atlas-roslin.pl

Literatura o roślinach

flory, monografie, klucze

Afonin (2003) — Oprjedeljenje dikorastuszczich widow iw (Salix) jugo-zapada Rassiji. [103]
Bjeljajewa (2006) — Willows of Ural: atlas and identification key. [117]
Broda (1985) — Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. [1]
Dąmbska (1964) — Charophyta. Ramienice. [Flora słodkowodna Polski. Tom 13.] [550]
Dickore (2010) — Species of Cotoneaster (Rosaceae, Maloideae) indigenous to, naturalising or commonly cultivated in Central Europe. [126]
Dorywalsk (1976) — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
Drobnik (2007) — Zielnik i zielnikoznawstwo. [64]
Falkowski (1982) — Trawy polskie. [5]
Fedorow (1956-79) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii [470]
Fedorow (1962) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii. Stjebiel i korjeń [472]
Fedorow (1956) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii. List. [471]
Fedorow (1975) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii. Cwjetok. [473]
Fedorow (1979) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii. Socwjetje. [474]
Artjuszenko (1986) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii. Płod. [476]
Artjuszenko (1990) — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii. Sjemja. [477]
Flora (0000) — Flora Polski wydawana w XX w. [16]
Flora (1927) — Cruciferae, Ranunculaceae, Aristolochiaceae, Berberidaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Papaveraceae, Resedaceae. [16.3]
Flora (1935) — Rosa. [16.5]
Flora (1947) — Violaceae. [16.6]
Flora (1955) — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... [16.7]
Flora (1959) — Tom VIII. [16.8]
Flora (1960) — Umbelliferae [16.9]
Flora (1963) — Tom X [16.10]
Flora (1967) — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. [16.11]
Flora (1971) — Tom XII [16.12]
Flora (1972) — Tom XIII. [16.13]
Flora (1980) — Tom XIV [16.14]
Flora (1985) — Tom IV edycja II. [16.4II]
Flora (1987) — Rosa - róża. [16.5II]
Flora (1992) — Tom III edycja II [Fagales, Myricales, Juglandales, Salicales, Urticales, Santalales, Polygonales, Hamamelidales, Euphorbiales (Tricoccae), Centrospermae] [16.3II]
Flora (1995) — Indeksy do tomów I-XIV i drugiej edycji Flory Polski, tomy III-V. [16.15]
Mądalski (1930-90) — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17] /W zamierzeniu ma ilustrować (rysunki) gatunki z Flory Polski. Wydano część, Przed II WŚ 5 zeszytów (w latach 1930-36). Po wojnie od 1954 do 1990 ok. 30 kolejnych i zaprzestano wydawania. Wspaniałe rysunki, na poziomie dzieła sztuki, obejmują niecałą połowę planowanego zakresu tego wydawnictwa./
Mądalski — Vol. I [17-I] /Obejmuje gatunki FP I o nr 1-75. 3 zeszyty; wszystkie wydano./
Atlas (1954) — Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae (Pars 1). PWN. Warszawa-Wrocław. [17-1-1]
Atlas (1954) — Polypodiaceae (Pars 2), Salviniaceae, Marsiliaceae, Equisetaceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Isoetaceae. PWN. Warszawa-Wrocław [17-1-2]
Atlas (1955) — Taxaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Ephedraceae. PWN. Warszawa-Wrocław [17-1-3] /skan 600dpi z oryginału od B/
Mądalski — Vol. II [17-II] /Obejmuje gatunki FP I o nr 76-238. 5 zeszytów; wszystkie wydano./
Atlas (1977) — Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae, Juncaginaceae, Zannichelliaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae [17-2-1]
Atlas (1931) — PAU. Kraków. [17-2-2]
Mądalski (1978) — Vol. II — zeszyt 3 [Liliaceae (Pars 1)] [17-2-3]
Mądalski (1975) — Vol. II — zeszyt 4 [Liliaceae (Pars 2)] [17-2-4]
Mądalski (1990) — Vol II zeszyt 5/5 [Liliaceae (Pars 3), Amaryllidaceae, Iridaceae] [17-2-5]
Mądalski — Vol. III [17-III] /Obejmuje gatunki FP I o nr 239-369. 4 zeszyty; wszystkie wydano./
Madalski (1979) — Vol. III zeszyt 1/4 [Cyperaceae - Scirpoideae, Rhynchosporoideae] [17-3-1]
Mądalski (1930) — Vol. III zeszyt 2/4 [Cyperaceae-Caricoidae (Pars 1)] [17-3-2]
Mądalski (1968) — Vol. III zeszyt 3/4 [Cyperaceae-Caricoideae (Pars 2)] [17-3-3]
Mądalski (1974) — Vol. III — zeszyt 4 [Cyperaceae-Caricoideae (Pars 3)] [17-3-4]
Mądalski (1930-) — Vol. IV [17-IV] /Obejmuje gatunki FP I o nr 370-541a. Planowano 7 zeszytów, wydano 1-4./
Baecker (1931) — Vol IV zeszyt 1/7 [Gramineae (Pars 1)] [17-4-1]
Baecker (1932) — Vol. IV zeszyt 2/7 [Gramineae (Pars 2)] [17-4-2]
Iwanicki (1936) — Vol. IV zeszyt 3/7 [Gramineae (Pars 3)] [17-4-3]
Iwanicki (1936) — Vol IV zeszyt 4/7 [Gramineae (Pars 4)] [17-4-4]
Mądalski — Vol. V [Orchidaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae et Lemnaceae] [17-V] /Obejmuje gatunki FP I o nr 542-604. Planowano 2 zeszyty, wydano w całości./
Mądalski (1971) — Vol. V — zeszyt 1 [Orchidaceae (Pars 1)] [17-5-1]
Mądalski (1977) — Vol. V — zeszyt 2 [Orchidaceae (Pars 2). Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae, Lemnaceae] [17-5-2]
Mądalski — Vol. VI [17-VI] /Obejmuje gatunki FP II o nr 605-728. Planowano 5 zeszytów. Wydano 1, 2, 5, 5a./
Mądalski (1959) — Vol VI — zeszyt 1 [Betulaceae, Fagaceae, Myricaceae, Juglandaceae] [17-6-1]
Mądalski (1983) — Vol. VI — zeszyt 2 [Salicaceae] [17-6-2]
Mądalski (1965) — Vol. VI — zeszyt 5 [Polygonaceae (Pars 1)] [17-6-5]
Mądalski (1967) — Vol. VI — zeszyt 5a [Polygonaceae (Pars 2), Platanaceae] [17-6-5a]
Mądalski — Vol. VII [Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Aizoaceae, Portulacaceae et Caryophyllaceae] [17-VII] /Obejmuje gatunki FP II o nr 729-910. Planowano 7 zeszytów, Wydano 1, 2, 3, 4./
Mądalski (1957) — Vol VII zeszyt 1/7 [Chenopodiaceae (Pars 1)] [17-7-1]
Mądalski (1960) — Vol VII zeszyt 2/7 [Chenopodiaceae (Pars 2), Amaranthaceae, Aizoaceae, Portulacaceae] [17-7-2]
Mądalski (1962) — Vol VII zeszyt 3/7 [Caryophyllaceae (Pars 1)] [17-7-3]
Mądalski (1976) — Vol VII zeszyt 4/7 [Caryophyllaceae (Pars 2)] [17-7-4]
Mądalski — Vol. IX [Papaveraceae, Cruciferae et Resedaceae] [17-IX] /Obejmuje gatunki FP III o nr 1017-1160a. Planowano 7 zeszytów. Wydano w całości./
Atlas (1955) — Papaveraceae [17-9-1]
Atlas (1963) — Cruciferae (Pars 1) [17-9-2]
Atlas (1961) — Cruciferae (Pars 2) [17-9-3]
Atlas (1966) — Cruciferae (Pars 3) [17-9-4]
Atlas (1967) — Cruciferae (Pars 4) [17-9-5]
Atlas (1967) — Cruciferae (Pars 5) [17-9-6]
Atlas (1969) — Cruciferae (Pars 6), Resedaceae [17-9-7]
Mądalski — Vol. XI [Rosaceae II, Violaceae, Cistaceae, Tamaricaceae, Elatinaceae, Droseraceae, Guttiferae, Crassulaceae et Saxifragaceae] [17-XI] /Obejmuje gatunki FP V, VI i VII o nr 1221g-1342. Planowano 5 zeszytów. Wydano: 3. i 5./
Mądalski (1982) — Vol XI zeszyt 3/5 [Cistaceae, Tamaricaceae, Elatinaceae, Droseraceae, Gutiferae] [17-11-3]
Mądalski (1962) — Vol XI zeszyt 5/5 [Saxifragaceae] [17-11-5]
Mądalski (1973) — Vol. XVII zeszyt 1 [Scrophulariaceae (Pars 4) et Orobanchaceae] [17-17-1] /jedyny wydany zeszyt z Vol. XVII/
Futák (0000) — Flóra Slovenska. [84]
Futák (1966) — Flóra Slovenska. I. [84.1]
Futák (1966) — Flóra Slovenska. II. [84.2]
Futák (1982) — Flóra Slovenska. III. [84.3]
Futák (1984) — Flóra Slovenska. IV/1. [84.4.1]
Futák (1985) — Flóra Slovenska. IV/2. [84.4.2]
Futák (1992) — Flóra Slovenska. IV/3. [84.4.3]
Futák (1988) — Flóra Slovenska. IV/4. [84.4.4]
Futák (1993) — Flóra Slovenska. V/1. [84.5.1]
Futák (1997) — Flóra Slovenska. V/2. [84.5.2]
Futák (2006) — Flóra Slovenska. V/3. [84.5.3]
Futák (2002) — Flóra Slovenska. V/4. [84.5.4]
Futák (2008) — Flóra Slovenska. VI/1. [84.6.1]
Flora (1900) — Oryginalne wydanie „Flora URSS” obejmuje 30 tomów wydawanych w latach 1934-64, plus uzupełnienia nomenklatoryczne wydane w 1973 r. [85]
Komarov (1934) — Flora URSS. T.1 [85.1]
Komarov (1936) — Flora URSS. T.2 [85.2]
Komarov (1935) — Flora URSS. T.3 [85.3]
Komarov (1935) — Flora URSS. T.4 [85.4]
Komarov (1936) — Flora URSS. T.5 [85.5]
Komarov (1936) — Flora URSS. T.6 [85.6]
Komarov (1937) — Flora URSS. T.7 [85.7]
Komarov (1939) — Flora URSS. T.8 [85.8]
Komarov (1939) — Flora URSS T.9 [85.9]
Komarov (1941) — Flora URSS. T.10 Rosaceae [85.10]
Komarov (1945) — Flora URSS. T.11 Leguminosae [85.11]
Komarov (1946) — Flora URSS. T.12 Astragalus [85.12]
Komarov (1948) — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3 [85.13]
Schischkin (1949) — Flora URSS. T.14 [85.14]
Schischkin (1949) — Flora URSS. T.15 [85.15]
Schischkin (1950) — Flora URSS. T.16 [85.16]
Schischkin (1951) — Flora URSS. T.17 [85.17]
Schischkin (1952) — Flora URSS. T.18 [85.18]
Schischkin (1953) — Flora URSS T.19 [85.19]
Schischkin (1954) — Flora URSS T.20 [85.20]
Schischkin (1954) — Flora URSS. T.21 [85.21]
Schischkin (1955) — Flora URSS. T.22 [85.22]
Schischkin (1958) — Flora URSS T.23 [85.23]
Schischkin (1957) — Flora URSS T.24 [85.24]
Schischkin (1959) — Flora URSS. T.25 [85.25]
Schischkin (1961) — Flora URSS. T.26 [85.26]
Schischkin (1962) — Flora URSS. T.27 [85.27]
Schischkin (1963) — Flora URSS. T.28 [85.28]
Bobrov (1964) — Flora URSS T.29 [85.29]
Shishkin (1960) — Flora URSS T.30 [85.30]
Bobrov (1964) — Flora URSS. Indices 1-30 [85.31]
Czerepanov (1973) — Additamenta et Corrigenda ad "Floram USSR" (tomi I-XXX). [85.32]
Czerepanov (1995) — Vascular plants of Russia and Adjacent States (the former USSR). [85.33]
Shishkin (1949) — Flora of the U.S.S.R. T.14 (translated 1974) [85.e14]
Flora (1974) — Od roku 1974 była wydawana, „Flora partis europaeae URSS”, po rozpadzie ZSRR, kolejne tomy wychodziły pod tytułem „Flora Europae orientalis”. [86]
Fedorov (1974) — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
Fedorov (1976) — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 [86.2]
Fedorov (1978) — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
Fedorov (1979) — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
Fedorov (1981) — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
Fedorov (1987) — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 [86.6]
Tzvelev (1994) — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 [86.7]
Tzvelev (1989) — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 [86.8]
Tzvelev (1996) — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
Tzvelev (2001) — Flora Europae Orientalis. T.10 [86.10]
Tzvelev (2004) — Flora Europae Orientalis. T.11 [86.11]
Flora (1900) — W 12. tomach. Wydana w latach 1938-1965. [89]
Bordzilowski (1938) — Flora URSR. T.1 Polypodiaceae — Ephedraceae [89.1]
Bordzilowski (1940) — Flora URSR. T.2 Typhaceae — Cyperaceae [89.2]
Klokov (1950) — Flora URSR. T.3 Araceae — Orchidaceae [89.3]
Kotov (1952) — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae [89.4]
Klokov (1953) — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae [89.5]
Zjerov (1954) — Flora URSR. T.6 Rosaceae, Leguminosae [89.6]
Klokov (1955) — Flora URSR. T.7 Geraniaceae — Cornaceae [89.7]
Klokov (1957) — Flora URSR. T.8 Pyrolaceae — Verbenaceae [89.8]
Kotov (1960) — Flora URSR. T.9 Labiatae — Bignoniaceae [89.9]
Klokov (1961) — Flora URSR. T.10 Orobanchaceae — Lobeliaceae [89.10]
Klokov (1962) — Flora URSR. T.11 Compositae (1) [89.11]
Klokov (1965) — Flora URSR. T.12 Compositae (2) [89.12]
Flora (0000) — http://flora.huh.harvard.edu/china/index.html [124]
Haeupler (2000) — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9] /wyd. 2 z 2007 roku ma wprowadzone korekty i jest rozszerzone (na końcu książki) o kilkadziesiąt gatunków/
Hejný (1997) — Květena České Republiky [71]
Hejný (1997) — Květena České Republiky 1 [71.1]
Hejný (1990) — Květena České Republiky 2 [71.2]
Hejný (1992) — Květena České Republiky 3 [71.3]
Slavík (1995) — Květena České Republiky 4 [71.4]
Slavík (1997) — Květena České Republiky 5 [71.5]
Slavík (2000) — Květena České Republiky 6 [71.6]
Slavík (2004) — Květena České Republiky 7 [71.7]
Slavík (2010) — Květena České Republiky 8 [71.8]
Hroudová (2005) — The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland [Polish Bot. Jurn. 50(2): 117-137] [289]
Jeremy (2007) — Sedges of the British Isles. [Ed. 3] [442]
Kozłowski (2012) — Trawy. Właściwości, występowanie i wykorzystanie. [324]
Kubát et al. (2002) — Klíč ke květeně České republiky. [105]
Kaplan et al. (2019) — Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2 [524]
Kulpa (1988) — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
Majewskij (2006) — Flora srjednjej połosy jewropjejskoj czasti Rassiji. wyd. 10. zmienione i rozszerzone [112]
Mitka (2003) — The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. A phenetic-geographic study. [118]
Moraczewski (2000) — Flora ojczysta. Komputerowy klucz do roślin flory polskiej. [4]
Pawłowski (1956) — Flora Tatr. Rośliny Naczyniowe. Tom 1 [481] /z planowanych trzech tomów wydano tylko pierwszy/
Preston (1995) — Pondweeds of Great Britain and Ireland. [B.S.B.I. Handbook No. 8.] [529] /Klucz, opisy gatunków, ryciny i mapy występowania. Uwzględniono dużą liczbę gatunków hybrydowych./
Prokudin (1977) — Złaki Ukrainy. [98]
Reichenbach (1800) — Icones florae Germanicae et Helveticae I-XXIV [92]
Rich et Jeremy (xxxx) — Juncus BSBI Plant Crib [290]
Roloff (2008) — Flora der Gehölze. Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung. [494]
Rothmaler (1995) — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
Rothmaler (2005) — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
Rothmaler (2007) — Exkursionsflora von Deutschland, Band 5. Krautige Zier- und Nutzpflanzen [441]
Rutkowski (1998) — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
Schou J.C. et al. (2023) — Aquatic Plants of Northern and Central Europe including Britain and Ireland. [534]
Seneta (1987) — Drzewa i krzewy iglaste. [94]
Seneta (1990) — Drzewa i krzewy liściaste. A-B. [497]
Seneta (1994) — Drzewa i krzewy liściaste. C. [498]
Seneta (1996) — Drzewa i krzewy liściaste. D-H. [499]
Seneta (2000) — Dendrologia. [wyd. 3 popraw. i uzup.] [12]
Seneta (2022) — Dendrologia [wyd. 5 rozszerzone] [500]
Flora (1900) — W 13. tomach. Wydana w latach 1952-1973. [91]
Sikorski (2020) — Atlas turzyc z kluczami do oznaczania gatunków. [528] /Książka ta jest kompendium obejmującym praktycznie wszystkie krajowe gatunki turzyc, zawiera kilka kluczy, bardzo szczegółowy opis gatunków, liczne fotografie, ryciny, zestawienia tabelaryczne oraz także, co ciekawe, charakterystykę turzyc pod względem ogrodniczym./
Skvorsov (1967) — Ivy SSSR. [120]
Skvorsov (1967) — Ivy SSSR. Willows of the USSR. [102]
Sokolov (0000) — Djerjevja i kustarniki SSSR [7 tomów wydanych w latach 1949-65] [119]
Sokolov (1949) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 [119.1]
Sokolov (1951) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 [119.2]
Sokolov (1954) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 [119.3]
Sokolov (1958) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 [119.4]
Sokolov (1960) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5 [119.5]
Sokolov (1962) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.6 [119.6]
Sokolov (1965) — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.7 [119.7]
Stace (2019) — New flora of the British Islands. 4rd editon. [79]
Sukaczjew (1940) — Oprjedelitel ljesnych parod. [116]
Szafer (1988) — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
Szlachetko (1996) — Storczyki Polski. [8]
Szoszkiewicz (2010) — Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. [530]
Thomé (1903) — Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz [87]
Tison (2014) — Flora Gallica. Flore de France. [496]
Tlałka (2012) — Paprotniki Polski [Atlas i klucz] [301]
Tomanek (1997) — Botanika leśna. [13]
Flora (0000) — 5 tomów wydanych 1968-80. 1 tom ponownie w 1993. [150]
Tutin (1993) — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [2nd ed.] [150.1]
Tutin (1968) — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
Tutin (1972) — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
Tutin (1976) — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
Tutin (1980) — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
Tzvelev (1976) — Złaki ZSRR. [99]
Urbaniak, Gąbka (2014) — Polish Charophytes. An ilustrated guide to identification. [551]
Waldstein (1805) — Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. [90]
Waljagina-Maljutina (2004) — Iwy jewropiejskoj czasti Rassiji [115]
Watson (1992) — The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 21st March 2010. [65]
Wettstein (1896) — Monographie der Gattung Euphrasia. [96]
Zalewska-Gałosz (2008) — Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie. [250] /ozycja ta jest krytyczną rewizją zbiorów zielnikowych całego rodzaju Potamogeton w Polsce, zawiera klucz do identyfikacji, szczegółowy opis każdego gatunku, oryginalne ryciny oraz mapy rozmieszczenia (wg. standardu ATPOL) na podstawie zweryfikowanych zbiorów zielnikowych./
Zieliński (2004) — The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. [95]

popularne (w tym atlasy tego rodzaju)

Atlasy (1900) — seria [27.x]
Fisjunov (1984) — Sornyje rastjenija. [83]
Mowszowicz (1977) — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. [2]
Mowszowicz (1982) — Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. [78]
Mowszowicz (1986) — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. [20]
Mowszowicz (1987) — Flora wiosenna. [56]
Mowszowicz (1987) — Flora letnia. [57]
Mowszowicz (1986) — Flora jesienna. [58]
Paradowski (2009) — Atlas chwastów [333]
Skrzypczak (1995) — Podręczny atlas chwastów. [82]
Tymrakiewicz (1959) — Atlas chwastów. [22]
Tymrakiewicz (1976) — Atlas chwastów. [22.3]

geobotanika, czeklisty itp.

Berg (2017) — Revising Ellenberg’s indicator values for continentality based on global vascular plant species distribution [Applied Vegetation Science. 20. 482-493. 10.1111/avsc.12306] [511] · 🔗onlinelibrary.wiley.com
Böhling (2002) — Zeigerwerte der Gefäßpflanzen der Südägäis (Griechenland). Indicator values of the vascular plants in the Southern Aegean (Greece) [Braun-Blanquetia. 32. 1–106. ] [512]
Borhidi (1995) — Social behaviour types, the naturalness and relative indicator values of the higher plants in the Hungarian Flora. [Act.Bot. Hung. 39 (1-2)] [509]
Chytrý (2018) — Ellenberg-type indicator values for the Czech flora. [Preslia 90: 83–103.] [506]
Didukh (2011) — The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. [510]
Ellenberg (1991) — Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa [Scripta Geobotanica 18] [503]
Ellenberg (2010) — Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen [in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht; 6. vollst. neu bearb. u. stark erw. Aufl.] [505]
Hill (1999) — Ellenberg's indicator values for British plants. [ECOFACT Volume 2 Technical Annex. Huntingdon, Institute of Terrestrial Ecology, 46pp. (ECOFACT, 2a).] [504]
Mirek (1997) — Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. [19]
Mirek (2002) — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
Mirek (2020) — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
Mirek (2009) — Fitogeograficzne aspekty endemizmu w Polsce [Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 7-30] [235]
Misnik (1956) — Kaljendar cwjetjenja djeriewjew i kustarnikow [114]
Pignatti (2005) — Biondicazione attraverso le piante vascolari. Valori di indicazione secondo Ellenberg (Zeigerwerte) per le specie della Flora d'Italia [Braun-Blanquetia 39] [508]
Szafer et Zarzycki (1972) — Szata roślinna Polski. Tom I. [73.1]
Szafer et Zarzycki (1972) — Szata roślinna Polski. Tom II [73.2]
Tokarska-Guzik (2012) — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. [234]
Tyler (2021) — Ecological indicator and traits values for Swedish vascular plants [Ecological Indicators, Volume 120] [507] · 🔗www.sciencedirect.com
Urbisz (2011) — Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon [516] · 🔗sbc.org.pl
Zając (1998) — Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin [Phytocoenosis 10 supp. Cartographiae Geobotanicae 9] [227]
Zając (1992) — A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland [Zeszyty Naukowe UJ, Prace Bot. 24: 7-23] [228]
Zając (1996) — Mountain vascular plants in the polisch lowlands [Polish Bot. Stud. 11: 1-92] [226]
Zając (2000) — Phytogeographical and syntaxonomical dependence of species reaching their western and northwestern limits of distribution in Poland [Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 413-422] [225]
Zając (2001) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
Zając (2019) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
Zając (2006) — Western element in the vascular flora of Poland [Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 57-63] [224]
Zając (2009) — Elementy geograficzne rodzimej flory Polski [The geographical elements of native flora of Poland] [222]
Zając (2011) — Directional northern element in the flora of vascular plants of Poland [Biodiv. Res. Conserv. 21: 19-26] [223]
Zając (2014) — Survival problems of archaeophytes in the Polish flora [Biodiv. Res. Conserv. 35: 47-56] [221]
Zarzycki et al. (2002) — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]

