⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona zrośnięta - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona o symetrii grzbiecistej, rurka zagięta lub zakrzywiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
  
    
(p) pręciki wystają z korony (↓nie)
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Pręciki wyraźnie wystają z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
  W Polski występują dwa gatunki: pospolity na terenie całego kraju żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) (kwiaty niebieskofioletowe) i występujący tylko na wchodzie Lubelszczyzny żmijowiec czerwony (Echium russicum) (kwiaty czerwone).
    
    
(p) rurka korony zgięta, pręciki nie wystają (↑nie)
Anchusa arvensis (farbownik polny)
Anchusa arvensis (farbownik polny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Korona słabo grzbiecista, talerzykowata, rąbek szeroki, z prawie jednakowymi łatkami; rurka kolankowato zgięta.
Anchusa arvensis (farbownik polny)
wystepowanie
krzywoszyj polny · syn. Lycopsis arvensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Drogi polne, przydroża, trawiaste tereny ruderalne, ugory, miedze, chwast w uprawach (zboża, okopowe). Na glebach różnego typu.
    
  
(p) korona o symetrii ±promienistej, rurka korony prosta (↑nie)
  
    
(p) szyjka słupka na szczycie zalążni; zalążnia nie podzielona (↓nie)
Heliotropium arborescens (heliotrop peruwiański)
heliotrop krzewiasty · (potocznie: heliotrop ogrodowy) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Heliotropium europaeum L. było dawniej zawlekane. Heliotrop peruwiański (Heliotropium arborescens) jest stosunkowo często uprawianym kwiatem letnim.
    
    
(p) szyjka słupka wyrasta z nasady zalążni (osadzona w jej zagłębieniu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Zalążnia już w czasie kwitnienia podzielonej na cztery (rzadziej na dwie) części.
    
      
(p) roślina naga (↓nie)
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Rozłupki dwie lub trzy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) rośliny owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Rozłupki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
      
        
(p) korona bez wyraźnej rurki, promieniście rozpostarta; niebieska. (↓nie)
        
          
(p) łatki korony ostre (↓nie)
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście podługowato-eliptyczne.
          
          
(p) łatki korony tępe (↑nie)
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim teks ...
· Liście odziomkowe łopatkowate lub sercowato-jajowate.
          
        
(p) korona z wyraźną rurką — dzwonkowata, lejkowata lub talerzykowata (↑nie)
        
          
(p) korona rurkowatodzwonkowata (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Słupek wystaje z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
          
          
(p) korona lejkowata lub talerzykowata (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
          
            
(p) bez osklepek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
            
              
(p) kielich tylko częściowo rozcięty (↓nie)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Korona w gardzieli z pięcioma łukowatymi, orzęsionymi liniami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
              
              
(p) kielich silnie rozcięty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Gardziel korony z pięcioma podłużnymi owłosionymi fałdami lub prostymi podłużnymi liniami włosków.
· ta cecha diagnostyc ...
              
            
(p) z osklepkami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
            
              
(p) kielich prawie dwuklapowy (↓nie)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Korona 2-3 mm średnicy; fioletowa.
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) kielich pięcioząbkowy (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
              
                
(p) rozłupki z haczykowatymi kolcami (↓nie)
                
                  
(p) kwiaty małe niebieskie (↓nie)
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Rozłupki tylko na kantach z (1)2(3) rzędami haczykowatych kolców. Ząbki kielicha przy dojrzałych rozłupkach nie rozpostarte i podwinięte.
· ta cecha diagnost ...
Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny)
wystepowanie
syn. Lappula myosotis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) kwiaty średnie brązowopurpurowe (↑nie)
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Całe rozłupki kolczaste. Ząbki kielicha w dojrzałości niełupek rozpostarte na boki i często podwinięte.
· ta cecha diagnost ...
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                
(p) rozłupki bez haczykowatych kolców (↑nie)
                
                  
(p) osklepki wewnątrz gardzieli (↓nie)
Nonea pulla
Nonea pulla (zapłonka brunatna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Korona zwykle ciemno brązowopurpurowa.
Nonea pulla (zapłonka brunatna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) osklepki u wylotu gardzieli (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
                  
                    
(p) osklepki drobne, nie zamykają gardzieli (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Korona 3-5 mm średnicy, zielonkawobiała lub żółtobiała.
· ta cecha diag ...
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
wystepowanie
nawrocik lekarski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) osklepki duże, zamykają gardziel (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Rozłupki ciemne.
                    
                      
(p) osklepki owłosione (↓nie)
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
rurka korony w przekroju; osklepki z papillami, poniżej osklepek pręciki
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Korona 6-15 mm średnicy; rurka 5-7 mm długości; czerwonofioletowa do fioletowoniebieskiej. Słupek nie wystaje z korony.
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
                      
                      
(p) osklepki nagie (↑nie)
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Korona 2-12 mm długości, zwykle niebieska; rurka zwykle krótka.
                      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu