O atlasie roślin

Atlas-roślin.pl to największy ilustrowany przewodnik po florze Polski. Obejmuje gatunków roślin naczyniowych (tj. kwiatowych, paproci, widłaków i skrzypów) znajdowanych lub uprawianych w Polsce. gatunki mają własne strony ilustrowane fotografiami. Wygodny skorowidz systematyczny oraz oparty na nim ilustrowany klucz do oznaczania czyni komfortowym używanie atlasu przy określaniu gatunków zebranych roślin. Dla szeregu gatunków są też mapki występowania. Dodatkową pomoc daje ilustrowany przewodnik po zbiorowiskach roślinnych Polski. Znajdziesz też ilustrowany wykaz roślin chronionych oraz wykaz literatury przedmiotu.

Celem jaki stawiam sobie tworząc ten atlas jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym poznawaniem i oznaczaniem roślin ilustracji i informacji, które im to zadanie ułatwią. WWW i Internet są w tym bliskie ideałowi. Konstruując atlas roślin wykorzystuję technologię i doświadczenia zgromadzone przez wiele lat tworzenia dostępnego w Internecie atlasu grzybów polskich.

Atlas roślin jest pomyślany jako żródło ilustracji i innych informacji potrzebnych przy identyfikacji gatunków, poznaniu ich ekologii i występowania.
Docelowym zakresem atlasu są więc wszystkie gatunki roślin flory Polski (z wyłączeniem glonów). Dodatkowo atlas obejmuje nie wchodzące w skład flory Polski gruntowe rośliny ozdobne i uprawne, wszelkie drzewa i krzewy używane do zadrzewień w miastach. Wiele z nich może być przynajmniej efemerofitami.

Kolejność prac

Atlas jest systematycznie rozwijany od 2002 roku i jego rozwój jest planowany na dziesięciolecia.

Ilustracje

W pierwszym etapie rozwoju atlasu prace koncentrowały się na materiale ilustracyjnym dla jak największej ilości gatunków flory polskiej. Ten aspekt projektu jest z definicji (wszak to atlas) nadal ważny.

Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.

Oznaczanie. Klucze

Obecnie punkt ciężkości prac przesuwa się na elementy bezpośrednio wspomagające oznaczanie roślin. Klucze mają formę obrazkową uzupełnioną o informacje o krytycznych cechach służących rozróżnieniu grup gatunków oraz o występowaniu. Niekoniecznie są to klucze dychotomiczne. Nacisk jest kładziony na intuicyjność i szybkość posługiwania się kluczem (stąd brak sztywnych reguł konstrukcji klucza - myślenie raczej analogowe niż cyfrowe).

Charakterystyka gatunków

Ilość elementów charakteryzujących poszczególne gatunki jest zwiększana. Prawdopodobnie w odleglejszej perspektywie bedą to opisy morfologiczne. Obecnie nacisk jest kładziony na informacje o ekologii i występowaniu poszczególnych roślin.

Ulepszenia

Atlas znajduje się w ciągłym rozwoju. Z każdym rokiem w coraz wyższym stopniu spełnia Twoje potrzeby i oczekiwania. Czekam na Twoje uwagi - kontakt na dole strony.

Przez cały czas życia projektu prowadzone jest rozszerznia atlasu o kolejne gatunki. Strony dawniej wprowadzonych gatunków są uzupełniane. W szczególności dodawane są nowe fotografie lub wymieniane na lepiej ilustrujące konkretne aspekty wyglądu danego gatunku.

Nomenklatura

Nomenklatura jest generalnie uzgadniana z czeklistą IB PAN [24]. Strony gatunków uzgodnionych z czeklistą mają stosowną adotację w sekcji "Występowanie".

lub czasami idę za nazewnictwem Flora Europaea (używanym w kluczu Rutkowskiego [15.2]). Wygodnie do sprawdzania statusu nazw gatunkowych można użyć dostępnej w WWW bazy danych Flora Europae.

Na stronach gatunków staram się podać istotne synonimy. Tam gdzie odmienne nazewnictwo jest stosowane w polskiej checkliście oraz dla historycznie zadomowionych nazw łacińskich (klucz Szafera, itp.) staram się umieścić te synonimy także w skorowidzu. Jeśli czegoś brakuje, jest mylące, proszę zwrócić na ten fakt moją uwagę - kontakt w stopce tej strony.

Dla jednostek wyższego rzędu niż rodzaj, przyjąłem system podany w wyżej wspomnianej czekliści.

Cronquista - University of Hawaii Botany Department - Vascular Plant Family Access Page. Dla określenia przynależności systematycznej rodzin roślin okrytozalążkowych użyłem The Families of Flowering Plants by L. Watson and M. J. Dallwitz.

Linkowanie

Link this page with HTML code: <a href="http://www.atlas-roslin.pl/">Vascular plants of Poland photoflora</a> (www.atlas-roslin.pl)
or cite as: Snowarski, M. . Vascular plants of Poland photoflora (www.atlas-roslin.pl)
Linkuj tę stronę kodem HTML: <a href="http://www.atlas-roslin.pl/">Rośliny naczyniowe Polski, atlas roślin</a> (www.atlas-roslin.pl)
lub cytuj jako: Snowarski, M. . Atlas roślin naczyniowych Polski (www.atlas-roslin.pl)