atlas-roslin.pl

porównanie wersji zwykłej i po zalogowaniu

  bez logowania po zalogowaniu
flora Polski
indeksy obrazkowe
zapytania do ekspertów, "jaka to roślina?"
jedno na kilka dni

bez ograniczeń
klucze do oznaczania
jedna-dwie cechy

komplet cech
fotografie diagnostyczne znacznie ograniczone
+duże wersje
opisy diagnostyczne znacznie ograniczone
mapy występowania
tylko miniaturki

+ATPOL
ekologiczne liczby wskaźnikowe
rośliny ozdobne i uprawne
podstawowe parametry uprawowe i zastosowania
zastosowanie, wymagania, uprawa ozdobnych ograniczone
paleta barw kwiatów ozdobnych tylko w indeksach obrazkowych
analiza oferty szkółek w Polsce ograniczona
pełna informacja
zbiorowiska roślinne
gatunki charakterystyczne, wyróżniająca, hierarchia syntaksonów
skorowidze obrazkowe Ch. i D. syntaksonów tylko tekst
syntaksony dla których gatunek jest charakterystyczny lub wyróżniający
charakterystyczna kombinacja gatunków dla syntaksonów
załóż konto dostępu