Lista roślin chronionych ustawowo

na stronie — inne grupy i rodziny

inne grupy i rodziny

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; załącznik 1 to gatunki podlegające ochronie ścisłej, załącznik 2 to gatunki chronione częściowo; pełnym tekstem informacje te są podana na stronie gatunku