Lista roślin chronionych ustawowo

na stronie — inne grupy i rodziny

inne grupy i rodziny

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; załącznik 1 to gatunki podlegające ochronie ścisłej, załącznik 2 to gatunki chronione częściowo; pełnym tekstem informacje te są podana na stronie gatunku

Pinus cembra (sosna limba)
2.242(3) częściowa

Pinus mugo (sosna górska)
2.241(3) częściowa

Apium repens (selery błotne)
1.157(1)(2)(3) ścisła

Betula nana (brzoza karłowata)
1.160(1)(3) ścisła

Betula humilis (brzoza niska)
1.161(1)(3) ścisła

Utricularia stygia
1.272(3) ścisła

Galium sudeticum (przytulia sudecka)
1.257(1)(2)(3) ścisła

Linaria odora (lnica wonna)
1.364(2)(3) ścisła

Orobanche bohemica
2.279 częściowa

Orobanche kochii
2.280 częściowa