Ważniejsze artykuły w słowniku

Wszystkie terminy słownika w porządku alfabetycznym

allotetraploid, amfidiploid

specjalny rodzaj organizmów będących mieszańcami dwóch gatunków i mających podwojoną liczbie chromosomów w stusunku do "normalnych mieszańców";

"normalne mieszańce" międzygatunkowe mają komplet chromosomów od każdego z rodziców (n+m); z uwagi na problemy podziału chormosomów podczas mejozy zwykle takie mieszańce są bezpłodne; jeśli czasami tworzą się gamety o niezredukowanej liczbie chromosomów (n+m), to ich połączenie daje płodne potomstwo 2(n+m) - bo nie ma problemów z podziałem podczas mejozy; w naturze spotyka się gatunki mieszańcowe będące allotetraploidami (tj. mają 2n chromosomów od jednego gatunku wyjściowego i 2m chromosomów od drugiego gatunku wyjściowego - w sumie 4 komplety chromosomów - "tetra")

blaszka

w odniesieniu do płatków rozszerzona część płatka, zwężona część to paznokieć;


w odniesieniu do liści skrótowa nazwa blaszki liściowej osadzonej na ogonku liściowym

diafity

niezadomowione trwale gatunki roślin obcego pochodzenia (antropofity); wsród diafitów wyróżnia się dwie grupy gatunków:

efemerofity - gatunki przejściowo zawlekane i

ergasjofigofity - gatunki przejściowo dziczejące z uprawy.

efemerofit

efemerofit - gatunek przejściowo zawlekany; termin stosowany także dla roślin przejściowo dziczejących z uprawy (ergasjofigofit)

endemit

endemit to gatunek występujący wyłącznie na małym obszarze, czasem na pojedynczym stanowisku; endemity są z tego powodu gatunkami szczególnie narażonymi na wyginięcie

owoszczony, oszroniony

lat. pruinosus; cz. ojíněný
O powierzchni pokrytej cienką tłustą wartwą woskową (higrofobową, niezwilżalną przez wodę), zwykle o szarej, białawej barwie.

Taką powierzchnię ma wiele soczystych owoców typu jagoda lub pestkowiec. Owoszczenie może też dotyczyć powierzchni liści lub pędów.