atlas-roslin.pl

Fam. Boraginaceae [🔉 *a·ce·ē]

ogórecznikowate, szorstkolistne
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) korona o symetrii grzbiecistej, rurka zagięta lub zakrzywiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pręciki wystają z korony
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręciki wyraźnie wystają z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W Polski występują dwa gatunki: pospolity na terenie całego kraju żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) (kwiaty niebieskofioletowe) i występujący tylko na wchodzie Lubelszczyzny żmijowiec czerwony (Echium russicum) (kwiaty czerwone).
↑nie (z) rurka korony zgięta, pręciki nie wystają
Anchusa arvensis (farbownik polny)
kwiat w przekroju
Anchusa arvensis (farbownik polny)
Anchusa arvensis (farbownik polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona słabo grzbiecista, talerzykowata, rąbek szeroki, z prawie jednakowymi łatkami; rurka kolankowato zgięta.
▶ Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. (farbownik polny)
wystepowanie - Anchusa arvensis (farbownik polny)
krzywoszyj polny · syn. Lycopsis arvensis L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Częsty. Drogi polne, przydroża, trawiaste tereny ruderalne, ugory, miedze, chwast w uprawach (zboża, okopowe). Na glebach różnego typu.
↑nie (z) korona o symetrii ± promienistej, rurka korony prosta
↓nie(z) szyjka słupka na szczycie zalążni; zalążnia nie podzielona
▶ Heliotropium arborescens L. (heliotrop peruwiański)
heliotrop krzewiasty · (potocznie: "heliotrop ogrodowy") · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491]
  Heliotropium europaeum L. było dawniej zawlekane. Heliotrop peruwiański (Heliotropium arborescens) jest stosunkowo często uprawianym kwiatem letnim.
↑nie (z) szyjka słupka wyrasta z nasady zalążni (osadzona w jej zagłębieniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia już w czasie kwitnienia podzielonej na cztery (rzadziej na dwie) części.
↓nie(z) roślina naga
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
osadzenie lisci
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupki dwie lub trzy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cerinthe minor L. (ośmiał mniejszy)
wystepowanie - Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) rośliny owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona bez wyraźnej rurki, promieniście rozpostarta; niebieska.
↓nie(z) łatki korony ostre
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podługowato-eliptyczne.
↑nie (z) łatki korony tępe
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe łopatkowate lub sercowato-jajowate.
↑nie (z) korona z wyraźną rurką — dzwonkowata, lejkowata lub talerzykowata
↓nie(z) korona rurkowatodzwonkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupek wystaje z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) korona lejkowata lub talerzykowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) bez osklepek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kielich tylko częściowo rozcięty
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona w gardzieli z pięcioma łukowatymi, orzęsionymi liniami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kielich silnie rozcięty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gardziel korony z pięcioma podłużnymi owłosionymi fałdami lub prostymi podłużnymi liniami włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) z osklepkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kielich prawie dwuklapowy
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 2-3 mm średnicy; fioletowa.
▶ Asperugo procumbens L. (lepczyca rozesłana)
wystepowanie - Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) kielich pięcioząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rozłupki z haczykowatymi kolcami
↓nie(z) kwiaty małe niebieskie
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupki tylko na kantach z (1) 2 (3) rzędami haczykowatych kolców. Ząbki kielicha przy dojrzałych rozłupkach nie rozpostarte i podwinięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (lepnik zwyczajny)
wystepowanie - Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny)
syn. Lappula myosotis Moench · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) kwiaty średnie brązowopurpurowe
Cynoglossum officinale
rozłupnie
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Całe rozłupki kolczaste. Ząbki kielicha w dojrzałości niełupek rozpostarte na boki i często podwinięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cynoglossum officinale L. (ostrzeń pospolity)
wystepowanie - Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) rozłupki bez haczykowatych kolców
↓nie(z) osklepki wewnątrz gardzieli
Nonea pulla
Nonea pulla (zapłonka brunatna)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona zwykle ciemno brązowopurpurowa.
▶ Nonea pulla (L.) DC. (zapłonka brunatna)
wystepowanie - Nonea pulla (zapłonka brunatna)
syn. Nonea erecta Bernh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) osklepki u wylotu gardzieli
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) osklepki drobne, nie zamykają gardzieli
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 3-5 mm średnicy, zielonkawobiała lub żółtobiała.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lithospermum officinale L. (nawrot lekarski)
wystepowanie - Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
nawrocik lekarski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) osklepki duże, zamykają gardziel
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupki ciemne.
↓nie(z) osklepki owłosione
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
rurka korony w przekroju; osklepki z papillami, poniżej osklepek pręciki
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 6-15 mm średnicy; rurka 5-7 mm długości; czerwonofioletowa do fioletowoniebieskiej. Słupek nie wystaje z korony.
▶ Anchusa officinalis L. (farbownik lekarski)
wystepowanie - Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
↑nie (z) osklepki nagie
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 2-12 mm długości, zwykle niebieska; rurka zwykle krótka.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Boraginaceae [🔉 *a·ce·ē](pl) ogórecznikowate · szorstkolistne
-aceae (lat., suff.) — standardowe zakończenie nazwy jednostki taksonomicznej w randze rodziny; wymawiane -a-ce-e
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji