Ogonki liściowe dłuższe niż szersze przynajmniej u liści środkowych i górnych, w nasadzie nigdy nie są sercowate.

Przylistki duże, zawsze ponad 10mm długości, głęboko podzielone albo przynajmniej grubo ząbkowane.

Szyjka słupka maczugowata.

Kwiaty klejstogamiczne w normalnych warunkach się nie tworzą.

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Viola (fiołek)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście w różyczce, roślina wysokogórska (↓nie)
Viola alpina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kwiaty stosunkowo duże, niebieskofioletowe lub białe.
Viola alpina (fiołek alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tatry, na wapieniu w kosodrzewinie i piętrze alpejskim
  
  
(p) liście na mniej lub bardziej wydłużonej łodydze (↑nie)
  
    
(p) długa ostroga (↓nie)
Viola cornuta
Viola cornuta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Przylistki trójkątne do jajowatych, grubo, nierówno ząbkowane.
  Uprawiana ozdobna bylina o zbyt niskiej mrozoodporności dla długotrwałej uprawy w naszym klimacie.
    
    
(p) krótka ostroga (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Przylistki inne, głęboko podzielone.
    
      
(p) kwiaty duże (↓nie)
Viola ×wittrockiana (fiołek ogrodowy)
Viola ×wittrockiana (fiołek ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Viola ×wittrockiana (fiołek ogrodowy)
bratek ogrodowy, bratek szwajcarski · (potocznie: bratek wielkokwiatowy) · syn. Viola hortensis · takson uprawiany
  Popularna roślina ozdobna uprawiana w wielu odmianach barwnych, może przejściowo dziczeć.
      
      
(p) kwiaty małe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Ostroga krótka
  Rośliny dziko rosnące.
      
        
(p) kwiaty stosunkowo duże (↓nie)
        
          
(p) przylistki głęboko podzielone (↓nie)
Viola lutea ssp. sudetica (fiołek żółty sudecki)
Viola lutea ssp. sudetica (fiołek żółty sudecki)
Viola lutea ssp. sudetica (fiołek żółty sudecki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Przylistki z bocznymi odcinkami ±równowąskimi, przynajmniej (1.5)2mm szerokimi, środkowa łatka równowąska do równowąsko odwrotnie lancetowatej, tępo zaostrzona, zawsze całobrzega.
  Sudety, Barania Góra, Tatry, w kosodrzewinie i piętrze alpejskim
          
          
(p) przylistki dłoniastodzielne, podzielone do 2/3 (↑nie)
Viola dacica
Viola dacica
Viola dacica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Kwiaty fioletowe, czasem dolny żółty.
Viola dacica (fiołek dacki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bieszczady na połoninach.
          
        
(p) kwiaty stosunkowo drobne, działki całobrzegie (↑nie)
Viola arvensis
przylistek, nasada liścia
· ta cecha diagnosty ...
· Przylistki z bocznymi odcinkami zwykle węższymi niż 1.5mm, środkowa łatka zwykle nie jest równowąska (jeśli jest to jest też ostro szpiczasta).
  Rośliny co najwyżej w niższych położeniach górskich.
        
          
(p) górne płatki dłuższe od górnych działek (↓nie)
Viola tricolor (fiołek trójbarwny)
Viola tricolor
Viola tricolor ssp. curtisii (fiołek trójbarwny nadmorski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Wysokość korony zwykle ponad 15 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Viola tricolor agg. (fiołek trójbarwny (agg.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na różnych siedliskach o charakterze mniej lub bardziej zbliżonym do naturalnego.
          
          
(p) płatki krótkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Wysokość kwiatów do 10(18)mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
          
            
(p) płatki stulone, kremowe, fioletowawe (↓nie)
Viola kitaibeliana (fiołek Kitaibela)
Viola kitaibeliana (fiołek Kitaibela)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Łodyga w okresie dojrzałości owoców gęsto omszona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
  Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego i z południa Europy, najbliżej Polski występuje na Węgrzech i w Słowacji. Rzadko zawlekany. Murawy na szkieletowych glebach nawapiennych, rędzinach, w miejscach nasłonecznionych, szybko nagrzewających się.
            
            
(p) płatki rozpostarte, z żółtą plamą (↑nie)
Viola arvensis (fiołek polny)
Viola arvensis (fiołek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Łodyga w okresie dojrzałości owoców prawie naga lub odlegle owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Viola arvensis (fiołek polny)
wystepowanie
bratek polny · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przede wszystkim w siedliskach antropogenicznych, jako częsty chwast, zwłaszcza w uprawach okopowych i zbożach, na poboczach dróg, siedliskach ruderalnych, na glebach różnego typu. Rzadko spotykany w siedliskach ±naturalnych, suchych, kamienistych, o charakterze kserotermicznym.
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu