 2000 Květena České Republiky 6
      
      [71.7] Slavík, B., Štěpánková 2004 Květena České Republiky 7
      
      [71.8] Slavík, B., Štěpánková 2010 Květena České Republiky 8
      
    [289] Hroudová Z., Zákravský P., Wójcikci J.J., Marhold K., Jarolímová V. 2005 The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland
Polish Bot. Jurn. 50(2): 117-137
    
    [324] Kozłowski S. et al. 2012 Trawy. Właściwości, występowanie i wykorzystanie.
    
    [105] Kubát, K. 2002 Klíč ke květeně České republiky
    
    [80] Kulpa, W. 1988 Nasionoznawstwo chwastów.
    
    [112] Majewskij P.F. 2006 Flora srjednjej połosy jewropjejskoj czasti Rassiji. wyd. 10. zmienione i rozszerzone
    
    [118] Mitka J. 2003 The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. A phenetic-geographic study.
    
    [4] Moraczewski, I. R., Sudnik-Wójcikowska, B. i inni 2000 Flora ojczysta. Komputerowy klucz do roślin flory polskiej.
    
    [98] Prokudin J.N. 1977 Złaki Ukrainy.
    
    [92] Reichenbach, H.G. 1800 Icones florae Germanicae et Helveticae I-XXIV
    
      [92.3] Reichenbach, H.G. 1839 Icones florae Germanicae et Helveticae III
      
      [92.5] Reichenbach, H.G. 1841 Icones florae Germanicae et Helveticae V
      
      [92.11] Reichenbach, H.G. 1849 Icones florae Germanicae et Helveticae XI
      
      [92.20] Reichenbach, H.G. 1862 Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV
      
      [92.22] Reichenbach, H.G. 1909 Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV
      
      [92.24] Reichenbach, H.G. 1909 Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV
      
    [290] Rich, T.C.G., Jeremy, A.C. Juncus BSBI Plant Crib
    
    [11] Rothmaler W. 1995 Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband.
    
    [40] Rothmaler W. 2005 Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band.
    
    [15] Rutkowski L. 1998 Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej.
    
      [15.2] Rutkowski L. 2005 Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej
drugie wydanie ma dodaną erratę i zmienione klucze dla Taraxacum i kilku rodzajów w rodzinie Rosaceae
      
    [94] Seneta W. 1987 Drzewa i krzewy iglaste.
    
    [12] Seneta W., Dolatowsk, J. 2000 Dendrologia.
    
    [91] Flora Rumunii 1900 W 13. tomach. Wydana w latach 1952-1973.
    
      [91.1] Săvulescu, T. 1952 Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae
      
      [91.2] Săvulescu, T. 1953 Flora Romanicae. T.2 Caryophyllaceae — Ranunculaceae
      
      [91.3] Săvulescu, T. 1955 Flora Romanicae. T.3 Aristolochiaceae — Begoniaceae
      
      [91.4] Săvulescu, T. 1956 Flora Romanicae. T.4 Hypericeae — Platanaceae
      
      [91.5] Săvulescu, T. 1957 Flora Romanicae. T.5 Leguminosae — Hippuridaceae
      
      [91.6] Săvulescu, T. 1958 Flora Romanicae. T.6 Malvaceae — Umbelliferae
      
      [91.7] Săvulescu, T. 1960 Flora Romanicae. T.7 Plumbaginaceae — Scrophulariaceae
      
      [91.8] Săvulescu, T. 1961 Flora Romanicae. T.8 Lentibulariaceae — Dipsacaceae
      
      [91.9] Săvulescu, T. 1964 Flora Romanicae. T.9 Cucurbitaceae — Compositae (1)
      
      [91.10] Săvulescu, T. 1965 Flora Romanicae. T.10 Compositae (2)
      
      [91.11] Săvulescu, T. 1966 Flora Romanicae. T.11 Alismataceae — Cyperaceae
      
      [91.12] Săvulescu, T. 1972 Flora Romanicae. T.12 Gramineae — Lemnaceae
      
      [91.13] Săvulescu, T. 1976 Flora Romanicae. T.13 Indices
      
    [120] Skvorsov, A.K. 1967 Ivy SSSR.
    
      [102] Skvorsov, A.K. 1967 Ivy SSSR. Willows of the USSR.
      
    [119] Sokolov S.Ja. 0000 Djerjevja i kustarniki SSSR
7 tomów wydanych w latach 1949-65
    
      [119.1] Sokolov S.Ja. 1949 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1
      
      [119.2] Sokolov S.Ja. 1951 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2
      
      [119.3] Sokolov S.Ja. 1954 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3
      
      [119.4] Sokolov S.Ja. 1958 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4
      
      [119.5] Sokolov S.Ja. 1960 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5
      
      [119.6] Sokolov S.Ja. 1962 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.6
      
      [119.7] Sokolov S.Ja. 1965 Djerjevja i kustarniki SSSR. T.7
      
    [79] Stace C. 2010 New flora of the British Islands. 3rd editon.
    
    [116] Sukaczjew, W.N. et al. 1940 Oprjedelitel ljesnych parod.
    
    [3] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B. 1988 Rośliny polskie, cz. I i II.
    
    [8] Szlachetko, D. L., Skakuj, M. 1996 Storczyki Polski.
    
    [87] Thomé, O.W. 1903 Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz
    
      [87.1] Thomé, O.W. 1903 Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band I.
      
      [87.2] Thomé, O.W. 1904 Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band II.
      
      [87.3] Thomé, O.W. 1905 Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band III.
      
      [87.4] Thomé, O.W. 1905 Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz. 2. aufl.. Band IV.
      
    [301] Tlałka D., Rostański A. 2012 Paprotniki Polski
Atlas i klucz
    
    [13] Tomanek, J. 1997 Botanika leśna.
    
    [150] Flora Europaea 0000 4 tomy wydane 1968-80. 1 tom ponownie w 1993.
    
      [150.1] Tutin T.G. et al. 1993 Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae
2nd ed.
      
      [150.2] Tutin T.G. et al. 1968 Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae
      
      [150.3] Tutin T.G. et al. 1972 Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae
      
      [150.4] Tutin T.G. et al. 1976 Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae)
      
      [150.5] Tutin T.G. et al. 1980 Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones)
      
    [99] Tzvelev N.N. 1976 Złaki ZSRR.
    
