takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

lepnik zwyczajny
Lappula myosotis Moench
na stronie — występowanie