atlas-roslin.pl

regulamin korzystania z płatnej pełnej wersji atlasu / terms

1) Dostęp do pełnej wersji atlasu jest płatny przelewem (cennik znajduje się na stronie rejestracji - kliknij link "Zaloguj" w prawym górnym rogu strony, potem "załóż konto"). Na życzenie mogę wystawić fakturę. Okres dostępu liczy się od dnia pierwszego logowania, w zwykły sposób, to jest np. rok dostępu od 24 września do 23 września kolejnego roku.

2) Jeśli przed zakupem dostępu potrzebujesz dokładnie zapoznać się z zawartością atlasu masz do dyspozycji ogólnie dostępną, bezpłatną wersję przeglądowa którą widzisz bez zalogowania — wszelkie różnice w stosunku do Pełnej Wersji są w niej wyraźnie zaznaczone.

3) Udostępnienie pełnej wersji atlasu jest "dostarczaniem treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym" w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że nie ma opcji odstąpienie od umowy po jej sfinalizowaniu (tj. założeniu i opłaceniu konta dostępu).

4) Przedłużenie dostępu na kolejny okres zależy od decyzji użytkownika. Przed upływem okresu ważności konta przychodzi e-mail z informacją. Jeśli dostęp nie zostaje przedłużony, to konto jest zawieszane a następnie usuwane - stosowne potwierdzenie jest wysyłane w e-mail.

5) Konto dostępu on-line ma charakter indywidualny — jest związane z osobą posiadającą dany e-mail lub login.

Z konta można korzystać z różnych miejsc i adresów IP (w domu, pracy, w podróży itd.), z dowolnych urządzeń mających połączenie z Internetem (komputer, smartfon, tablet itp.), za pośrednictwem dowolnej przeglądarki stron www, pod dowolnym systemem operacyjnym.

6) Ważne jest dla mnie zadowolenie użytkownika Pełnej Wersji atlasu. Dlatego w razie wątpliwości, niejasności lub uwag proszę o kontakt przez formularz kontaktowy (link do niego znajduje się w stopce każdej strony atlasu). Wyjaśnię i pomogę, odpisując bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w dniu kolejnym.

7) Sprzedaż dostępu do pełnej wersji atlasu jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG dla Marian Snowarski ul. Siewców 14 52 – 230 Wrocław NIP8991040972 oraz w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej przez Prezydenta Wrocławia pod nr 168881 dla Marek Snowarski ul. Strzegomska 308/3 54 – 432 Wrocław NIP8941513836.

dane osobowe - obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem danych osobowych, wykonującym wszelkie czynności z nimi związane, jest piszący te słowa administrator portali grzyby.pl i atlas-roslin.pl Marek Snowarski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Strzegomska 308/3. We wszelkich sprawach tyczących Twoich danych osobowych można się ze mną skontaktować przez e-mail sprzedaz@atlas-roslin.pl lub formularz kontaktowy (link znajduje się w stopce każdej strony portalu).

Dane otrzymałem od Ciebie podczas zakładania konta dostępu, ewentualnie później przez Twoje działania (typu edycja konta, składanie doniesień z grzybobrań) wykonywane na portalu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą o używanie portalu, zawartej poprzez założenie konta dostępu, w szczególności aby:
- umożliwić oglądanie stron serwisu w pełnej wersji,
- wykonywać wszelkie czynności związane z obsługą konta dostępu (edycja, usuwanie, zawieszanie, wysyłanie przypomnień o upływie ważności konta i innych związanych z obsługą konta, obsługa problemów natury serwisowej itp.).,
- w przypadku portalu grzyby.pl aby składać informacje z grzybobrań w wygodniejszy sposób,

Pliki cookies są niezbędne dla logowania i uzyskania dostępu do wszystkich treści.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc o tym na podany wyżej kontakt. Usunięcie danych osobowych wiąże się z usunięciem konta dostępu do portalu.

Dla założenia konta dostępu konieczne jest podane: e-maila (spełnia rolę loginu), hasło jest generowane automatycznie, potem może być zmienione przez użytkownika. W przypadku płatności przelewem są zapisywane dane z przelewu. Jeśli użytkownik życzy sobie fakturę są zapisywane dane potrzebne do wystawienia faktury. W procesie używania dostępu są rejestrowane dane potrzebna dla właściwej obsługi konta tj. fakt księgowania zapłaty, wysyłki mejli z przypomnieniami, fakt logowania itp. oraz ewentualnie dane statystyczne jak np. liczba odwiedzanych stron.

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Kontakt przez podany wyżej e-mail. Czynności których nie możesz wykonać w opcji "Edycja konta" (link w okienku po kliknięciu w prawym górnym rogu każdej strony portalu) np. zmianę loginu, można wykonać poprzez mejl do administratora.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w każdym przypadku gdy tego zechcesz. Usunięcie danych to usunięcie konta dostępu co skutkuje brakiem możliwości używania wersji serwisu w formie dostępnej po logowaniu. Doniesienia z grzybobrań nie są danymi osobowymi. Jednak, na życzenie, usuwam też wskazane przez użytkownika doniesienia z grzybobrań.

Twoje dane osobowe nie są nikomu udostępniane.

Przechowuję Twoje dane osobowe w formie konta dostępu przez opłacony czas dostępu. Potem login i podstawowe parametry konta są zachowane dla umożliwienia przedłużenia dostępu w niższej cenie dla byłych użytkowników portalu.

Twoje dane nie są nigdzie przekazywane, w tym oczywiście zawiera się też, że nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie w formie profilowania.

terms

1) You may buy access to Atlas per year or few years as stated in account creation form (click "sign in" link in top right of the page, then click "create account").

2) Few days before access expiration I sent e-mail with options for continuation of access. It is user decision to renew access. If renewing fee is not paid then few days after term account is blocked, then deleted, with proper information sent by e-mail.

3) Account is for individual use — it is tied to person which is owner of e-mail or login.

4) Account owner may access atlas in modern web browsers from different locations, IPs and devices.

5) Account does not allow to make local copy of whole atlas. Such attempts are automatically detected and blocked; may lead to temporal account blocking.

6) In case of any doubts plese contact me (contact form link is under link in footer of every page).

7) Selling is made by personal business registered by Prezydent Wrocławia under nr 168881 for Marek Snowarski ul. Strzegomska 308/3 54 – 432 Wrocław NIP8941513836.