    [90] Waldstein, F., Kitaibel, P. 1805 Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae.
    
    [115] Waljagina-Maljutina Je.T. 2004 Iwy jewropiejskoj czasti Rassiji
    
    [65] Watson, L., and Dallwitz, M.J. 1992 The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 21st March 2010.
    
    [96] Wettstein R. 1896 Monographie der Gattung Euphrasia.
    
    [250] Zalewska-Gałosz J. 2008 Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie
    
    [95] Zieliński J. 2004 The genus Rubus (Rosaceae) in Poland.
    
    

popularne (w tym atlasy tego rodzaju)

    
      [27.x] Atlasy botaniczne WSiP 1900 seria
      
        [27] Fabiszewski, J. 1900 Rośliny Sudetów
        
        [28] Gayówna, D. 1900 Rośliny łąk.
        
        [26] Laskowska, W. 1992 Rośliny borów.
        
        [29] Mowszowicz, J. 1900 Dziko rosnące rośliny użytkowe.
        
        [31] Podbielkowski, Z. 1900 Rośliny torfowisk.
        
        [32] Podbielkowski, Z. 1900 Rośliny wydm.
        
        [33] Polakowska, M. 1900 Rośliny wodne.
        
        [34] Radwańska-Paryska, Z. 1900 Rośliny tatrzańskie.
        
        [36] Szwarz, Z., Szober, J. 1900 Rośliny towarzyszące człowiekowi.
        
        [37] Traczyk, T. 1900 Rośliny lasu liściastego.
        
      [83] Fisjunov, A.B. 1984 Sornyje rastjenija.
      
      [2] Mowszowicz, J. 1977 Pospolite rośliny naczyniowe Polski.
      
      [78] Mowszowicz, J. 1982 Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych.
      
      [20] Mowszowicz, J. 1986 Krajowe chwasty polne i ogrodowe.
      
      [56] Mowszowicz, J. 1987 Flora wiosenna.
      
      [57] Mowszowicz, J. 1987 Flora letnia.
      
      [58] Mowszowicz, J. 1986 Flora jesienna.
      
      [333] Paradowski A. 2009 Atlas chwastów
      
      [82] Skrzypczak, G., Blecharczyk, A., Swędrzyński, A. 1995 Podręczny atlas chwastów.
      
      [22] Tymrakiewicz, W. 1959 Atlas chwastów.
      
        [22.3] Tymrakiewicz, W. 1976 Atlas chwastów.
        
  

geobotanika, czeklisty itp.

  
    [19] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M. 1997 Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
    
    [24] Mirek Z. et al. 2002 Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski.
    
    [235] Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2009 Fitogeograficzne aspekty endemizmu w Polsce
Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 7-30
    
    [114] Misnik G.Je. 1956 Kaljendar cwjetjenja djeriewjew i kustarnikow
    
    [73.1] Szafer, W., Zarzycki, K. 1977 Szata roślinna Polski. Tom I
    
    [73.2] Szafer, W., Zarzycki, K. 1977 Szata roślinna Polski. Tom I
    
    [234] Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012 Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych
    
    [227] Zając A. i M., Tokarska-Guzik B. 1998 Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin
Phytocoenosis 10 supp. Cartographiae Geobotanicae 9
    
    [228] Zając M. i A. 1992 A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland
Zeszyty Naukowe UJ, Prace Bot. 24: 7-23
    
    [226] Zając M. 1996 Mountain vascular plants in the polisch lowlands
Polish Bot. Stud. 11: 1-92
    
    [225] Zając M. i A. 2000 Phytogeographical and syntaxonomical dependence of species reaching their western and northwestern limits of distribution in Poland
Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 413-422
    
    [25] Zając, A., Zając, M. (Eds.) 2001 Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.
    
    [224] Zając M. i A. 2006 Western element in the vascular flora of Poland
Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 57-63
    
    [222] Zając M. i A. 2009 Elementy geograficzne rodzimej flory Polski
The geographical elements of native flora of Poland
    
    [223] Zając M. i A. 2011 Directional northern element in the flora of vascular plants of Poland
Biodiv. Res. Conserv. 21: 19-26
    
    [221] Zając M. i A. 2014 Survival problems of archaeophytes in the Polish flora
Biodiv. Res. Conserv. 35: 47-56
    
    [23] Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002 Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski).
    
  

flora Polski — różne artykuły

  
    [280] Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2011 Adonis aestivalis (Ranunculaceae) - gatunek zanikający na Dolnym Śląsku
Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 29–31
    
    [283] Anioł-Kwiatkowska J., Popiel A. 2014. Adonis flammea (Ranunculaceae) - wymarły archeofit Dolnego Śląska
Acta Botanica Silesiaca Suppl 1: 32-34
    
    [282] Bacieczko W. 2011 Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) holoagrofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim
Acta Bot. Silesiaca 6: 229-238
    
    [281] Bacieczko W., Wołejko L. 2011 Aktualny stan flory i znaczenie osobliwości florystycznych dla różnorodności szaty roślinnej rezerwatu "Grądowe Zbocza" koło Recza
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 289(19): 7-26
    
    [239] Banaszek A., Musiał K. 2009 The new kenophyte in Poland - Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 78(1): 69-72
    
    [220] Bartoszek W., Urbisz A., Tokarska-Guzik B. 2006 Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats
Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 86-88
    
    [238] Bosiacka B., Więcław H. 2012 Carex extensa (Cyperaceae) rediscovered in Poland
Pol. Bot. Jurn. 57(2): 371-374
    
    [273] Ciosek M.T., Krechowski J., Piórek K, Szczygielski M. 2011 Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w Polsce środkowo-wschodniej
Acta Bot. Silesiaca 8: 137-146
    
    [271] Czarna A. Morozowska M. 2011 Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce
Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(6): 461–464
    
    [270] Czarna A. Morozowska M. 2013 Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce
Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (6): 517–521
    
    [286] Czarna A., Mrozowska M., Jędrzejczyk I. 2013 Occurrence of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in the Ilanka River (Lubusz Land)
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 17: 43-47
    
    [133] Dajdok Z., Pawlaczyk P. red. 2009 Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski.
    
