Zasady publikacji fotografii

Copyright

Wszystkie opublikowane zdjęcia są zaopatrzone podpisem identyfikującym autora, tak aby jego własność nie podlegała wątpliwości. Jeśli taki jest życzenie autora, w opisie zdjęcia jest także podany e-mail do autora i odsyłacz do jego strony WWW.

Wszelkie prośby ze strony wydawnictw, instytucji itd., o wyrażenie zgody na odpłatną lub nieodpłatną publikację zdjęć są kierowane bezpośrednio do autorów lub, jeśli trafiają do mnie, przekazuję je autorowi zdjęcia.

Korzyści

Korzyść z udziału w projekcie są wielorakie:

Moralne - to satysfakcja, że można zaprezentować swoje dokonania fotograficzne, w tym popularnym projekcie służącym propagowaniu wiedzy botanicznej (lub mykologicznej).

Marketingowe - to budowanie swojej marki, popularności i rozpoznawalności jako fotografa. Atlas jest bardzo często odwiedzanym miejscem. Strony są bardzo wysoko notowane w wyszukiwarkach. Po prostu szukając w googlu informacji na temat roślin (lub grzybów) zwykle trafia się do tego atlasu.

Finansowe - Twoja praca fotograficzna jest dobrze eksponowana, i jest pewne, że zainteresowani (redakcje czasopism, wydawnictwa, reklama) zobaczą i zwrócą się do Ciebie z zapytaniami w sprawie publikacji zdjęć roślin (lub grzybów).

fot. Marek Snowarski


Do początku 2011 r. samodzielnie rozprowadzałem cyfrowe kopie atlasu grzybów i roślin (np. na CD, DVD) - było to jedyne źródło finansowania utrzymania tego projektu. Obecnie tę samą rolę narzędzia utrzymania atlasu spełnia dostęp do tzw. pełnej wersji atlasu w internecie. Umieszczenie zdjęcia w atlas-roslin.pl lub grzyby.pl oznacza zgodę osób zamieszczających swoje zdjęcia ogólnej wersji internetowej atlasu na nieodpłatne wykorzystanie tych zdjęć, także w tej wersji cyfrowej tzw. pełnej w internecie i niegdyś stosowanej wersji cyfrowej na płytach.

Zgoda ta nie obejmuje "papierowej" publikacji (gdyby do takiej doszło) przez wydawnictwo. W wypadku takiej publikacji, zakup praw będzie negocjowany przez wydawcę z autorami poszczególnych zdjęć na ogólnie przyjętych zasadach.

W wersji WWW część zdjęć jest wyłączona z pokazywania (to te miejsca z napisem, że są dostępne w wersji pełnej). Dotyczy to głównie zdjęć mojego autorstwa - zdjęcia innych autorów są zawsze widoczne o ile takie jest życzenie autora lub stosownie do potrzeb projektu mogą być po części niewidoczne w zwykłej wersji atlasu. Ponadto niektóre (losowo wybrane) fotografie mogą chwilowo nie być uwidaczniane w szczytach ruchu - wtedy, gdy ilość jednocześnie oglądających przekracza pojemność łącza.

Jakie zdjęcia są potrzebne w atlasie

Zdjęcia obrazujące rośliny (lub grzyby) w całości lub ich części, kwiaty w zbliżeniu, owoce, nasiona, itd. Zdjęcia gatunków, których nie ma jeszcze w atlasie. Zdjęcia gatunków obecnych w atlasie, ale lepsze technicznie, wnoszące nową informację lub uzupełniające stronę gatunku. Tzn. niekoniecznie atrakcyjne jest dla mnie 51. zdjęcie śledziennicy jeśli nic nowego nie wnosi na stronie tego gatunku. Z drugiej strony zdjęcie niekoniecznie wysokiej jakości ale ilustrujące stronę bez obrazków jest wysoce pożądane.
Wbrew pozorom wykonanie nowych zdjęć dla atlasów jest ciągle łatwe - ilustrowana jest tylko część zakresu atlasu, często brak fotografii które by pokazały wszystko co należy pokazać aby ułatwić oznaczanie gatunku lub pokazać jego zmienność.

Prawidłowe i pewne oznaczenie gatunku to warunek konieczny

Kluczowe jest aby był rzetelnie określony gatunek prezentowany na zdjęciu. Oznaczenie gatunku jest w gestii autora zdjęcia. Określenie gatunku jedynie na podstawie zdjęcia bez dysponowania samym obiektem jest trudne, może być mylne a często jest po prostu niemożliwe. Wysoce celowe jest też udokumentowanie dla siebie, swojego zdjęcia przez zachowanie egzemplarza zielnikowego. Dzięki tworzeniu własnego zielnika, z zachowanymi egzemplarzami fotografowanych roślin będziesz mógł zweryfikować oznaczenie po miesiącach (i latach) od wykonania zdjęcia - wątpliwości co do oznaczenia (wiem z własnego doświadczenia) masz gwarantowane. Zapisz też sobie miejsce, datę wykonania fotografii, gdzie (w jakim siedlisku) rósł fotografowany obiekt. Lokalizacja publikowane na stronach atlasu jest z oczywistych powodów "generalizowana" (np. storczyki), można jednak podać dokładną lokalizację, którą zachowuję w dokumentacji atlasu. Przypomnę, że bez specjalnego zezwolenia nie można zbierać do zielnika roślin (lub grzybów) chronionych.

W przypadku roślin ozdobnych uprawianych w odmianach koniecznie należy podać nazwę odmiany.

Chcę jeszcze raz podkreślić, że zrobienie jakiegoś zdjęcia nie jest sztuką (choć zrobienie dobrego zdjęcia już nią jest). Tym, jednak co określa przydatność ilustracji dla atlasu to pewne określenie (oznaczenie) gatunku na zdjęciu. Oznaczanie jest sztuką, która z jednej strony opiera się na wiedzy (trzeba mieć klucze - tylko ten jeden atlas nie wystarczy) z drugiej opiera się na doświadczeniu. Trzeba po prostu próbować, próbować i próbować oznaczać - to proces ciągłego doskonalenia się i poznawania flory oraz mykobioty.

Zdjęcia spoza Polski

W przypadku, gdy zdjęcia jakiegoś gatunku występującego w Polsce przedstawiają egzemplarze spoza Polski, decyduję się na ich umieszczenie, jeśli brak innych ilustracji z terenu Polski lub są one istotnie lepsze jakościowo lub ukazują lepiej cechy istotne przy oznaczaniu danej rośliny.

Projekt grzyby.pl

Wszystkie opisane tutaj zasady stosują się też odpowiednio do projektów atlas-roslin.pl i grzyby.pl (atlas grzybów). Dla znalezisk publikowanych w grzyby.pl konieczna jest dokumentacja zielnikowa sporządzona na zasadach obowiązujących w Rejestrze gatunków chronionych i zagrożonych.

Koniecznie sprawdź wymagania techniczne dla zdjęć publikowanych w atlasie.