flora Polski — różne artykuły

Anioł-Kwiatkowska (2011) — Adonis aestivalis (Ranunculaceae) - gatunek zanikający na Dolnym Śląsku [Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. – Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 29–31] [280]
Anioł-Kwiatkowska (2014.) — Adonis flammea (Ranunculaceae) - wymarły archeofit Dolnego Śląska [Acta Botanica Silesiaca Suppl 1: 32-34] [283]
Bacieczko (2011) — Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) holoagrofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim [Acta Bot. Silesiaca] [282]
Bacieczko et Wołejko (2011) — Aktualny stan flory i znaczenie osobliwości florystycznych dla różnorodności szaty roślinnej rezerwatu "Grądowe Zbocza" koło Recza. [Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin.] [281]
Balogh (2008) — American and Chinese pokeweed (Phytolacca americana, Phytolacca esculenta) [404]
Banaszek (2009) — The new kenophyte in Poland - Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 78(1): 69-72] [239]
Bartoszek (2006) — Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats [Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 86-88] [220]
Bosiacka (2012) — Carex extensa (Cyperaceae) rediscovered in Poland [Pol. Bot. Jurn. 57(2): 371-374] [238]
Bastl et al. (2008) — Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. [Preslia] [538] · 🔗www.preslia.cz
Budzáková et al. (2014) — Karyological, morphological and ecological differentiation of Sesleria caerulea and S. tatrae in the Western Carpathians and adjacent regions. [Preslia] [531]
Calvo (2015) — A Taxonomic Revision of the Eurasian/Northwestern African Senecio doria Group (Compositae) [Systematic Botany (2015), 40(3)] [518]
Ciosek (2011) — Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w Polsce środkowo-wschodniej [Acta Bot. Silesiaca 8: 137-146] [273]
Cwener (po 2016) — Plakat: Senecio z grupy Doria na Lubelszczyźnie [521]
Czarna (2005) — Vascular flora of the railway station in Jarocin (Western Poland) [Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 373: 39–46] [523] · 🔗merlin.up.poznan.pl
Czarna (2011) — Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce [Chrońmy Przyr. Ojcz.] [271]
Czarna (2013) — Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce. [Chrońmy Przyr. Ojcz.] [270]
Czarna (2013) — Occurrence of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in the Ilanka River (Lubusz Land) [Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 17: 43-47] [286]
Dajdok (2009) — Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. [133]
Danielewicz (2013) — Prunus virginiana L. (Rosaceae) on synanthropic sites in Poland [Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12(4): 5-22] [285]
Dembicz (2015) — Current state, habitat and potential invasiveness of Montia linearis (Douglas ex Hook.) Greene in Poland [Acta Soc. Bot. Pol.] [304]
Evarts-Bunders (2020) — The genus Corispermum L. (Amaranthaceae) in the baltic states [Botanica 26(1): 61-75] [419]
Fiek (1881,1903) — Publikacje z danymi o Potentilla silesiaca [293]
Frey (2004) — Distribution of Vulpia species (Poaceae) in Poland [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 73(1): 31-37] [240]
Górski (2007) — Liverworts of the nature reserves in Wielkopolska. 4. “Dolina Kamionki” [Rocz. AR Pozn. 386, Botanika-Steciana] [540]
Green (1966) — Identification of the species and hybrids in the Lonicera tatarica complex [Journal of the Arnold Arboretum, Vol. 47, No. 1] [379]
Grulich (1994) — The Senecio doria Group (Asteraceae-Senecioneae) in Central and Southeastern Europe [Phyton (Horn, Austria) 34 (2)] [519]
Halamski (2019) — Ranunculus kobendzae, a New Species of the R. auricomus Complex (Ranunculaceae) from Poland [Source: Annales Botanici Fennici, 56(1-3):123-134] [367] · 🔗www.sekj.org
Holub (1971) — Pyrola carpatica Holub et Křísa a new species among European Wintergreens; with remarks on the name “Pyrola intermedia” [Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 6:81-92] [326]
Jakubowska-Gabara (2011) — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 18(1): 29-38] [249]
Jakubska-Busse (2011) — Kruszczyk błotny Epipactis palustris w województwie dolnośląskim - występowanie, zagrożenia i zalecenia dla ochrony [Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 519–526] [269]
Kalinowski (2016) — Equisetum ×moorei Newman (Equisetaceae) – a ‘new’ nothotaxon in the Polish flora. [Biodiv. Res. Conserv. 41 (2016), 11-18] [303] · 🔗www.degruyter.com
Kamiński (2010) — Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 182-184] [243]
Kaplan (2016) — Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2 [Preslia 88: 229-322] [410]
Karczmarz (1984) — Nowy dla flory Polski gatunek starca - Senecio umbrosus W. et K. [Ann. Univ. Mar. Cur.-Skł. Lublin 39 (5)] [520]
Kita (2003) — Zaślaz pospolity (Abutilion theophrasti Medik.) - nowy, groźny chwast w buraku? [Ochrona roślin 48: 14-15] [284]
Klichowska (2017) — Stipa pennata subsp. ceynowae (Poaceae, Pooideae), a new taxon from Central Europe. [PhytoKeys 83, 75-92] [349]
Kobierski (2011) — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (6): 534–541] [204]
Kobierski (2012) — Stanowiska śledziennicy naprzeciwlistnej Chrysosplenium oppositifolium na Wzniesieniach Żarskich i rogownicy drobnokwiatowej Cerastium brachypetalum w Obniżeniu Nowosolskim (zachodnia Polska) [Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (6): 461–465] [205]
Kobierski.P (2014) — Nowe stanowiska zdrojka błyszczącego mniejszego Montia fontana subsp. chondrosperma w zachodniej Polsce [Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (1): 73–78] [206]
Kobierski.P (2014) — Juncus anthelatus - nowy, obcy gatunek we florze Polski [Chrońmy Przyr. Ojcz. 71(1): 61-67] [296]
Kobierski (2015) — Nowe stanowiska Juncus tenageia w Borach Dolnośląskich [Przegląd Przyrodniczy XXVI, 1 (2015): 3-10 ] [299]
Kobierski (2018) — Rozmieszczenie Carex ×boenningahusiana w Polsce [Przegląd Przyrodniczy XXIX, 1: 3-12] [365]
Kołodziejek (2010) — Taxonomic revision of Potentilla sect. Collinae [291]
Kosiński (2013) — Rubus occidentalis (Rosaceae) - a new naturalized raspberry species in the Polish flora [Dendrobiology 71: 159-165] [317]
Kosiński (2006) — Rubus parthenocissus (Rosaceae) in Poland [Dendrobiology 55:33-38] [366]
Kowalczyk (2014) — Persicaria nepalensis (Polygonaceae) a new potentially invasive antrophophyte in the polish flora [200]
Kozłowska (2009) — Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie) [Rare and interesting vascular plants in the SE part of the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park (the Western Bieszczady Mts)] [Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 16(2): 297-303.] [254]
Kozłowska (2011) — Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland [Polish Bot. J. 56(2): 299-305] [262]
Krajewski (2015) — Utricularia bremii (Lentibulariaceae) in Poland [Pol. Bot. Jur. 60(1): 105-109] [345]
Krawczyk (2008) — Is Viola uliginosa Besser critically endangered in Poland? - New data on the distribution of the species [Acta Soc. Bot. Polon. 77(4): 345-349] [259]
Krestovkaya (2014) — Synopsis of the genus Betonica L. (Lamiaceae) [513]
Kruk (2013) — Occurrence and distribution of Senecio erucifolius L. (Asteraceae) in Poland [Thaiszia 23(1) 1-8] [307]
Kruk (2012) — Occurrence and distribution of Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli (Asteraceae) in Poland [Thaiszia 22(1) 83-90] [306]
Kruk (2014) — Galium suecicum (Rubiaceae), a new and relict species in the flora of Poland [Ann. Bot. Fennici 51: 273-278] [300]
Kruk (2014) — Galium suecicum (Rubiaceae), a new and relict species in the flora of Poland [Ann. Bot. Fennici 51 (2014), 273–278] [321]
Kruk (2017) — Bellardiochloa violacea and Festuca versicolor (Poaceae) in the Bieszczady Mts. (south-eastern Poland) [Thaiszia 27 (2017), 111-116] [320]
Krawczyk (2012) — Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce [Erysimum diffusum (Brassicaceae) in Poland] [Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19(1): 45-59] [247]
Kruk (2009) — Rukiew drobnolistna Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. – nowe stanowiska w okolicach Krakowa [Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (4): 279–286] [272]
Kruk (2015) — Woodsia pulchella in the Western Carpathians: a relict species at the northern limit of its distribution [Ann. Bot. Fennici 52: 193-201] [302]
Latowski (2009) — Zróżnicowanie Pimpinella saxifraga L. s.l. w porównawczej analizie morfologicznej i fitochemicznej [Herba Polonica 55(3)] [418]
Lembicz (2009) — Carex secalina (Cyperaceae) a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland [Acta Soc. Bot. Pol. 78 (4), 311-320] [263]
Letz (1998) — VYBRANÉ PROBLÉMY TAXONOMICKEJ DIFERENCIÁCIE RODOV SEMPERVIVUM A JOVIBARBA V EURÓPE [Dizertačná práca] [325]
Malicki (2012) — Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski [Acta Bot. Silesiaca 8: 189-196] [268]
Maliński (2014) — Rubus limitaneus (series Mucronati, subgenus Rubus, Rosaceae) – a species new to science from NW Poland [Dendrobiology 72s57-64] [408]
Michalczuk (2011) — Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie [Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 435-442] [248]
Michalska-Hejduk (2010) — Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland [Biodiv. Res. Conserv. 17: 63-71] [217]
Molina (2008) — Taxonomy and New Taxa in Eurasian Carex (Section Phaestoglochin, Cyperaceae) [Systematic Botany 33(2): 237–250] [412]
Molina (2008) — Taxonomy and new taxa of the Carex divulsa aggregate in Eurasia (section Phaestoglochin, Cyperaceae) [Bot.J. of the Linnean Society 156, 385–409] [411]
Naumov (2009) — Giant hogweeds in the Crimea: Heracleum mantegazzianum insted H. pubescens in The scientific herald of Lugansk NAU. The series: Biological sciences. – Lugansk: Elton-2. – 2009. – Nr 8. – P. 18-22. [74]
Nobis (2010) — Lindernia procumbens in Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species [Biodiv. Res. Conserv. 17: 39-46] [216]
Nobis (2009) — Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): a new alien species in the flora of Europe [Acta Soc. Bot. Pol. 78(2): 131-13] [260]
Nobis (2010) — Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola [Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 275-284.] [244]
Nobis (2010) — Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce [ Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 399-403] [245]
Nobis (2011) — Lathyrus aphaca L.: the distribution, habitats and remarks on the status of the species in Poland [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 80(3): 237-244] [242]
Nobis (2012) — Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce. [Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 19(2): 453-457] [241]
Nobis (2017) — Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6 [Botany Letters 164, 23-45] [350]
Nobis (2018) — Nowe stanowiska Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae), Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) oraz Panicum barbipulvinatum (Poaceae) z Doliny Odry [Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(1) 131:136] [351]
Nobis (2023) — New national and regional plant records: Contribution to the flora of the Old World countries [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 92 (art. 162050)] [522]
Nowak (2000) — New locality of Cerastium brachypetalum (Caryophyllaceae) on the Silesian Upland [Fragm. Flor. Geobot. 45 (1–2): 520–521] [255]
Nowak (2007) — Rare and threatened pondweed communities in anthropogenic water bodies of Opole Silesia (SW Poland) [Acta Soc. Bot. Poloniae, Vol. 76(2): 151-163] [251]
Nowak (2010) — Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 79(4): 333-350] [258]
Nowak (2015) — Cardamine chelidonia L. - A New Species To Opole Silesia [Nature Journal, Vol. 48: 95–100 ] [433]
Nowak (2012) — Flora naczyniowa Grójca [Monografia geobotaniczna] [526]
Nykiel (2014) — Rubus divaricatus (Rosaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim - nowa wschodnia granica zasięgu [Acta Bot. Silesiaca 10: 199-206] [267]
Osiadacz (2014) — Ophrys apifera Huds. (Orchidaceae), a new orchid species to the flora of Poland [Biodiv. Res. Conserv. 36: 11-16, 2014] [402]
Paul (1994) — Melica picta (Poaceae), a species new to Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 475-478. [100]
Pawlikowski (2008) — Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. PBJ 53(1): 91-94 [179]
Pawlikowski (2008) — Distribution and population size of the threatened fen orchid Liparis loeselii (L.) Rich. in the Lithuanian lake district (NE Poland) [Pol. Bot. Jurn. 53(1): 91-94] [288] · 🔗bomax.botany.pl
Pawlikowski (2010) — Carex disperma Dewey versus Carex loliacea L. (Cyperaceae): distribution dynamics and conservation status in Poland [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 79(4): 277-283] [237]
Pawlikowski (2011) — Botrychium virginianum (Ophioglossaceae) rediscovered in Poland. PBJ 56(1): 81-84 [131]
Piwowarczyk (2009) — Orobanche bartlingii Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements [Biodiv. Res. Conserv. 13: 3-8] [219]
Piwowarczyk (2010) — The distribution of habitat preferences of the declining species Orobanche arenaria Borkh. at the northern llimit of its geographical range [Acta Soc. Bot. Pol. 79(1): 43-50] [266]
Piwowarczyk (2010) — Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences [Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 79 No. 3: 197-205] [230]
Piwowarczyk (2011) — Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F.Bertsch - a species new to Poland [Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 80(3): 179-183] [233]
Piwowarczyk (2012) — A revision of distribution and historical analysis of preferred hosts of Orobanche ramosa (Orobanchaceae) in Poland [Acta Agrobotanica Vol. 65(1): 53-62] [231]
Piwowarczyk (2012) — Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plan communities, hosts and seed micromorphology [Biodiv. Res. Conserv. 26: 23-27] [214]
Piwowarczyk (2012) — Revised distribution and plant communities of Orobanche alsatica and notes on the Orobanchaceae series Alsaticae in Poland [Biodiv. Res. Conserv. 26: 39-51] [210]
Piwowarczyk (2012) — Orobanche bohemica Čelak. (Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical range: new data on its distribution in Poland [Biodiv. Res. Conserv. 26: 53-59] [213]
Piwowarczyk (2012) — Revised distribution and phytosociological data of Orobanche coerulescens Stephan in Willd. (Orobanchaceae): Poland in relation to Central Europe [Biodiv. Res. Conserv. 26: 61-72] [209]
Piwowarczyk (2012) — Orobanche purpurea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and preferred hosts [Biodiv. Res. Conserv. 26: 73-81] [212]
Piwowarczyk (2014) — Orobanche elatior and O. kochii (Orobanchaceae) in Poland: distribution, taxonomy, plant communities and seed micromorphology [198]
Piwowarczyk (2014) — Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae) in Poland: revised distribution, taxonomy, phytocoenlogical and host relations [Biodiv. Res. Conserv. 34: 17-39] [211]
Piwowarczyk (2014) — Orobanche flava (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plan communities, hosts and plant communities [Biodiv. Res. Conserv. 34: 41-52] [215]
Piwowarczyk (2014) — Orobanche caryophyllaceae Sm. (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and hosts [Acta Agrobotanica Vol. 67(3): 97-118] [232]
Piwowarski (2012) — The occurrence of Glyceria striata (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland [Acta Soc. Bot. Pol. 81(2): 109-115] [264]
Pliszko (2010) — Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie) [Floristic notes from the Filipow village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)] [Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 17(1): 19-24.] [253]
Pliszko (2011) — Nowe dane dotyczące występowania turzycy ościstej Carex atherodes Spreng. w północno-wschodniej Polsce [Przegląd Przyrodniczy 22(4): 99-102] [294]
Pliszko (2015) — Taxonomic revision and distribution of Erigeron acris s. l. (Asteraceae) in Poland [Phytotaxa 208(1): 021-033] [298]
Pliszko (2018) — Erigeron acris L. subsp. angulosus (Gaudin) Vacc. (Asteraceae), a new taxon in flora of Poland [Acta Bot. Croat. 77(1), 102-104] [343]
Pluciński (2012) — Ponowne odkrycie storczyka trójzębnego Orchis tridentata Scop. w Polsce. [Przegląd Przyrodniczy] [297]
Pliszko (2012) — Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego [Materials to the flora of vascular plants of the Zachodniosuwalskie Lakeland] [Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19(1): 3-11.] [252]
Pliszko (2018) — First record of Solidago ×snarskisii (Asteraceae) in Poland [Botanica 24(2): 211-213] [363]
Podsiedlik (2016) — A morphometric study on Senecio erucifolius (Asteraceae) from Poland and its taxonomic implications [Acta Soc Bot Pol. 85(2):3505] [310]
Polok et al. (2016) — Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie polimorfizmu miejsc insercji transpozonów. [Sylwan] [539] · 🔗agro.icm.edu.pl
Proszkiewicz (2006) — Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w Gorcach [Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 105–108] [275]
Posz (2010) — Euphrasia minima Jacq. (Orobanchaceae) w Karkonoskim Parku Narodowym [Opera Corcontica 47 sup. 1: 153-158] [278]
Posz (2010) — Materiały do rozmieszczenia rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie) [Roczniki Bieszczadzkie 18: 129–133] [274]
Posz (2010) — Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w polskiej części Tatr [Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. II: 17-21] [276]
Posz (2010) — Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 1 [Przyroda Sudetów 13: 27-30] [277.1]
Posz (2011) — Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 2 [Przyroda Sudetów 14: 27-30] [277.2]
Posz (2013) — Materiały do rozmieszczenia gatunków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach cz. 3 [Przyroda Sudetów 16: 67-68] [277.3]
Posz (2014) — Monitoring zjawiska cykliczności pojawów u Euphrasia picta Wimm. (Scrophulariaceae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym [Roczniki Bieszczadzkie 22: 213-220] [279]
Raabe (2012) — Die Kugelfrüchtige Binse (Juncus sphaerocarpus) bei Cedynia – ein Erstnachweis für Polen [Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 145: 121-126] [265]
Robionek (2013) — Występowanie, zasoby i ochrona jaskra leżącego Ranunculus reptans L. w Polsce [Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu PTB] [314]
Rosadziński (2007) — Szata roślinna. W: Jerzak L., Gabryś G. (red.). Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie" [203]
Ryś (2016) — Uznany za wymarły w Polsce groszek różnolistny Lathyrus heterophyllus odnaleziony w Nadleśnictwie Strzałowo w Puszczy Piskiej (Pojezierze Mazurskie) [Chrońmy Przyr. Ojcz. 72(2): 146-151] [323]
Sajkiewicz (2009) — Cephalanthera rubra.(L.) Rich.(Orchidaceae) in Mid-West Poland (Wielkopolska) - distribution, endangerment and conservation status [Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13:15-21 : http://merlin.up.poznan.pl/steciana/wp-content/uploads/2014/03/13_Stec_3_Saj.pdf] [287]
Seregin (2013) — Allium ramosum L. (Amarylidaceae), a neglected alien in European flora and its oldest record from Poland [Phytotaxa 134(1): 61-64] [309]
Sotek (2003) — The distribution of Montia fontana L. (Portulacaceae) in Poland [Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 72 No. 1: 45-51] [207]
Sotek (2006) — The distribution of Carex buxbaumii Wahlenb. in Poland [Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 75 No. 4: 293-296] [201]
Sotek (2008) — The distribution of Carex hartmanii Cajander in Poland [Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 77 No. 4: 323-326] [202]
Spałek (2011) — Preliminary study on the unusual properties in the habitat of Ranunculetum baudotii in Central Europe. [Cent. Eur. J. Biol.] [536] · DOI: 10.2478/s11535-011-0020-1
Šrámková (2019) — Phylogeography and taxonomic reassessment of Arabidopsis halleri – a montane species from Central Europe [Plant Systematics and Evolution (2019) 305:885–898] [493]
Staszkiewicz (2009) — Euphrasia exaristata (Scrophulariaceae) a Western Carpatian endemic species new to the flora of Poland. [Polish Botanical Jurnal (54)1: 27-29] [199]
Staszkiewicz (2016) — Zmienność i systematyka taksonów z rodzaju Euphrasia (Scrophulariaceae; Orobanchaceae) w Polsce. 2. Analiza biometryczna taksonów i populacji z podsekcji Ciliatae [Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(2): 141-302] [312]
Szczęśniak (2009) — Saxifraga nivalis L. in the Karkonosze Mountains - current status and trials of population recovery. Ac. Bot. Sil. 4: 107-116 [132]
Szczęśniak (2009) — Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland [Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 241–246 ] [261]
Szczęśniak (2015) — The genus Polypodium L. in Poland - a key to species determination [313]
Szczęśniak (2017) — It is worth checking old data - validation of Asplenium onopteris L. presense in the most northeastern sites in Europe (Sudetes, SW Poland) [347]
Szczęśniak (2023) — Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoëtales. [Monographiae Botanicae] [532] · 🔗pbsociety.org.pl
Szeląg (2001) — Carex pallens (Cyperaceae), a species new to Poland [PBJ 56(1): 75-77] [308]
Szeląg (2002) — Carex curvata (Cypearaceae) in Poland [Pol. Bot. Jurn. 47(1): 37-39] [236]
Szymański (2008) — Cenolophium denudatum (Apiaceae) - nowy synantropijny gatunek flory Polski [Fragm. Flor. Geobot. Pol. 15(1): 11-14] [305]
Szymański (2010) — Nowe stanowiska Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Polsce [Fragm. Flor. Geobot. Pol. 17(2): 415-416] [246]
Szymański (2017) — Morfologia organów podziemnych i wymagania siedliskowe odmian Stachys palustris var. vulgaris i var. segetum (Lamiaceae) [Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(1): 49-55] [319]
Tikhomirov (2004) — The genus Polygala (Polygalaceae) in the flora of Belorussia [348]
Tlałka (2015) — Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s.str. i D. pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. - nowe gatunki we florze Polski [Act. Bot. Silesiaca 11: 173-182] [346]
Tlałka (2018) — Występowanie podejźrzona pojedynczego Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophiogrlossoaceae) na historycznych stanowiskach w Polsce. [443]
Tlałka (2021) — Polystichum setiferum at the Northeastern Limit of Its Distribution Range [Acta Soc. Bot. Pol. 90, 2021, Article 902.] [429]
Tokarska-Guzik (2017) — Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce : biologia, ekologia i metody zwalczania [517] · 🔗sbc.org.pl
Torzewski (2018) — Vaccaria hispanica (Caryophyllaceae) rediscovered in Poland [Steciana. 22. 129–132. 10.12657/steciana.022.015.] [428]
Trávniček (2000) — Notes on the taxonomy of Pseudolysimachion longifolium complex (Scrophulariaceae) [Thaiszia - J. Bot. 10: 1-26] [318] · 🔗www.upjs.sk
Trávniček (2005) — Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), A new bramble species from the eastern part of Central Europe [Folia Geobotanica 40: 421-434] [352]
Trávniček (2009) — Squills (Scilla s.lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations [Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. (Brno) 94: 157–205] [401]
Verloove (2020) — The Hordeum murinum complex in Belgium [Dumortiera 116: 26-32] [450]
Więcław (2014) — Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: taxonomy, morphological variation and soil conditions [Biodiv. Res. Conserv. 33: 3-47] [208a]
Więcław (2014) — Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: distribution maps and locality lists [Biodiv. Res. Conserv. 33: 49-84] [208b]
Koopman (2017) — The section Phaestoglochin (Carex, Cyperaceae) in the Netherlands [Gorteria – Dutch Botanical Archives 39] [409]
Woch (2014) — Flora of xerothermic sites of the Zachodniowołyńska Dolina Bugu special area of conservation (Eastern Poland): The influence of habitat on rare grassland species [Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (1), 209-226, 2014] [344]
Yildiz (2012) — Taxonomic revision of Silene (Caryophyllaceae) sections Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae, and Otites in Turkey [Turk J Bot (2013) 37: 191-218] [420]
Zalewska-Gałosz (2009) — The first european record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data [Preslia 81: 281–292] [256]
Zalewska-Gałosz (2010) — Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: molecular evidence and morphological comparison of different clones. [Taxon 59(2): 559-566 + el. suppl.] [257]
Zalewska-Gałosz (2012) — Ecological variaton between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe [Jurnal for Nature Conservation 20: 76-84] [218]
Zieliński (2015) — Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce [Rocznik Pl. Tow. Dendrol. 63: 9-33] [315]
Zieliński (2016) — Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae [Rocznik Pl. Tow. Dendrol. 64: 21-33] [316]

mchy, inne mszaki, glony

Andrew's[355] · 🔗www.andrewspink.nl
Atherton (2010) — BBS Field Guide Field Key [in Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide] [353] · 🔗rbg-web2.rbge.org.uk
Atherton (2010) — Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide [354] · 🔗rbg-web2.rbge.org.uk
Anonim — Bryophyte flora of North America [388] · 🔗www.efloras.org
Bednarek-Ochyra (1995) — The genus Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) in Poland: taxonomy, ecology and phytogeography. [Fragmenta Floristica et Geobotanica] [556] /PL ISSN 1233–0132/
Düll (2008) — Moose einfach und sicher bestimmen [386]
Fojcik (2011) — Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej [Wyd. Uniw. Śląskiego] [397]
Frahm (2004) — Moosflora [4. Auflage] [387]
Fudali (2012) — Recent tendencies in distribution of epiphytic bryophytes in urban areas: a Wrocław case study (South-West Poland) [PBJ 57(1)] [396]
Fudali (2019) — Epiphytic bryophytes in urban forests if Wrocław (SW Poland) [Biodiv. Res. Conserv. 53] [394]
Fudali (2019) — Epiphytic bryophytes on alien host-tree species in Wrocław (SW Poland) [Cryptogramie,Bryologie 40(11)] [395]
Glime — Bryophyte ecology [374] · 🔗digitalcommons.mtu.edu
Górski (2013) — Wątrobowce (Marchantiophyta) [Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" (Pomorze Zachodnie)] [389]
Hedenäs (2003) — The European species of the Calliergon–Scorpidium–Drepanocladus complex, including some related or similar species. [Meylania] [555]
Hallingbäck (2006) — Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor [Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum] [437]
Hallingbäck (2008) — Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor [Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium] [438]
Hallingbäck (2014) — Bladmossor: Skirmossor - baronmossor [Bryophyta: Hookeria - Anomodon] [439]
Ignatov (2003) — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.1 [368]
Ignatov (2004) — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2 [369]
Ignatova (2011) — Bryophytes of Moscow Province: a guide. [384]
Janssens (2013) — Illustrated glossary to the field guides of the mosses and liverworths of Minnesota [356] · 🔗files.dnr.state.mn.us
Jusik (2012) — Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce [357] · 🔗www.gios.gov.pl
Koła (1995) — Wątrobowce (Hepaticopsida) i glewiki (Anthocerophytina) [Klucz do oznaczania. Część I. Wątrobowce plechowate i glewiki] [390]
Laine (2018) — Sphagnum mosses [The stars of european mires] [393]
Mickiewicz (1973) — Zarys briologii [376]
Nebel (2000) — Die Moose Baden-Württembergs. Band 1 [381]
Nebel (2001) — Die Moose Baden-Württembergs. Band 2 [382]
Nebel (2005) — Die Moose Baden-Württembergs. Band 3 [383]
Nyholm (1986) — Illustrated Flora of Nordic Mosses [440]
Ochyra (2003) — Census catalogue of polish mosses [360]
Pełechaty, Pukacz (2008) — Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach. [541]
Plášek (2013) — Mszaki w lasach Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów [358] · 🔗www.lasy.gov.pl
Popov (2008) — Illjustrirovannyj poljevoj kljutsh dla oprjedjelenia najboljeje rasprostranjennyh listosjebjelnyh mhov ljesnoj zony centralnoi Rassji [385]
Rejment-Grochowska (1966) — Wątrobowce Tom I. Flora Polska. [370]
Schljakov (1975) — Pechenochnye mkhi. Morfologija, filogenija, klassifikacija. [371]
Schljakov (1976-82) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. [Tomy 1-5.] [372]
Schljakov (1976) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.1 [Antocerotovye; Pechenochniki: gaplomitrevye - macgerievye] [372.1]
Schljakov (1979) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.2 [Pechenochniki: gerbertovye - geokaliksovye] [372.2]
Schljakov (1980) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.3 [Pechenochniki: lofozievye - mezoptihevye] [372.3]
Schljakov (1981) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.4 [Pechenochniki: jungermannevye - skapanevye] [372.4]
Schljakov (1982) — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.5 [Pechenochniki: lofokoleevye - richchievye] [372.5]
Schumacker (2005) — Identificaton keys to the liverworths and hornworts of Europe and Macaronesia [2nd edition] [391]
Smith (2004) — The Moss Flora of Britain and Ireland [436]
Stebel (2015) — Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland) [380]
Stebel (Torfowce) — 2017 [Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" (Pomorze Zachodnie)] [392]
Szafran (1961) — Mchy (Musci) Tom I (Flora Polska) [361] /Sphagnum i ortotropowe/
Szafran (1961) — Mchy (Musci) Tom II (Flora Polska) [362] /plagiotropowe/
Szweykowski (2006) — An annotated checklist of polish liverworths and hornworts [Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski] [373]
Rothmaler (1994) — Exkursionflora von Deutschland Band 1. Niedere Planzen [wyd.3] [377]
Wójciak (2003) — Porosty, mszaki, paprotniki [359]

prawo, czerwone listy, poradniki ochrony itp.

Rozporządzenie — ochrona gatunkowa roślin [50]
Rozporządzenie (2012) — z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [(nieaktualne zastąpione przez 50.14)] [50.12]
Rozporządzenie (2014) — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
Rozporządzenie (2011) — z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym [177]
Rozporządzenie (2010) — z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [54] · 🔗isap.sejm.gov.pl
Rozporządzenie (2012) — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178] · 🔗isap.sejm.gov.pl
Obwieszczenie (2014) — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713) [407] · 🔗www.infor.pl
Herbich (2004) — Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny Natura 2000. T1-5. [48]
Kaźmierczakowa (2001) — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169] /wyd. 2/
Kaźmierczakowa (2014) — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14] /wyd. 3/
Kaźmierczakowa (2016) — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
Kujawa-Pawlaczyk (2001) — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc. [6]
Mróz (2001) — Dyrektywa siedliskowa: siedliska o znaczeniu europejskim w Polsce. [52]
Zarzycki (2006) — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]

fitosocjologia

Brzeg (2005) — Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Tifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce. [62]
Chytrý (2007) — Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation. [535.1]
Chytrý (2009) — Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation. [535.2]
Chytrý (2011) — Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation. [535.3]
Chytrý (2013) — Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and scrub vegetation. [535.4]
FloraVeg (-) — FloraVeg.EU – Database of European Vegetation, Habitats and Flora. [552] · 🔗www.floraveg.eu
Fukarek F. (1967) — Fitosocjologia. [562]
Głazek (1984) — Ctenidio molluscae-Seslerietum uliginosae Klika 1943 em. Głazek 1983 - a new association for Poland. [Acta Soc. Bot. Polon.] [557] · 🔗pbsociety.org.pl · DOI: 10.5586/asbp.1984.053
Grynia et al. (1995) — Łąkarstwo. [564]
Hájek (2021) — Variability and classification of Carpathian calcium-rich fens: breaking the state borders. [Preslia] [554]
Herbich (2004) — Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. [545.2]
Herbich (2004) — Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1. [545.1]
Herbich (2004) — Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. [545.3]
Herbich (2004) — Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 4. [545.4]
Herbich (2004) — Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. [545.5]
Herbich (2004) — Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 9. [545.9]
Jiroušek (2022) — Classification of European bog vegetation of the Oxycocco-Sphagnetea class. [Applied Vegetation Science] [549] · 🔗onlinelibrary.wiley.com · DOI: 10.1111/avsc.12646
Kącki Z. (2007) — Comprehensive syntaxonomy of Molinion meadows in southwestern Poland. [Acta Botanica Silesiaca. Monographiae] [559]
Kącki et al. (2016) — Leśne siedliska przyrodnicze Natura 2000 w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Opolszczyzny = Natura 2000 forest habitats in Poland - with a particular focus on Lower and Opole Silesia. [560] · 🔗www.e-silva.uni.wroc.pl
Kącki et al. (2021) — Formalized classification of ephemeral wetland vegetation (Isoëto-Nanojuncetea class) in Poland (Central Europe). [533] · 🔗peerj.com · DOI: 10.7717/peerj.11703
Korczagin (1964) — Wnutriwidovoj (populacjonnyj) sostaw rastitjelnych soobszczestw i mjetody ego izuczjenja. Poljewaja geobotanika T.3 63-131 [106]
Krotoska (1958) — Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych. [63]
Matuszkiewicz J.M. (1993) — Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. [Prace Geograficzne IGiPZ PAN] [544] · 🔗www.igipz.pan.pl
Matuszkiewicz J.M. (2001) — Zespoły leśne Polski. [7]
Matuszkiewicz J.M. (2008) — Potencjalna roślinność naturalna Polski. [543] · 🔗www.igipz.pan.pl
Matuszkiewicz W. (2001) — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
Matuszkiewicz W. (2013) — Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla. [542]
Mucina et al. (2016) — Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. [Applied Vegetation Science] [553] · 🔗onlinelibrary.wiley.com · DOI: 10.1111/avsc.12257 /https://floraveg.eu//
Novák P. et al. (2020) — Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. [Preslia] [546] · 🔗www.preslia.cz · DOI: 10.23855/preslia.2020.001
Peterka et al. (2017) — Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. [Applied Vegetation Science] [548] · 🔗research.wur.nl · DOI: 10.1111/avsc.12271
Peterka et al. (2023) — Formalized classification of the class Montio-Cardaminetea in Europe: towards a consistent typology of spring vegetation. [Preslia] [547] · 🔗www.preslia.cz · DOI: 10.23855/preslia.2023.347
Prończuk (1982) — Podstawy ekologii rolniczej. [21]
Ratyńska et al. (2010) — Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. [229]
Sobisz et al. (2016) — Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br.-Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 in the Drawsko Lakeland (Western Pomerania). [Acta Agrobot.] [561] · 🔗pbsociety.org.pl · DOI: 10.5586/aa.1653
Suder (2007) — Szata roślinna łąk wilgotnych (rząd Molinietalia caeruleae W. Koch 1926) we wschodniej części Wyżyny Śląskiej. [Łąkarstwo w Polsce] [563]
Wolejko (2005) — Typological differentiation and status of Natura 2000 mire habitats in Poland [558]
Wysocki, Sikorski (2002) — Fitosocjologia stosowana. [49]

rośliny ozdobne i użytkowe

Bjerson (1991) — Dikorastuszczije sjedobnyje rastjenija. [113]
Bańkowski (1977) — Pożyteczne chwasty. [69]
Bärtels (2014) — Enzyklopädie der Gartengehölze [495]
Bonenberg (1988) — Rośliny użyteczne człowiekowi [329]
Böhm (1974) — Kwiaty ogrodów skalnych [183]
Brickell (2011) — American Horticultural Society encyclopedia of plants & flowers [478]
Bugała (2000) — Drzewa i krzewy. [38]
Carter (2007) — Perennials. The gardener's reference. [486]
Chlebowski (1978) — Pelargonie. [162]
Chlebowski (1980) — Kwiaciarstwo [139]
Chlebowski (1982) — Kwiaciarstwo. [138]
Chlebowski (1987) — Pelargonie rabatowe i inne. [61]
Chmiel (1984) — Uprawa roślin ozdobnych. [wyd. 2] [483]
Chmiel (2000) — Uprawa roślin ozdobnych. [wyd. 4 popraw. i uzupeł.] [490]
Chojnowscy (2002) — Najpiękniejsze kwiaty letnie. [43]
Cullen (2011) — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I [2nd ed.] [444]
Cullen (2011) — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II [2nd ed.] [445]
Cullen (2011) — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III [2nd ed.] [446]
Cullen (2011) — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV [2nd ed.] [447]
Cullen (2011) — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V [2nd ed.] [448]
Czarnecki (1977) — Piwonie. [160]
Czekalski (1983) — Różaneczniki. [134]
Czekalski (2005) — Liściaste krzewy ozdobne 1. [121]
Czekalski (2006) — Liściaste krzewy ozdobne 2. [122]
Czekalski (2010) — Ogólna uprawa roślin ozdobnych. [wyd. 3 poprawione i uzupełnione] [485]
Czikow (1987) — Rośliny lecznicze i bogate w witaminy [335]
Dubin (2018) — Rośliny ogrodów skalnych. Poradnik ogrodnika amatora. [426]
Fortuna-Antoszkiewicz (2010) — Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni [421.3]

farmakopea

Farmakopea (2017) — Wydanie XI [340]
Farmakopea (2008) — 8 [342]
European (2014) — 8th Edition [375]
European (2018) — 9 i suplementy [341]
Frazik-Adamczyk (2004) — Ogrodowe pnącza. [176]
Grabowska (1978) — Mieczyki. wyd. 2 zm. [156]
Grabowska (1987) — Uprawa cebulowatych i bulwiastych roślin ozdobnych. [163]
Grabowska (2006) — Rośliny wodne i wilgociolubne. [145]
Grabowska (2006) — Byliny okrywowe i runa leśnego. [147]
Grabowska (2007) — Byliny w ogrodzie skalnym. [146]
Grabowska (2008) — Byliny rabatowe. [144]
Grabowska (2009) — Trawy, turzyce, sity, kosmatki [400]
Grabowska (2010) — Byliny w twoim ogrodzie. [136]
Grabowska (2010) — Lilie. [154]
Grabowska (2011) — Piwonie. [172]
Grabowska (2012) — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z [166]
Grochowski (1986) — Jadalne owoce leśne [334]
Guzikowska-Konopińska (2013) — Ogród japoński [414]
Hellwig (1978) — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV [155]
Jerzak (2007) — Irgi uprawiane w Polsce. [175]
Jerzy (1992) — Róże [416]
Jerzy (2011) — Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. [157]
Kiljańska (1979) — Kwiaty w ogródku [422]
Kircher (2009) — Oczka wodne. Rośliny dla każdej strefy stawu ogrodowego. [425]
Klock (2011) — Żywopłoty. Rośliny pnące i osłonowe. [479]
Kołodziej (2010) — Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów [403]
Komarnicki (1993) — Irysy. [171]
Krause (1975) — Tulipany i hiacynty. [152]
Krause (1978) — Narcyzy. [167]
Krejča (1982) — Rośliny skalne. [182]
Krejča (1984) — Kwiaty letnie. [137]
Krestinikowa (1987) — Dekoratiwnyje mnogoletniki [487]
Krusze (1980) — Ogrodnictwo w tabelach. [129]
Kukułczanka (1975) — Frezja. wyd. II popr. i uzup. [10]
Kulikowska (2012) — Zmień swój ogród [417]
Kwaśniewska (1983) — Wszyscy zbieramy zioła [331]
Lánská (1992) — Jadalne rośliny dziko rosnące. [66]
Lubowicka (1977) — Kosaćce. [164]
Łucka (1967) — Uprawa krzewów jagodowych. [514]
Łucznik (1997) — Encykłopedija dekoratiwnych rastjenii umjerennoj zony. [488]
Łukasiewicz (1956) — Krajowe byliny ozdobne [398]
Łukasiewicz (2003) — Rośliny okrywowe [405]
Mabberley (1999) — Silene banksia (Caryophyllaceae), an ancient garden plant [148]
Mabey (2007) — Food for free [338]
Majtkowscy (2007) — Trawy ozdobne. [149]
Marcinkowski (2002) — Byliny ogrodowe. [39]
praca (2018) — Katalog bylin - kwiaty, trawy, paprocie - polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich [399]
Marcinkowski (2009) — Kosaćce. [165]
Marosz (2009) — Ogród na trudnym terenie. [143]
Mazik (2017) — Poradnik ogrodnika. Rośliny wodne. Uprawa. Pielęgnacja [424]
Mika (2004) — Krzewy owocowe. [47]
Mika (2009) — Piwonie. [161]
Monder (2006) — Róże [415]
Mynett (1992) — Lilie. [153]
Nowak (1986) — Rośliny ozdobne. Podręcznik dla ZSZ. [484]
Nowiński (1970) — Dzieje upraw i roślin uprawnych [337]
Oszkinis (1979) — Kwiaty od A do Z. [46]
Ożarowski (1982) — Ziołolecznictwo [Poradnik dla lekarzy] [339]
Ożarowski (1987) — Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie [327]
Piskornik (1988) — Zawilce. [159]
Podbielkowski (2003) — Słownik roślin użytkowych. [130]
Polakowska (1987) — Leśne rośliny zielarskie [336]
Prance (2005) — The Cultural History of Plants [454]
Przybyła (1989) — Alstremeria. [170]
Raducka-Mynett (1986) — Rośliny z ogródka na zimowe bukiety. Czarnuszka, miechunka, ... [184]
Radziul (2007) — Skalniaki. [44]
Radziul (0000) — Byliny. [140]
Radziul (0000) — Rośliny cenne, rzadkie, poszukiwane. 1 [141]
Radziul (2009) — Ogrodowe pasje. [142]
Reveal (2006) — Revision of Dodecatheon (Primulaceae) [515] · 🔗www.plantsystematics.org
Santamour (1988) — Cultivars of Salix babylonica and other Weeping Willows. [101]
Santamour (0000) — Checklist of cultivars of honeylocust (Gleditsia triacanthos L.) [527] · 🔗www.google.com
Sąkol (2010) — Żurawki. [173]
Schmid (2002) — An Encyclopedia of Shade Perennials [430]
Sendler (1960) — Kwiaciarstwo. [60]
Sękowski (1987) — Powojniki. [151]
Shulkina (2004) — Ornamental plant from Russia and adjacent states of the Former Soviet Union [135]
Smogorzewska (2020) — Architektura krajobrazu cz. 5. Rośliny ozdobne [427]
Szydło (2018) — Szkółkarstwo ozdobne. Wybrane zagadnienia. [492]
Szymański (2021) — Hybrids of Solanum corymbiflorumand S. diploconos(Solanaceae) –a hope for new commercial varieties of ediblefruits [Rev. Ciênc. Agrovet.,Lages, SC, Brasil (ISSN 2238-1171)] [525] · 🔗revistas.udesc.br
Terpiński (1984) — Szkółkarstwo ozdobne [482]
Toogood (1999) — American Horticultural Society. Plant Propagation. [489]
Trąba (2012) — Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie [przewodnik po wybranych gatunkach, materiały dydaktyczne] [328]
Treder (2010) — Krokusy, lilie, nagietki. Katalog roślin cebulowych i jednorocznych. [168]
Tumiłowicz (2000) — STREFY KLIMATYCZNE DLA UPRAWY DRZEW I KRZEWÓW W POLSCE [41]
Urbański (2001) — Trawy ozdobne, turzyce i sity. [413]
Walewski (1985) — Towaroznawstwo zielarskie [Podręczniki dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych wydz. techniki farmceutycznej] [332]
Wałęza (2002) — Żywopłoty. [42]
Węglarz (1988) — Ziołowe przyprawy kuchenne [330]
Zalewska (2004) — Chryzantemy w ogrodzie i ich bliscy krewni [174]
Ziętek (2008) — Rośliny w oczkach wodnych [423]
Żelechowscy (1986) — Byliny nie zimujące w gruncie. [158]
Żukowskij (1971) — Kulturnyje rastienija i ich dikije sorodiczi. (ed. 3) [108]

Warzywnictwo, sadownictwo

Błaszczyńska (2010) — Uprawa porzeczek [193]
Chmielińska (1963) — Rośliny przyprawowe. [180]
Czikow (1982) — Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. [181]
Dobrzańska (1986) — Papryka, oberżyna. [188]
Doruchowski (2011) — Warto uprawiać czosnek. [187]
Hlava (1983) — Rośliny przyprawowe. [67]
Hodun (2008) — Śliwy [197]
Kołota (2007) — Warzywnictwo [185] /wyd. II poprawione i uzupełnione/
Kruczyńska (2007) — Grusze [195]
Makosz (1986) — Rośliny jagodowe [191]
Radajewska (2005) — Brzoskwinia, nektaryna, twardka i morela [196]
Rejman (1976) — Pomologia [192]
Sitarek (2002) — Czereśnie i wiśnie [194]
Tyszyńska-Kownacka (1980) — Zioła na działce i w ogródku przydomowym. [68]
Wierzbicka (1984) — Groch, fasola, bób ... [190]
zespół (1982) — Szczegółowa uprawa warzyw [podręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych akademii rolniczych] [186] /wyd. IV/

Pszczelarstwo

Kołtowski (2006) — Wielki atlas roślin miododajnych. [70]
Lipiński (2010) — Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin [wyd. IV] [435]
Pogorzelec (2018) — Rośliny miododajne [434]

nomenklatura, słowniki, budowa roślin

Erhardt (2002) — Zander. Handwörterburch der Pflanzennamen. 17th ed. [457]
Bailey (1933) — How Plants Get Their Names [453]
Beentje (2010) — The Kew Plant Glossary an illustrated dictionary of plant terms [475]
Boryś (2005) — Słownik etymologiczny języka polskiego [463]
Cebrat (2007) — Atlas anatomii roślin. [501]
Cyganjenko (1989) — Etimołogiczeckij słovar' russkovo jazyka [468]
Davydov (1962) — Botanisheskij slovar russko-anglijsko-njemjecko-francusko-latinskij [451]
Dunaj (1996) — Słownik współczesnego języka polskiego [464]
Dvorjeckij (1958) — Drjevnjegrjeczjesko-russkij słovar [462]
Genaust (1996) — Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen [469] /Jakub Dolatowski zauważa w jednym z artykułów (Rocz.dendr. 53) przy okazji etymologii nazwy Chaenomeles: "Jedynie Genaust (1996), językoznawca ale nie botanik, który czasem daje w swym opracowaniu wyraz nieznajomości roślin (vide – z drzewoznawczych – hasła Dipelta lub Tripterygium), bez zastrzeżeń odbiera treść nazwy, pisząc, za Wittsteinem, że dojrzałe owoce pigwowców pękają („klaffen auseinander”)"/
Kaden (1973) — Etimologiczjeskij słowar latinskich nazwanji rastjenij, vstrjeczjajuszcichsja v okresjostjach agrobiostancji MGU "Czasznikowo" [455]
Kaden (1979) — Etimologiczjeskij słovar naucznych nazwanji sosudistich rastjenij, dikorastuszczich i razvodimych v SSSR. [109]
Klein (1966) — A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language [465]
Łotowa (2001) — Morfologija i anatomija wysszich rastjenij [502]
Machek (1957) — Etymologický slovník jazyka českého [467]
Pławski (1830) — Słownik wyrazów botanicznych [480]
Pjetrova (2008) — Latinsko-russkij słovoobrazovatjelnyj słovar [461]
Kluk (1802) — Dykcyonarz roślinny. [104]
Kluk (1805) — Dykcjonarz roślinny. T.1 [104.1]
Kluk (1808) — Dykcjonarz roślinny. T.2 [104.2]
Kluk (1804) — Dykcjonarz roślinny. T.3 [104.3]
Prohorov (2004) — Botaniczjeskaja latyń [456]
Rejzek (2001) — Český etymologicky slovník [466]
Spencer (2007) — Plant names. A guide to botanical nomenclature. [3rd ed.] [449]
Stearn (1983) — Botanical Latin [History, Grammar, Syntax, Terminology and Vocabulary. 3rd ed.] [452]
Szweykowska (2003) — Słownik botaniczny. [51]
Vaan (2008) — Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages [460]
various (1968) — Oxford Latin Dictionary [459]
Dvorjeckij (1976) — Latinsko-russkij słovar [izd.2] [458]

kulinaria

Dąbrowska — Przetwory z owoców i warzyw [189]

różne

Barykina (2004) — Sprawocznik po botaniczeskoj mikrotechnikje. Osnowy i mjetody. [111]
Burda (1998) — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. [72]
Flinck (1991) — Two new species of Cotoneaster. [125]
Forhne (2005) — Poisonous Plants. 2nd Edition [77]
Pysek (0000) — Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mategezzianum). [76]
Sjerjebrjakow (1964) — Żiznjennyje formy wyszich rastjenji i ich izuczjenje. Poljewaja geobotanika T.3 146-205 [107]
Skvorsov (1977) — Gjerbarij. Rukowodstwo po mjetodikje i tjechnikje. [128]
Sowerby (1886) — English botany. 3rd editon. (1863-86) [97]
Szweykowska (1976) — Botanika. Podręcznik dla szkół wyższych. [59]
Zujew (2002) — Probljema rjealnosti w bjologiczjeskoj taksnonomii. [110]
Allgemeine (000) — czasopismo [93]
Allg. (0000) — czasopismo [93.7]
Anonim — (pozostała) literatura jest podana na stronie nadrzędnej [-]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji