takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.259); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Lathyrus pisiformis L.

groszek wielkoprzylistkowy
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
30.05.2010, G. Wesołowska k/Kielc; copyright © by Jerzy Kruk
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)

cechy charakterystyczne

Bylina; kłącza krótkie, grube. Pędy pnące się, 50-100cm długości, zwykle nierozgałęziona; łodyga kanciasta, dwustronnie oskrzydlona, bruzdowana; naga.

Listki jajowate do eliptycznych. Przylistki przynajmniej tak długie jak listki lub od nich większe, półoszczepowate, szerokie, całobrzegie lub co najwyżej z kilkoma małymi ząbkami w nasadzie.

Kwiatostan 5-14(20)-kwiatowy. Kwiaty brudno różowe; 10-14(18)mm długości.

Strąki krótko owłosione i ogruczolone. Znaczek (hilum) zajmuje do 1/6 obwodu nasiona.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.259 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy liściaste i zarośla na glebach bogatych w humus.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100530.1.jkr - Lathyrus pisiformis (groszek wielkoprzylistkowy); G. Wesołowska k/Kielc
jkr.100530-1
leg. Jerzy Kruk
/G. Wesołowska k/Kielc/ #12