atlas-roslin.pl

rośliny chronione i zagrożone

Rośliny są chronione na podstawie przepisów prawa bezpośrednio określających gatunki podlegające różnym formą chroniony:

Rośliny chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody

Rośliny podlegające unijnej ochronie na podstawie Dyrektywy Siedliskowej między innymi w ramach tworzonych na jej podstawie sieci obszarów Natura 2000:

· "polskie" gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

· siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Obecność określonych gatunków roślin na różnego rodzaju "czerwonych listach" i w "czerwonych księgach" ułatwia obejmowanie ich różnymi formami ochrony. Czerwone listy mają mniej zformalizowaną formę niż akty prawne. Są tworzone przez różne instytucje i mogą mieć zakres krajowy, regionalny, ponadpaństwowy. Poszczególnym gatunkom są przypisane kategorie zagrożenia. Dla Polski największe znaczenie mają publikacje:

· Polska Czerwona Księga Roślin

· Polska Czerwona Lista Roślin

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji