rozwój wierzchotki

wierzchotka — lat. cyma; niem. Zyme, zymöse Blütenstand, Cymoid; ang. cyme; cz. vrcholik
wierzchotka dwuramienna

rozwój wierzchotki dwuramiennej

W wierzchotce szczyt osi głównej kwiatostanu jest zakończony kwiatem (na nim kończy się wzrost, dalsze części kwiatostanu rozwijają się z osi bocznych (zwanych także ramionami) które wyrastają z kąta liścia przykwiatowego, osie te (jedna lub więcej) także są zakończone kwiatami, takich iteracji może być teoretycznie dowolnie dużo; efektem takiego sposobu wzrostu jest to, że kwiaty najstarsze znajdują się na szczycie osi głównej kwiatostanu (lub w jego centrum), tj. odwrotnie niż w kwiatostanach typu groniastego. Ten porządek kwitnienia łatwo zaobserwować w wierzchotkach słabo rozgałęzionych. W wieloramiennych i złożonych kwiatostanach wierzchotkowych określona kolejność kwitnienia nie zawsze jest nieczytelna.

space

wierzchotka jednoramienna

lat. niem. ang. monochasium; cz. vrcholik jednoramenný
Wierzchotka jednoramienna to rodzaj kwiatostanu wierzchotkowego w którym z każdej osi kwiatostanu (zakończonej kwiatem) odchodzi jedno odgałęzienie, w zależności od ułożenia rozgałęzień bocznych wyróżnia się specyficzne odmiany wierzchotek jednoramiennych: sierpik, wachlarzyk, skrętek, dwuskrętek.

sierpik

lat. drepanium; niem. Wickel; cz. srpek
Sierpik to odmiana wierzchotki jednoramiennej przypominający swoim wyglądem grono lub kłos.
Z każdej osi kwiatostanu (zakończonej kwiatem) odchodzi tylko jedno odgałęzienie, przy czym wszystkie znajdują się w jednej płaszczyźnie. Np. mieczyk (Gladiolus), sitowate (Juncaceae), dziurawiec (Hypericum), liliowiec (Hemerocallis) (składowe kwiatostanu złożonego).

podwójny sierpik

niem. Doppelwickel
Podwójny sierpik składa się z dwóch sierpików umieszczonych na wierzchotce dwuramiennej; np. facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia), ogórecznikowate (Boraginaceae).

skrętek

lat. bostryx; niem. Schraubel; cz. šroubel
Skrętek to odmiana wierzchotki jednoramiennej w której z każdej osi kwiatostanu (zakończonej kwiatem) odchodzi tylko jedno odgałęzienie. Skrętek oglądany od góry ma kwiaty ustawione w jednej linii. Oglądany z boku jest spiralnie zwinięty. Np. dziurawiec (Hypericum), liliowiec (Hemerocallis).

dwuskrętek

lat. cincinnus; niem. Doppelschraubel; cz. vijan
Dwuskrętek składa się z dwóch skrętków umieszczonych na wierzchotce dwuramiennej.
Np. żywokost (Symphytum), niezapominajka (Myosotis), psianka (Solanum).

wachlarzyk

lat. rhipidium; niem. Fächel; cz. vějiřek
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Wachlarzyk to odmiana wierzchotki jednoramiennej w której z każdej osi kwiatostanu (zakończonej kwiatem) odchodzi tylko jedno odgałęzienie, przy czym wszystkie znajdują się w jednej płaszczyźnie a ich końce są skierowane naprzemiennie w jedną i w drugą stronę. Wachlarzyk oglądany z boku ma zygzakowatą formę, oglądany od góry ma kwiaty ustawione w jednej linii.
Ten typu kwiatostanu mają np. kosaciec (Iris)

wierzchotka dwuramienna

lat. niem. ang. cz. dichasium; cz. vidlan (gdy ramiona naprzeciwległe), vrcholik dwouramenný (ogólnie)
Silene vulgaris
definicja w [71.1] nie zakłada naprzeciwległości ramion
wierzchotka dwuramienna

rozwój wierzchotki dwuramiennej

Wierzchotka dwuramienna to prosty kwiatostan wierzchotkowaty w którym z każdej osi kwiatostanu (zwykle zakończonej kwiatem) odchodzą dwa naprzeciwlegle ustawione odgałęzienia kolejnego rzędu.

space

Zdjęcie po prawej odpowiada trzeciemu krokowi rozwoju wierzchotki dwuramiennej (na diagramie). Widzimy (w centrum) najstarszy pojedynczy kwiat pierwszego rzędu, jest już przekwitnięty. Dwa kwiaty drugiego rzędu właśnie kwitną. Cztery kwiaty trzeciego rzędu są jeszcze w pąkach. Na osi kwiatu trzeciego rzędu, po lewej stronie, widać młode pąki kolejnego (czwartego) pokolenia.

space

wierzchotka wieloramienna

lat. niem. ang. pleiochasium; cz. vrcholik mnohoramenný
definicja w [71.1] nie zakłada ustawienia ramion w okółku - w tę kategorię wchodzą wtedy wiechopodobne kwiatostany wierzchotkowe
Wierzchotka wieloramienna rodzaj kwiatostanu typu wierzchotki w której z każdej osi kwiatostanu odchodzą więcej niż dwa odgałęzienia kolejnego rzędu ustawione w okółku.

space

kłębik

lat. glomeratus; niem. Knaüel; ang. glomerule, glomerulus; cz. klubičko, klubko
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
Silnie zwarty kwiatostan wierzchotkowaty, o bardzo skróconej osi i gęsto umieszczonych krótkoszypułkowych lub są prawie siedzących kwiatach. Silnie ścieśnione kwiaty stykają się ze sobą, tworząc jedną zbitą grudę, z poszczegónymi kwiatami skierowanymi w różne strony.

space

Spotykany w rodzinie komosowate (Chenopodiaceae), u połonicznik (Herniaria), dziewann (Verbascum).

space

pęczek

lat. fasciculus; cz. svazek, svazeček
Kwiatostan wierzchotkowy o silnie skrócone osi (przypomina w tym kłębk) i o kwiatach na nieco dluższych szypułkach. Występuje np. w rodzaju wiąz (Ulmus) i u niektorych gatunków w rodzinie rdestowatych (Polygonaceae).

nibyokółek, okółek pozorny

lat. verticillastrum; cz. lichopřeslen
Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa)

kwiaty w rodzinie Lamiaceae (jasnotowatych) są często ustawione w nibyokółkach XL

Nibyokółek, inaczej okółek pozorny tworzą kwiaty rozmieszczone wokół pędu na jednym poziomie.

space

Występuje np. u jasnotowatych (Lamiaceae), szczaw (Rumex).