Rośliny chronione i zagrożone

Rośliny są chronione na podstawie przepisów prawa bezpośrednio określających gatunki podlegające różnym formą chroniony:

Rośliny chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Rośliny podlegające unijnej ochronie na podstawie Dyrektywy Siedliskowej między innymi w ramach tworzonych na jej podstawie sieci obszarów Natura 2000:

· "polskie" gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

· siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Obecność określonych gatunków roślin na różnego rodzaju "czerwonych listach" i w "czerwonych księgach" ułatwia obejmowanie ich różnymi formami ochrony. Czerwone listy mają mniej zformalizowaną formę niż akty prawne. Są tworzone przez różne instytucje i mogą mieć zakres krajowy, regionalny, ponadpaństwowy. Poszczególnym gatunkom są przypisane kategorie zagrożenia. Dla Polski największe znaczenie mają publikacje:

· Polska Czerwona Księga Roślin

· Polska Czerwona Lista Roślin

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.01.2014 · powstała/was created 23.03.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/rosliny-chronione-i-zagrozone.htm"> Rośliny chronione i zagrożone - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>