    [285] Danielewicz W., Wiatrowska B. 2013 Prunus virginiana L. (Rosaceae) on synanthropic sites in Poland
Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12(4): 5-22
    
    [304] Dembicz I., Kozub Ł., Zaniewski P.T. 2015 Current state, habitat and potential invasiveness of Montia linearis (Douglas ex Hook.) Greene in Poland
Acta Soc. Bot. Pol.
    
    [293] Fiek, Schube 1881,1903 Publikacje z danymi o Potentilla silesiaca
    
    [240] Frey L., Paszko B., Kwiatkowski P. 2004 Distribution of Vulpia species (Poaceae) in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 73(1): 31-37
    
    [379] Green, P.S. 1966 Identification of the species and hybrids in the Lonicera tatarica complex
Journal of the Arnold Arboretum, Vol. 47, No. 1
    
    [367] Halamski A.T., Dunkel F.G., Temsch E.M. 2019 Ranunculus kobendzae, a New Species of the R. auricomus Complex (Ranunculaceae) from Poland
Source: Annales Botanici Fennici, 56(1-3):123-134
    
    [326] Holub J., Křísa B. 1971 Pyrola carpatica Holub et Křísa a new species among European Wintergreens; with remarks on the name “Pyrola intermedia”
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 6:81-92
    
    [249] Jakubowska-Gabara J. et al. 2011 Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland].
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 18(1): 29-38
    
    [269] Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011 Kruszczyk błotny Epipactis palustris w województwie dolnośląskim - występowanie, zagrożenia i zalecenia dla ochrony
Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 519–526
    
    [303] Kalinowski P., Śliwińska E., Kruk J. 2016 Equisetum ×moorei Newman (Equisetaceae) – a ‘new’ nothotaxon in the Polish flora.
Biodiv. Res. Conserv. 41 (2016), 11-18
    
    [243] Kamiński D. 2010 Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 182-184
    
    [284] Kita W., Pusz K., Pusz W. 2003 Zaślaz pospolity (Abutilion theophrasti Medik.) - nowy, groźny chwast w buraku?
Ochrona roślin 48: 14-15
    
    [349] Klichowska E., Nobis M. 2017 Stipa pennata subsp. ceynowae (Poaceae, Pooideae), a new taxon from Central Europe.
PhytoKeys 83, 75-92
    
    [204] Kobierski P. Ryś R. 2011 Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar
Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (6): 534–541
    
    [205] Kobierski P., Ryś R. 2012 Stanowiska śledziennicy naprzeciwlistnej Chrysosplenium oppositifolium na Wzniesieniach Żarskich i rogownicy drobnokwiatowej Cerastium brachypetalum w Obniżeniu Nowosolskim (zachodnia Polska)
Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (6): 461–465
    
    [206] Kobierski.P, Ryś R. 2014 Nowe stanowiska zdrojka błyszczącego mniejszego Montia fontana subsp. chondrosperma w zachodniej Polsce
Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (1): 73–78
    
    [296] Kobierski.P, Ryś R. 2014 Juncus anthelatus - nowy, obcy gatunek we florze Polski
Chrońmy Przyr. Ojcz. 71(1): 61-67
    
    [299] Kobierski P., Ryś R. 2015 Nowe stanowiska Juncus tenageia w Borach Dolnośląskich
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 1 (2015): 3-10
    
    [365] Kobierski P., Koopman J., Ryś A., Ryś R. 2018 Rozmieszczenie Carex ×boenningahusiana w Polsce
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1: 3-12
    
    [291] Kołodziejek J. 2010 Taxonomic revision of Potentilla sect. Collinae
    
    [317] Kosiński P., Czarna A., Maliński T. 2013 Rubus occidentalis (Rosaceae) - a new naturalized raspberry species in the Polish flora
Dendrobiology 71: 159-165
    
    [366] Kosiński P., Oklejewicz K. 2006 Rubus parthenocissus (Rosaceae) in Poland
Dendrobiology 55:33-38
    
    [200] Kowalczyk T, Pliszko A., Drobniak Sz.M. 2014 Persicaria nepalensis (Polygonaceae) a new potentially invasive antrophophyte in the polish flora
    
    [254] Kozłowska K. 2009 Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie) [Rare and interesting vascular plants in the SE part of the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park (the Western Bieszczady Mts)]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 16(2): 297-303.
    
    [262] Kozłowska K., Nobis A. i M. 2011 Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland
Polish Bot. J. 56(2): 299-305
    
    [345] Krajewski Ł., Płachno B.J. 2015 Utricularia bremii (Lentibulariaceae) in Poland
Pol. Bot. Jur. 60(1): 105-109
    
    [259] Krawczyk R., Nobis A. i M., Cwener A. 2008 Is Viola uliginosa Besser critically endangered in Poland? - New data on the distribution of the species
Acta Soc. Bot. Polon. 77(4): 345-349
    
    [307] Kruk J., Sobisz Z. 2013 Occurrence and distribution of Senecio erucifolius L. (Asteraceae) in Poland
Thaiszia 23(1) 1-8
    
    [306] Kruk J., Szymańska R. 2012 Occurrence and distribution of Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli (Asteraceae) in Poland
Thaiszia 22(1) 83-90
    
    [300] Kruk et al. 2014 Galium suecicum (Rubiaceae), a new and relict species in the flora of Poland
Ann. Bot. Fennici 51: 273-278
    
    [321] Kruk, J., Grabowska-Joachimiak, A., Szymańska, R. 2014 Galium suecicum (Rubiaceae), a new and relict species in the flora of Poland
Ann. Bot. Fennici 51 (2014), 273–278
    
    [320] Kruk J. Szymańska R. 2017 Bellardiochloa violacea and Festuca versicolor (Poaceae) in the Bieszczady Mts. (south-eastern Poland)
Thaiszia 27 (2017), 111-116
    
    [247] Krawczyk R. 2012 Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce [Erysimum diffusum (Brassicaceae) in Poland]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19(1): 45-59
    
    [272] Kruk J., Szymańska R. 2009 Rukiew drobnolistna Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. – nowe stanowiska w okolicach Krakowa
Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (4): 279–286
    
    [302] Kruk J., Śliwińska E., Grabowska-Joachimiak A., Kromer K. & Szymańska R. 2015 Woodsia pulchella in the Western Carpathians: a relict species at the northern limit of its distribution
Ann. Bot. Fennici 52: 193-201
    
    [263] Lembicz M., Bogdanowicz A.M., Chmiel J., Żukowski W. 2009 Carex secalina (Cyperaceae) a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. 78 (4), 311-320
    
    [325] Letz, R. 1998 VYBRANÉ PROBLÉMY TAXONOMICKEJ DIFERENCIÁCIE RODOV SEMPERVIVUM A JOVIBARBA V EURÓPE
Dizertačná práca
    
    [268] Malicki M., Pielech R., Szczesniak E. 2012 Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski
Acta Bot. Silesiaca 8: 189-196
    
    [248] Michalczuk W., Cwener A. 2011 Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 435-442
    
    [217] Michalska-Hejduk D., Kopeć D. 2010 Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland
Biodiv. Res. Conserv. 17: 63-71
    
    [74] Naumov S.Yu., Yena A.V., Kraynyuk E.S. 2009 Giant hogweeds in the Crimea: Heracleum mantegazzianum insted H. pubescens in The scientific herald of Lugansk NAU. The series: Biological sciences. – Lugansk: Elton-2. – 2009. – Nr 8. – P. 18-22.
    
    [216] Nobis A. i M., Piotrowicz K., Kącki Z., Dajdok Z. 2010 Lindernia procumbens in Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species
Biodiv. Res. Conserv. 17: 39-46
    
    [260] Nobis M. i A., Kozak M. 2009 Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): a new alien species in the flora of Europe
Acta Soc. Bot. Pol. 78(2): 131-13
    
    [244] Nobis M. i A. 2010 Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 275-284.
    
    [245] Nobis M. 2010 Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 399-403
    
    [242] Nobis A. i M., Urbisz A. 2011 Lathyrus aphaca L.: the distribution, habitats and remarks on the status of the species in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 80(3): 237-244
    
    [241] Nobis M., et al. 2012 Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce.
Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 19(2): 453-457
    
    [350] Nobis M. et al. 2017 Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6
Botany Letters 164, 23-45
    
    [351] Nobis M., Wróbel A., Nowak A. 2018 Nowe stanowiska Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae), Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) oraz Panicum barbipulvinatum (Poaceae) z Doliny Odry
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(1) 131:136
    
    [251] Nowak A., Nowak S., Czerniawska-Kusza I. 2007 Rare and threatened pondweed communities in anthropogenic water bodies of Opole Silesia (SW Poland)
Acta Soc. Bot. Poloniae, Vol. 76(2): 151-163
    
    [258] Nowak A. et al. 2010 Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 79(4): 333-350
    
    [255] Nowak T. 2000 New locality of Cerastium brachypetalum (Caryophyllaceae) on the Silesian Upland
Fragm. Flor. Geobot. 45 (1–2): 520–521
    
    [267] Nykiel M., Wolanin M., Oklejewicz K. 2014 Rubus divaricatus (Rosaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim - nowa wschodnia granica zasięgu
Acta Bot. Silesiaca 10: 199-206
    
    [100] Paul W. 1994 Melica picta (Poaceae), a species new to Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 475-478.
    
    [179] Pawlikowski P. 2008 Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. PBJ 53(1): 91-94
    
    [288] Pawlikowski P. 2008 Distribution and population size of the threatened fen orchid Liparis loeselii (L.) Rich. in the Lithuanian lake district (NE Poland)
Pol. Bot. Jurn. 53(1): 91-94
    
    [237] Pawlikowski P. 2010 Carex disperma Dewey versus Carex loliacea L. (Cyperaceae): distribution dynamics and conservation status in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 79(4): 277-283
    
    [131] Pawlikowski P. 2011 Botrychium virginianum (Ophioglossaceae) rediscovered in Poland. PBJ 56(1): 81-84
    
    [219] Piwowarczyk R., Nobis M., Przemyski A. 2009 Orobanche bartlingii Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements
Biodiv. Res. Conserv. 13: 3-8
    
    [266] Piwowarczyk R., Przemyski A. 2010 The distribution of habitat preferences of the declining species Orobanche arenaria Borkh. at the northern llimit of its geographical range
Acta Soc. Bot. Pol. 79(1): 43-50
    
    [230] Piwowarczyk R. Chmielewski P, Gierczyk B., Piwowarski B., Stachyra P. 2010 Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 79 No. 3: 197-205
    
    [233] Piwowarczyk R. 2011 Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F.Bertsch - a species new to Poland
Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 80(3): 179-183
    
    [231] Piwowarczyk R. 2012 A revision of distribution and historical analysis of preferred hosts of Orobanche ramosa (Orobanchaceae) in Poland
Acta Agrobotanica Vol. 65(1): 53-62
    
    [214] Piwowarczyk R. 2012 Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plan communities, hosts and seed micromorphology
Biodiv. Res. Conserv. 26: 23-27
    
    [210] Piwowarczyk R. 2012 Revised distribution and plant communities of Orobanche alsatica and notes on the Orobanchaceae series Alsaticae in Poland
Biodiv. Res. Conserv. 26: 39-51
    
    [213] Piwowarczyk R. 2012 Orobanche bohemica Čelak. (Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical range: new data on its distribution in Poland
Biodiv. Res. Conserv. 26: 53-59
    
    [209] Piwowarczyk R. 2012 Revised distribution and phytosociological data of Orobanche coerulescens Stephan in Willd. (Orobanchaceae): Poland in relation to Central Europe
Biodiv. Res. Conserv. 26: 61-72
    
    [212] Piwowarczyk R. 2012 Orobanche purpurea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and preferred hosts
Biodiv. Res. Conserv. 26: 73-81
    
    [198] Piwowarczyk R., Krajewski Ł. 2014 Orobanche elatior and O. kochii (Orobanchaceae) in Poland: distribution, taxonomy, plant communities and seed micromorphology
    
    [211] Piwowarczyk R., Krajewski Ł. 2014 Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae) in Poland: revised distribution, taxonomy, phytocoenlogical and host relations
Biodiv. Res. Conserv. 34: 17-39
    
    [215] Piwowarczyk R. 2014 Orobanche flava (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plan communities, hosts and plant communities
Biodiv. Res. Conserv. 34: 41-52
    
    [232] Piwowarczyk R. 2014 Orobanche caryophyllaceae Sm. (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and hosts
Acta Agrobotanica Vol. 67(3): 97-118
    
    [264] Piwowarski B., Bartoszek W. 2012 The occurrence of Glyceria striata (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. 81(2): 109-115
    
    [253] Pliszko A. 2010 Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie) [Floristic notes from the Filipow village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 17(1): 19-24.
    
    [294] Pliszko A. 2011 Nowe dane dotyczące występowania turzycy ościstej Carex atherodes Spreng. w północno-wschodniej Polsce
Przegląd Przyrodniczy 22(4): 99-102
    
    [298] Pliszko A. 2015 Taxonomic revision and distribution of Erigeron acris s. l. (Asteraceae) in Poland
Phytotaxa 208(1): 021-033
    
    [343] Pliszko A. 2018 Erigeron acris L. subsp. angulosus (Gaudin) Vacc. (Asteraceae), a new taxon in flora of Poland
Acta Bot. Croat. 77(1), 102-104
    
    [297] Pluciński P. 2012 Ponowne odkrycie storczyka trójzębnego Orchis tridentata Scop. w Polsce
Pregląd Przyrodniczy XXIII, 1 (2012): 21-25
    
    [252] Pliszko A. 2012 Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego [Materials to the flora of vascular plants of the Zachodniosuwalskie Lakeland]
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19(1): 3-11.
    
    [363] Pliszko A. 2018 First record of Solidago ×snarskisii (Asteraceae) in Poland
Botanica 24(2): 211-213
    
    [310] Podsiedlik M., Nowińska R., Bednorz L. 2016 A morphometric study on Senecio erucifolius (Asteraceae) from Poland and its taxonomic implications
Acta Soc Bot Pol. 85(2):3505
    
    [275] Proszkiewicz E. 2006 Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w Gorcach
Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 105–108
    
    [278] Posz E. (Proszkiewicz) 2010 Euphrasia minima Jacq. (Orobanchaceae) w Karkonoskim Parku Narodowym
Opera Corcontica 47 sup. 1: 153-158
    
    [274] Posz E. 2010 Materiały do rozmieszczenia rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie)
Roczniki Bieszczadzkie 18: 129–133
    
    [276] Posz E. 2010 Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w polskiej części Tatr
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. II: 17-21
    
    [277.1] Posz E. 2010 Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 1
Przyroda Sudetów 13: 27-30
    
    [277.2] Posz E. 2011 Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 2
Przyroda Sudetów 14: 27-30
    
    [277.3] Posz E. 2013 Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 3
Przyroda Sudetów 16: 67-68
    
    [279] Posz E. 2014 Monitoring zjawiska cykliczności pojawów u Euphrasia picta Wimm. (Scrophulariaceae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym
Roczniki Bieszczadzkie 22: 213-220
    
    [265] Raabe U. 2012 Die Kugelfrüchtige Binse (Juncus sphaerocarpus) bei Cedynia – ein Erstnachweis für Polen
Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 145: 121-126
    
    [314] Robionek A., Szmeja J. 2013 Występowanie, zasoby i ochrona jaskra leżącego Ranunculus reptans L. w Polsce
Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu PTB
    
    [203] Rosadziński S. 2007 Szata roślinna. W: Jerzak L., Gabryś G. (red.). Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie"
    
    [323] Ryś A. 2016 Uznany za wymarły w Polsce groszek różnolistny Lathyrus heterophyllus odnaleziony w Nadleśnictwie Strzałowo w Puszczy Piskiej (Pojezierze Mazurskie)
Chrońmy Przyr. Ojcz. 72(2): 146-151
    
    [287] Sajkiewicz R., Gąbka M., Owsianny P.M. 2009 Cephalanthera rubra.(L.) Rich.(Orchidaceae) in Mid-West Poland (Wielkopolska) - distribution, endangerment and conservation status
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13:15-21 : http://merlin.up.poznan.pl/steciana/wp-content/uploads/2014/03/13_Stec_3_Saj.pdf
    
    [309] Seregin A.P., Korniak T. 2013 Allium ramosum L. (Amarylidaceae), a neglected alien in European flora and its oldest record from Poland
Phytotaxa 134(1): 61-64
    
    [207] Sotek Z., Popiela A., Kwiatkowski P. 2003 The distribution of Montia fontana L. (Portulacaceae) in Poland
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 72 No. 1: 45-51
    
    [201] Sotek Z. 2006 The distribution of Carex buxbaumii Wahlenb. in Poland
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 75 No. 4: 293-296
    
    [202] Sotek Z. 2008 The distribution of Carex hartmanii Cajander in Poland
Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 77 No. 4: 323-326
    
    [199] Staszkiewicz J. 2009 Euphrasia exaristata (Scrophulariaceae) a Western Carpatian endemic species new to the flora of Poland.
Polish Botanical Jurnal (54)1: 27-29
    
    [312] Staszkiewicz J. 2016 Zmienność i systematyka taksonów z rodzaju Euphrasia (Scrophulariaceae; Orobanchaceae) w Polsce. 2. Analiza biometryczna taksonów i populacji z podsekcji Ciliatae
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(2): 141-302
    
    [132] Szczęśniak E., Malicki M., Kuś D. 2009 Saxifraga nivalis L. in the Karkonosze Mountains - current status and trials of population recovery. Ac. Bot. Sil. 4: 107-116
    
    [261] Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J. 2009 Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland
Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 241–246
    
    [313] Szczęśniak E. i inni 2015 The genus Polypodium L. in Poland - a key to species determination
    
    [347] Szczęśniak E., Gola E.M., Jędrzejczyk I. 2017 It is worth checking old data - validation of Asplenium onopteris L. presense in the most northeastern sites in Europe (Sudetes, SW Poland)
    
    [308] Szeląg Z. 2001 Carex pallens (Cyperaceae), a species new to Poland
PBJ 56(1): 75-77
    
    [236] Szeląg Z. 2002 Carex curvata (Cypearaceae) in Poland
Pol. Bot. Jurn. 47(1): 37-39
    
    [305] Szymański W.M., Pirożnikow E. 2008 Cenolophium denudatum (Apiaceae) - nowy synantropijny gatunek flory Polski
Fragm. Flor. Geobot. Pol. 15(1): 11-14
    
    [246] Szymański W.M. 2010 Nowe stanowiska Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Polsce
Fragm. Flor. Geobot. Pol. 17(2): 415-416
    
    [319] Szymański W.M. 2017 Morfologia organów podziemnych i wymagania siedliskowe odmian Stachys palustris var. vulgaris i var. segetum (Lamiaceae)
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(1): 49-55
    
    [348] Tikhomirov, V.N. 2004 The genus Polygala (Polygalaceae) in the flora of Belorussia
    
    [346] Tlałka D. 2015 Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s.str. i D. pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. - nowe gatunki we florze Polski
Act. Bot. Silesiaca 11: 173-182
    
    [318] Trávniček, B. 2000 Notes on the taxonomy of Pseudolysimachion longifolium complex (Scrophulariaceae)
Thaiszia - J. Bot. 10: 1-26
    
    [352] Trávniček, B., Oklejewicz K., Zieliński J. 2005 Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), A new bramble species from the eastern part of Central Europe
Folia Geobotanica 40: 421-434
    
    [208a] Więcław H. 2014 Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: taxonomy, morphological variation and soil conditions
Biodiv. Res. Conserv. 33: 3-47
    
    [208b] Więcław H. 2014 Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: distribution maps and locality lists
Biodiv. Res. Conserv. 33: 49-84
    
    [344] Woch M., Hawryluk M. 2014 Flora of xerothermic sites of the Zachodniowołyńska Dolina Bugu special area of conservation (Eastern Poland): The influence of habitat on rare grassland species
Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (1), 209-226, 2014
    
    [256] Zalewska-Gałosz J. et al. 2009 The first european record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data
Preslia 81: 281–292
    
    [257] Zalewska-Gałosz J., Ronikier M., Kaplan Z. 2010 Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: molecular evidence and morphological comparison of different clones.
Taxon 59(2): 559-566 + el. suppl.
    
    [218] Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. 2012 Ecological variaton between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe
Jurnal for Nature Conservation 20: 76-84
    
    [315] Zieliński J. et al. 2015 Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce
Rocznik Pl. Tow. Dendrol. 63: 9-33
    
    [316] Zieliński J. 2016 Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae
Rocznik Pl. Tow. Dendrol. 64: 21-33
    
  

mszaki, mchy

  
    [355] Andrew's Moss Site - Field key to the identification of mosses in North-West Europe
    
    [353] Atherton, I., Bosanquet, S., Lawley, M. 2010 BBS Field Guide Field Key
in Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide
    
    [354] Atherton, I., Bosanquet, S., Lawley, M. 2010 Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide
    
    [386] Düll, R., Düll-Wunder, B. 2008 Moose einfach und sicher bestimmen
    
    [374] Glime, J.M. et al. Bryophyte ecology
    
    [368] Ignatov M.S., Ignatova E.A 2003 Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.1
    
    [369] Ignatov M.S., Ignatova E.A 2004 Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2
    
    [384] Ignatova, E.A, Ignatov M.S., Fedosov, V.E., Konstatinova, N.A. 2011 Bryophytes of Moscow Province: a guide.
    
    [356] Janssens, J.A. 2013 Illustrated glossary to the field guides of the mosses and liverworths of Minnesota
    
    [357] Jusik Sz. 2012 Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce
    
    [376] Mickiewicz, J., Sobotka, D. 1973 Zarys briologii
    
    [381] Nebel, M., Philippi, G. et al. 2000 Die Moose Baden-Württembergs. Band 1
    
    [382] Nebel, M., Philippi, G. et al. 2001 Die Moose Baden-Württembergs. Band 2
    
    [383] Nebel, M., Philippi, G. et al. 2005 Die Moose Baden-Württembergs. Band 3
    
    [360] Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003 Census catalogue of polish mosses
    
    [358] Plášek V. 2013 Mszaki w lasach Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów
    
    [385] Popov, S.J. 2008 Illjustrirovannyj poljevoj kljutsh dla oprjedjelenia najboljeje rasprostranjennyh listosjebjelnyh mhov ljesnoj zony centralnoi Rassji
    
    [370] Rejment-Grochowska I. 1966 Wątrobowce Tom I. Flora Polska.
    
    [361] Szafran B. 1961 Mchy (Musci) Tom I (Flora Polska)
    
    [362] Szafran B. 1961 Mchy (Musci) Tom II (Flora Polska)
    
    [371] Schljakov, R.N. 1975 Pechenochnye mkhi. Morfologija, filogenija, klassifikacija.
    
    [372] Schljakov, R.N. 1976-82 Pechenochnye mkhi severa SSSR.
Tomy 1-5.
    
      [372.1] Schljakov, R.N. 1976 Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.1
Antocerotovye; Pechenochniki: gaplomitrevye - macgerievye
      
      [372.2] Schljakov, R.N. 1979 Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.2
Pechenochniki: gerbertovye - geokaliksovye
      
      [372.3] Schljakov, R.N. 1980 Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.3
Pechenochniki: lofozievye - mezoptihevye
      
      [372.4] Schljakov, R.N. 1981 Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.4
Pechenochniki: jungermannevye - skapanevye
      
      [372.5] Schljakov, R.N. 1982 Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.5
Pechenochniki: lofokoleevye - richchievye
      
    [380] Stebel, A., Ochyra, R., Godzik, B., Bednarek-Ochyra, H. 2015 Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland)
    
    [373] Szweykowski, J. 2006 An annotated checklist of polish liverworths and hornworts
Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski
    
    [377] Rothmaler, W., Schuber, R., Handke, H.H., Pankov, H. 1994 Exkursionflora von Deutschland Band 1. Niedere Planzen
wyd.3
    
    [359] Wójciak, H. 2003 Porosty, mszaki, paprotniki
    
  

prawo, czerwone listy, poradniki ochrony itp.

  
    [50] Rozporządzenie Ministra Środowiska ochrona gatunkowa roślin
    
      [50.12] Rozporządzenie Ministra Środowiska 2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(nieaktualne zastąpione przez 50.14)
      
      [50.14] Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
      
    [177] Rozporządzenie Ministra Środowiska 2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
    
    [54] Rozporządzenie Ministra Środowiska 2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ...
    
    [178] Rozporządzenie Ministra Środowiska 2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ...
    
    [48] Herbich J. (red.) 2004 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny Natura 2000. T1-5.
    
    [169] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2001 Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe.
wyd. 2
    
    [169.14] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014 Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe.
wyd. 3
    
    [311] Kaźmierczakowa R. (red.) et al. 2016 Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych.
    
    [6] Kujawa-Pawlaczyk, J., Pawlaczyk, P. 2001 Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc.
    
    [52] Mróz W., Perzanowska J. 2001 Dyrektywa siedliskowa: siedliska o znaczeniu europejskim w Polsce.
    
    [55] Zarzycki K., Mirek Z. 2006 Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski.
    
  

fitosocjologia

  
    [62] Brzeg, A. 2005 Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Tifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce.
    
    [106] Korczagin A.A. 1964 Wnutriwidovoj (populacjonnyj) sostaw rastitjelnych soobszczestw i mjetody ego izuczjenja. Poljewaja geobotanika T.3 63-131
    
    [63] Krotoska T. 1958 Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych.
    
    [7] Matuszkiewicz J. M. 2001 Zespoły leśne Polski.
    
    [14] Matuszkiewicz W. 2001 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.
    
    [21] Prończuk, J. 1982 Podstawy ekologii rolniczej.
    
    [229] Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A., Kołacz M. 2010 Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski ver. 1.1
    
    [49] Wysocki, Cz., Sikorski, P. 2002 Fitosocjologia stosowana
    
  

rośliny ozdobne i użytkowe

  
    [113] Bjerson G.Z. 1991 Dikorastuszczije sjedobnyje rastjenija.
    
    [69] Bańkowski, Cz., Serwatka, J. 1977 Pożyteczne chwasty.
    
    [329] Bonenberg K. 1988 Rośliny użyteczne człowiekowi
    
    [183] Böhm Č 1974 Kwiaty ogrodów skalnych
    
    [38] Bugała, W. 2000 Drzewa i krzewy.
    
    [162] Chlebowski B. 1978 Pelargonie.
    
    [139] Chlebowski B., Mynett K. 1980 Kwiaciarstwo
    
    [138] Chlebowski B., Mynett K. 1982 Kwiaciarstwo.
    
    [61] Chlebowski B. 1987 Pelargonie rabatowe i inne.
    
    [43] Chojnowscy E. i M. 2002 Najpiękniejsze kwiaty letnie.
    
    [160] Czarnecki W. 1977 Piwonie.
    
    [134] Czekalski M. 1983 Różaneczniki.
    
    [121] Czekalski M. 2005 Liściaste krzewy ozdobne 1.
    
    [122] Czekalski M. 2006 Liściaste krzewy ozdobne 2.
    
    [335] Czikow P., Łaptiew J. 1987 Rośliny lecznicze i bogate w witaminy
    
    

farmakopea

    
      [340] Farmakopea polska 2017 Wydanie XI
      
      [342] Farmakopea polska 2008 8
      
      [375] European Pharmacopoeia 2014 8th Edition
      
      [341] European Pharmacopoeia 2018 9 i suplementy
      
    [176] Frazik-Adamczyk M. 2004 Ogrodowe pnącza.
    
    [156] Grabowska B. 1978 Mieczyki. wyd. 2 zm.
    
    [163] Grabowska B., Krause J. Mynett K. 1987 Uprawa cebulowatych i bulwiastych roślin ozdobnych.
    
    [145] Grabowska B., Kubala T. 2006 Rośliny wodne i wilgociolubne.
    
    [147] Grabowska B., Kubala T. 2006 Byliny okrywowe i runa leśnego.
    
    [146] Grabowska B., Kubala T. 2007 Byliny w ogrodzie skalnym.
    
    [144] Grabowska B., Kubala T. 2008 Byliny rabatowe.
    
    [136] Grabowska B., Kubala T. 2010 Byliny w twoim ogrodzie.
    
    [154] Grabowska B., Kubala T. 2010 Lilie.
    
    [172] Grabowska B., Kubala T. 2011 Piwonie.
    
    [166] Grabowska B., Kubala T. 2012 Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z
    
    [334] Grochowski W. 1986 Jadalne owoce leśne
    
    [155] Hellwig Z. 1978 Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV
    
    [175] Jerzak, E. 2007 Irgi uprawiane w Polsce.
    
    [157] Jerzy M., Krzymińska A. 2011 Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych.
    
    [70] Kołtowski Z. 2006 Wielki atlas roślin miododajnych.
    
    [171] Komarnicki L. 1993 Irysy.
    
    [152] Krause J. 1975 Tulipany i hiacynty.
    
    [167] Krause J. 1978 Narcyzy.
    
    [182] Krejča J., Jakábová A. 1982 Rośliny skalne.
    
    [137] Krejča, J., Klimo, J. 1984 Kwiaty letnie.
    
    [129] Krusze N. red. 1980 Ogrodnictwo w tabelach.
    
    [10] Kukułczanka K. 1975 Frezja. wyd. II popr. i uzup.
    
    [331] Kwaśniewska J., Mikołajczyk K. 1983 Wszyscy zbieramy zioła
    
    [66] Lánská, D. 1992 Jadalne rośliny dziko rosnące.
    
    [164] Lubowicka H. 1977 Kosaćce.
    
    [148] Mabberley D.J. 1999 Silene banksia (Caryophyllaceae), an ancient garden plant
    
    [338] Mabey R. 2007 Food for free
    
    [149] Majtkowscy G. i W. 2007 Trawy ozdobne.
    
    [39] Marcinkowski, J. 2002 Byliny ogrodowe.
    
    [165] Marcinkowski J. 2009 Kosaćce.
    
    [143] Marosz A. 2009 Ogród na trudnym terenie.
    
    [47] Mika, A. 2004 Krzewy owocowe.
    
    [161] Mika B. 2009 Piwonie.
    
    [153] Mynett K. 1992 Lilie.
    
    [337] Nowiński M. 1970 Dzieje upraw i roślin uprawnych
    
    [46] Oszkinis, K. 1979 Kwiaty od A do Z.
    
    [339] Ożarowski A. red. 1982 Ziołolecznictwo
Poradnik dla lekarzy
    
    [327] Ożarowski A., Jaroniewski W. 1987 Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie
    
    [159] Piskornik M. 1988 Zawilce.
    
    [130] Podbielkowski W., Sudnik-Wójcikowska B. 2003 Słownik roślin użytkowych.
    
    [336] Polakowska M. 1987 Leśne rośliny zielarskie
    
    [170] Przybyła A. 1989 Alstremeria.
    
    [184] Raducka-Mynett M. 1986 Rośliny z ogródka na zimowe bukiety. Czarnuszka, miechunka, ...
    
    [44] Radziul, E. 2007 Skalniaki.
    
    [140] Radziul, E. 0000 Byliny.
    
    [141] Radziul, E. 0000 Rośliny cenne, rzadkie, poszukiwane. 1
    
    [142] Radziul, E. 2009 Ogrodowe pasje.
    
    [101] Santamour Jr. F.S, AcArdle A.J. 1988 Cultivars of Salix babylonica and other Weeping Willows.
    
    [173] Sąkol G. 2010 Żurawki.
    
    [60] Sendler J.A. (red.) 1960 Kwiaciarstwo.
    
    [151] Sękowski B. 1987 Powojniki.
    
    [328] Trąba Cz., Rogut K., Wolański P. 2012 Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie
przewodnik po wybranych gatunkach, materiały dydaktyczne
    
    [168] Treder J. 2010 Krokusy, lilie, nagietki. Katalog roślin cebulowych i jednorocznych.
    
    [41] Tumiłowicz, J. 2000 STREFY KLIMATYCZNE DLA UPRAWY DRZEW I KRZEWÓW W POLSCE
    
    [332] Walewski W. 1985 Towaroznawstwo zielarskie
Podręczniki dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych wydz. techniki farmceutycznej
    
    [42] Wałęza, W. 2002 Żywopłoty.
    
    [330] Węglarz Z., Suchorska K. 1988 Ziołowe przyprawy kuchenne
    
    [174] Zalewska M. 2004 Chryzantemy w ogrodzie i ich bliscy krewni
    
    [158] Żelechowscy K. i W. 1986 Byliny nie zimujące w gruncie.
    
    [108] Żukowskij P.M. 1971 Kulturnyje rastienija i ich dikije sorodiczi. (ed. 3)
    
    

Warzywnictwo

    
      [193] Błaszczyńska B. 2010 Uprawa porzeczek
      
      [180] Chmielińska M. 1963 Rośliny przyprawowe.
      
      [181] Czikow P., Łaptiew J. 1982 Rośliny lecznicze i bogate w witaminy.
      
      [188] Dobrzańska, J. 1986 Papryka, oberżyna.
      
      [187] Doruchowski R.W 2011 Warto uprawiać czosnek.
      
      [67] Hlava, B., Lánská, D. 1983 Rośliny przyprawowe.
      
      [197] Hodun G. 2008 Śliwy
      
      [185] Kołota E., Orłowski M., Biesiada A. 2007 Warzywnictwo
wyd. II poprawione i uzupełnione
      
      [195] Kruczyńska D. 2007 Grusze
      
      [191] Makosz E. 1986 Rośliny jagodowe
      
      [196] Radajewska B. 2005 Brzoskwinia, nektaryna, twardka i morela
      
      [192] Rejman A. et al. 1976 Pomologia
      
      [194] Sitarek M. 2002 Czereśnie i wiśnie
      
      [68] Tyszyńska-Kownacka, D. 1980 Zioła na działce i w ogródku przydomowym.
      
      [190] Wierzbicka B. 1984 Groch, fasola, bób ...
      
      [186] zespół 1982 Szczegółowa uprawa warzyw
podręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych akademii rolniczych
wyd. IV
      
  

kulinaria

  
    [189] Dąbrowska M., Kryska A. Przetwory z owoców i warzyw
    
  

różne

  
    [111] Barykina R.P. et al. 2004 Sprawocznik po botaniczeskoj mikrotechnikje. Osnowy i mjetody.
    
    [72] Burda, P. R. 1998 Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi.
    
    [125] Flinck K.E., Hylmö B. 1991 Two new species of Cotonenaster.
    
    [77] Forhne, D., Pfänder, H.J. 2005 Poisonous Plants. 2nd Edition
    
    [109] Kaden N.N., Tjerentjeva N.N. 1979 Etimologiczjeskij słowar naucznych nazwanji sosudistich rastjenij, dikroastuszczich i razwodimych w SSSR.
    
    [104] Kluk K. 1802 Dykcyonarz roślinny.
    
      [104.1] Kluk K. 1805 Dykcjonarz roślinny. T.1
      
      [104.2] Kluk K. 1808 Dykcjonarz roślinny. T.2
      
      [104.3] Kluk K. 1804 Dykcjonarz roślinny. T.3
      
    [76] Pysek, P., Cock, M.J.W., Nentwig, W., Ravn, H.P. 0000 Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mategezzianum).
    
    [135] Shulkina T. 2004 Ornamental plant from Russia and adjacent states of the Former Soviet Union
    
    [107] Sjerjebrjakow I.G. 1964 Żiznjennyje formy wyszich rastjenji i ich izuczjenje. Poljewaja geobotanika T.3 146-205
    
    [128] Skvorsov, A.K. 1977 Gjerbarij. Rukowodstwo po mjetodikje i tjechnikje.
    
    [97] Sowerby 1886 English botany. 3rd editon. (1863-86)
    
    [59] Szweykowska, A., Szweykowski, J. 1976 Botanika. Podręcznik dla szkół wyższych.
    
    [51] Szweykowska, A., Szweykowski, J. (red.) 2003 Słownik botaniczny.
    
    [110] Zujew W.W. 2002 Probljema rjealnosti w bjologiczjeskoj taksnonomii.
    
    [93] Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. 000 czasopismo
    
    [93.7] Allg. bot. Zeit. Jahrg. 7 (1901) 0000 czasopismo
    
    [-] (pozostała) literatura jest podana na stronie nadrzędnej