objaśnienie skrótów

przypis w prawym dolnym rogu na ikonkach indeksów obrazkowych

W prawym dolnym rogu ikonki w skorowidzu obrazkowym są podane: skrótowe oznaczenie statusu we florze Polski oraz (w przypadku uprawianych) wskaźniki atrakcyjności jako rośliny ozdobnej.

Pełny status we florze Polski jest podany na stronie gatunku w prawym górnym rogu pola tytułu i w kluczach, w pozycji danego gatunku).

Pełna informacja o odmianach uprawnych i ich dostępności w ofercie katalogowej kilkunastu analizowanych szkółek jest podana w akapicie "właściwości i zastosowanie" na stronie gatunku.

Skróty statusu we florze Polski

f — takson rodzimy lub zadomowiony flory Polski, ujęty w czekliście lub nie
fa — antropofit zadomowiony we florze Polski lub o niepewnym statusie
ef — efemerofit
f+ — takson wymarły na terenie Polski
u — takson uprawiany, ten znacznik może też wystąpić po którymś z powyższych statusów

Wskaźnik atrakcyjności rośliny ozdobnej

Podany w formie [ilość różnych odmian w ofertach]/[liczba różnych ofert w szkółkach]. Pierwsza liczba wskazuje na atrakcyjność gatunku dla hodowców odmian ozdobnych (nieco zależy też od jego plastyczności). Druga liczba jest skorelowana z popularnością, atrakcyjnością handlową i po trosze dostosowaniem do naszych warunków klimatycznych. Przykład oznaczenia np.
fu3/14 - gatunek należy do flory Polski, jest uprawiany, w ofertach szkółek są przynajmniej 3 odmiany i w analizowanych katalogach szkółek jest 14 różnych pozycji (odmiana w szkółce) dla tego gatunku

Jeśli jest tylko jedna odmiana (zwykle forma typowa) to pomijamy liczbę 1 i wtedy zapis ma postać np.
fu/7 - forma typowa gatunku (tj. bez nazwy odmiany) jest obecna w ofercie 7 analizowanych szkółek

oznaczenia pod ikonką

Dla roślin uprawnych, na stronach im poświęconym, pod ikonką obok nazwy naukowej i polskiej mogą się znajdować następujące podstawowe parametry ogrodowe: 1) pasek palety kolorów kwiatów (lub liści, jeśli kwiaty nie są istotne), 2) symbole stanowiska: pełne słońce, półcień, cień, 3) wysokość, 4) pora kwitnienia.

Szersze informacje o zastosowaniu i uprawie znajdują się na stronie gatunku, w odpowiednich akapitach.