Dla skrócenia indeksu i większej wygody wyszukiwania, grupy podobnych gatunków są reprezentowane przez jeden obrazek. Po kliknięciu, na stronie rodzaju, możesz zapoznać się z całą zmiennością.
Chelidonium majus (glistnik jaskółcze ziele)
Papaver (mak)
Corydalis (kokorycz)
Fumaria (dymnica)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Urtica (pokrzywa)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Cucubalus baccifer (wyżpin jagodowy)
Dianthus (goździk)
Dianthus deltoides (goździk kropkowany)
Vaccaria hispanica (krowiziół zbożowy)
Agrostemma githago (kąkol polny)
Gypsophila paniculata (łyszczec wiechowaty)
Gypsophila muralis (łyszczec polny)
Gypsophila fastigiata (łyszczec baldachogronowy)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Viscaria vulgaris (smółka pospolita)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Saponaria officinalis (mydlnica lekarska)
Melandrium album (bniec biały)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny)
Silene (lepnica)
Silene nutans (lepnica zwisła)
Silene vulgaris (lepnica rozdęta)
Silene otites (lepnica wąskopłatowa)
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
Arenaria serpyllifolia (piaskowiec macierzankowy)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Cerastium (rogownica)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
Sagina (karmnik)
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Stellaria (gwiazdnica)
Honckenya peploides (honkenia piaskowa)
Scleranthus (czerwiec)
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Spergularia rubra (muchotrzew polny)
Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
Spergula (sporek)

Rosaceae, Fabaceae i inne

Agrimonia (rzepik)
Alchemilla (przywrotnik)
Aphanes arvensis (skrytek polny)
Aruncus sylvestris (parzydło leśne)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
Fragaria (poziomka)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Potentilla (pięciornik)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Potentilla alba (pięciornik biały)
Sanguisorba (krwiściąg)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
Sedum maximum (rozchodnik wielki)
Sedum (rozchodnik)
Sedum acre (rozchodnik ostry)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium oppositifolium (śledziennica naprzeciwlistna)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Drosera (rosiczka)
Galega officinalis (rutwica lekarska)
Lupinus (łubin)
Lembotropis nigricans (szczodrzyk czerniejący)
Chamaecytisus supinus (szczodrzeniec główkowaty)
Genista tinctoria (janowiec barwierski)
Astragalus (traganek)
Coronilla varia (cieciorka pstra)
Lotus (komonica)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Oxytropis (ostrołódka)
Ornithopus perpusillus (seradela drobna)
Anthyllis vulneraria (przelot pospolity)
Lathyrus (groszek)
Vicia (wyka)
Dorycnium (szyplin)
Medicago sativa s.l. (lucerna siewna (s.l.))
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
Melilotus (nostrzyk)
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
Ononis spinosa (wilżyna ciernista)
koniczyny o drobnych główkach, żółtych kwiatach
Trifolium (koniczyna)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
Trifolium repens (koniczyna biała)
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
Impatiens (niecierpek)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Radiola linoides (lenek stoziarn)
Linum (len)
Oxalis acetosella (szczawik zajęczy)
Oxalis fontana (szczawik żółty)
Oxalis corniculata (szczawik rożkowaty)
Erodium cicutarium (iglica pospolita)
Geranium (bodziszek)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
Polygala (krzyżownica)
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Peplis portula (bebłek błotny)
Circaea (czartawa)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Epilobium (wierzbownica)
Oenothera (wiesiołek)
Atropa bella-donna (pokrzyk wilcza jagoda)
Datura stramonium (bieluń dziędzierzawa)
Hyoscyamus niger (lulek czarny)
Solanum (psianka)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Limosella aquatica (namulnik brzegowy)
Odontites (zagorzałek)
Orthanta lutea (ortanta żółta)
Digitalis (naparstnica)
Euphrasia (świetlik)
Linaria (lnica)
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia spuria (kiksja zgiętoostrogowa)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
Melampyrum (pszeniec)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Pedicularis (gnidosz)
Rhinanthus (szelężnik)
Scrophularia (trędownik)
Verbascum (dziewanna)
Pseudolysimachion (przetaczniki z grupy Pseudolysimachion)
przetaczniki o kwiatostanie nie wyróżniającym się na pędzie
przetaczniki o bocznych kwiatostanach
Pinguicula (tłustosz)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Plantago arenaria (babka piaskowa)
Plantago coronopus (babka pierzasta)
Plantago (babka)
Verbena officinalis (werbena pospolita)
Elsholtzia ciliata (marzymięta grzebieniasta)
Mentha (mięta)
Nepeta (kocimiętka)
Teucrium (ożanka)
Ajuga (dąbrówka)
Ballota nigra (mierznica czarna)
Clinopodium vulgare (klinopodium pospolite)
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
Galeopsis (poziewnik)
Lamium (jasnota)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Leonurus cardiaca (serdecznik pospolity)
Melittis melissophyllum (miodownik melisowaty)
Origanum vulgare (lebiodka pospolita)
Prunella (głowienka)
Salvia (szałwia)
Scutellaria (tarczyca)
Betonica officinalis (bukwica zwyczajna)
Stachys (czyściec)
Thymus (macierzanka)
Callitriche (rzęśl)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Campanula (dzwonek)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Acorus (tatarak)