atlas-roslin.pl

system

klucz główny klucz główny klucz główny klucz głównyklucz głównyklucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających

system taksonów

  Tracheophyta (rośliny naczyniowe)
  
    Lycopodiophyta (widłaki jednako- i różnozarodnikowe)
    
      Lycopodiopsida (widłaki jednakozarodnikowe)
      
        Lycopodiales (widłakowce)
        
      Isoetopsida (widłaki różnozarodnikowe)
      
        Selaginales (widliczkowce)
        
          Selaginellaceae (widliczkowate)
          
        Isoetales (poryblinowce)
        
          Isoetaceae (poryblinowate)
          
    Euphyllophyta (rośliny nasienne i paprotniki)
    
      Pteridophyta (paprotniki)
      
        Equisetopsida+Psilotopsida
        
          Equisetopsida (skrzypy)
          
            Equisetales (skrzypowce)
            
              Equisetaceae (skrzypowate)
              
                Equisetum (skrzyp)
                
          Ophioglossales (nasięźrzałowce)
          
            Ophioglossaceae (nasięźrzałowate)
            
        Polypodiopsida (paprocie)
        
          Polypodiopsida-ozdobne (paprocie ozdobne)
          
          Osmundales (długoszowce)
          
            Osmundaceae (długoszowate)
            
              Osmunda (długosz)
              
                Osmunda regalis (długosz królewski)
                
                Osmunda claytoniana
                
          Polypodiales (paprotkowce)
          
            Hymenophyllaceae (rozpłochowate)
            
              Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
              
            Cryptogrammaceae (zmienkowate)
            
              Cryptogramma crispa (zmienka górska)
              
            Hypolepidaceae (orlicowate)
            
            Dennstaedtiaceae (denstecjowate)
            
              Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
              
            Thelypteridaceae (zachylnikowate)
            
            Aspleniaceae (zanokcicowate)
            
            Athyriaceae (rozrzutkowate)
            
            Dryopteridaceae (nerecznicowate)
            
            Onocleaceae (onokleowate)
            
              Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
              
            Blechnaceae (podrzeniowate)
            
              Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
              
            Polypodiaceae (paprotkowate)
            
              Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
              
            Pteridaceae
            
              Cheilanthes lanosa
              
          Marsileales (marsyliowce)
          
            Marsileaceae (marsyliowate)
            
              Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
              
              Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
              
          Salviniales (salwiniowce)
          
            Salviniaceae (salwiniowate)
            
              Salvinia natans (salwinia pływająca)
              
            Azollaceae (azollowate)
            
              Azolla (azolla)
              
          Cyrtomium yamamotoi var. intermedium (cyrtomium yamamota odm. pośrednia)
          
      Spermatophyta (rośliny nasienne)
      
        Gymnospermae (nagonasienne)
        
          Ginkgopsida (miłorzębowe)
          
            Ginkgoales (miłorzębowce)
            
              Ginkgoaceae (miłorzębowate)
              
                Ginkgo biloba (miłorząb dwuklapowy)
                
          grupa
          
            grupa
            
              Gnetales (gniotowce)
              
                Ephedraceae (przęślowate)
                
                  Ephedra (przęśl)
                  
              Pinaceae (sosnowate)
              
            Pinopsida (szpilkowe)
            
              Araucariales (araukariowce)
              
                Podocarpaceae (Zastrzalinowate)
                
                Wollemia nobilis (wolemia szlachetna)
                
              Cupressales (cyprysowce)
              
                Sciadopityaceae (sośnicowate)
                
                  Sciadopitys verticillata (sośnica japońska)
                  
                grupa
                
                  Cupressaceae (cyprysowate)
                  
                  Taxaceae (cisowate)
                  
        Magnoliophyta (okrytonasienne)
        
          Nymphaeales (grzybieniowce)
          
            Nymphaeaceae (grzybieniowate)
            
            Cabombaceae (kabombowate)
            
              Cabomba caroliniana (kabomba karolińska)
              
          grupa
          
            Austrobaileyales
            
              Schisandraceae (cytryńcowate)
              
                Schisandra chinensis (cytryniec chiński)
                
                Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy)
                
                Schisandra sphenanthera
                
            core angiosperms
            
              Magnoliidae (magnoliowe)
              
                Piperales (pieprzowce)
                
                  Saururaceae (jaszczurcowate)
                  
                  Aristolochiaceae (kokornakowate)
                  
                grupa
                
                  Laurales (wawrzynowce)
                  
                    Calycanthaceae (kielichowcowate)
                    
                    Lauraceae (laurowate)
                    
                  Magnoliales (magnoliowce)
                  
                    Magnoliaceae (magnoliowate)
                    
                    Annonaceae (flaszowcowate)
                    
                      Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
                      
              Chloranthales
              
                Chloranthaceae
                
                  Chloranthus (zielonokwiat)
                  
                    Chloranthus oldhamii
                    
                    Chloranthus serratus
                    
              grupa
              
                Monocotyledoneae (jednoliścienne)
                
                  Acorales (tatarakowce)
                  
                    Acoraceae (tatarakowate)
                    
                      Acorus (tatarak)
                      
                  grupa
                  
                    Alismatales (żabieńcowce)
                    
                      Araceae (obrazkowate)
                      
                      grupa
                      
                        Tofieldiaceae (kosatkowate)
                        
                          Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
                          
                        grupa
                        
                          grupa
                          
                            grupa
                            
                              Hydrocharitaceae (żabiściekowate)
                              
                              Butomaceae (łączniowate)
                              
                                Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
                                
                            Alismataceae (żabieńcowate)
                            
                          grupa
                          
                            Scheuchzeriaceae (bagnicowate)
                            
                              Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
                              
                            grupa
                            
                              Juncaginaceae (świbkowate)
                              
                              grupa
                              
                                Ruppiaceae
                                
                                  Ruppia maritima (rupia morska)
                                  
                                grupa
                                
                                  Zosteraceae (zosterowate)
                                  
                                    Zostera (zostera)
                                    
                                  Potamogetonaceae (rdestnicowate)
                                  
                    grupa
                    
                      grupa
                      
                        Dioscoreales (pochrzynowce)
                        
                          Nartheciaceae (łomkowate)
                          
                            Narthecium ossifragum (łomka zachodnia)
                            
                          grupa
                          
                            Taccaceae (krąpielowate)
                            
                              Tacca chantrieri (krąpiel)
                              
                            Dioscoreaceae (pochrzynowate)
                            
                              Dioscorea (pochrzyn)
                              
                                Dioscorea balcanica (pochrzyn bałkański)
                                
                                Dioscorea caucasica (pochrzyn kaukaski)
                                
                                Dioscorea polystachya (pochrzyn chiński)
                                
                                Dioscorea japonica (pochrzyn japoński)
                                
                                Dioscorea nipponica (pochrzyn nippoński)
                                
                      grupa
                      
                        Liliales (liliowce)
                        
                          grupa
                          
                            Colchicaceae (ziemowitowate)
                            
                            Alstroemeriaceae (krasolicowate)
                            
                              Alstroemeria aurea (alstremeria pomarańczowa)
                              
                          grupa
                          
                            Melanthiaceae (melantkowate)
                            
                            Liliaceae (liliowate)
                            
                            Smilacaceae (kolcoroślowate)
                            
                        grupa
                        
                          Asparagales (amarylkowce)
                          
                            Orchidaceae (storczykowate)
                            
                            grupa
                            
                              Hypoxidaceae (przyklękowate)
                              
                                Hypoxis hemerocallidea
                                
                              grupa
                              
                                Tecophilaeaceae
                                
                                  Tecophilaea cyanocrocus
                                  
                                grupa
                                
                                  Iridaceae (kosaćcowate)
                                  
                                  grupa
                                  
                                    Asphodelaceae (asfodelowate)
                                    
                                    grupa
                                    
                                      Amaryllidaceae (amarylkowate)
                                      
                                      Asparagaceae (szparagowate)
                                      
                          commelinids
                          
                            Arecales (arekowce)
                            
                              Arecaceae (arekowate)
                              
                                Trachycarpus fortunei (szorstkowiec Fortune'a)
                                
                            grupa
                            
                              Poales (wiechlinowe)
                              
                                Bromeliad clade
                                
                                  Typhaceae (pałkowate)
                                  
                                    Typha (pałka)
                                    
                                    Sparganium (jeżogłówka)
                                    
                                  Bromeliaceae (bromeliowate)
                                  
                                    Ananas comosus (ananas)
                                    
                                grupa
                                
                                  Cyperid clade
                                  
                                    Juncaceae (sitowate)
                                    
                                    Cyperaceae (turzycowate)
                                    
                                  Poaceae (wiechlinowate)
                                  
                              grupa
                              
                                Commelinales (komelinowe)
                                
                                  Commelinaceae (komelinowate)
                                  
                                  Pontederiaceae (rozpławowate)
                                  
                                Zingiberales (imbirowce)
                                
                                  Musaceae (bananowcowate)
                                  
                                  grupa
                                  
                                    Strelitziaceae
                                    
                                      Strelitzia reginae
                                      
                                    grupa
                                    
                                      Cannaceae (paciorecznikowate)
                                      
                                      Zingiberaceae (imbirowate)
                                      
                grupa
                
                  Ceratophyllaceae (rogatkowate)
                  
                    Ceratophyllum (rogatek)
                    
                  Eudicotyledoneae (dwuliścienne właściwe)
                  
                    basal eudicots
                    
                      Ranunculales (jaskrowce)
                      
                        Eupteleaceae (olszankowate)
                        
                          Euptelea polyandra (olszanka japońska)
                          
                        Papaveraceae (makowate)
                        
                        Lardizabalaceae (krępienowate)
                        
                        Menispermaceae (miesięcznikowate)
                        
                        Berberidaceae (berberysowate)
                        
                        Ranunculaceae (jaskrowate)
                        
                      Proteales (srebrnikowce)
                      
                        Sabiaceae (sabiowate)
                        
                          Meliosma
                          
                            Meliosma cuneifolia
                            
                            Meliosma flexuosa
                            
                        grupa
                        
                          Nelumbonaceae (lotosowate)
                          
                            Nelumbo nucifera (lotos orzechodajny)
                            
                          Platanaceae (platanowate)
                          
                            Platanus (platan)
                            
                      Trochodendrales (trochodendronowce)
                      
                        Trochodendraceae
                        
                          Trochodendron aralioides (trochodendron araliowaty)
                          
                      Buxales (bukszpanowce)
                      
                        Buxaceae (bukszpanowate)
                        
                    core eudicots (dwuliścienne s.str.)
                    
                      Gunnerales (parzeplinowce)
                      
                        Gunneraceae (parzeplinowate)
                        
                          Gunnera (parzeplin)
                          
                      Pentapetalae
                      
                        superrosids
                        
                          Saxifragales (skalnicowce)
                          
                            grupa
                            
                              Paeoniaceae (piwoniowate)
                              
                                Paeonia (piwonia)
                                
                              woody Sxf
                              
                                Hamamelidaceae (oczarowate)
                                
                                grupa
                                
                                  Cercidiphyllaceae (grujecznikowate)
                                  
                                    Cercidiphyllum japonicum (grujecznik dalekowschodni)
                                    
                                  Daphniphyllaceae
                                  
                                    Daphniphyllum macropodum (dafnifyllum himalajskie)
                                    
                                Altingiaceae (altyngiowate)
                                
                                  Liquidambar (ambrowiec)
                                  
                            core Sxf
                            
                              grupa
                              
                                Crassulaceae (gruboszowate)
                                
                                Haloragaceae (wodnikowate)
                                
                                  Myriophyllum (wywłócznik)
                                  
                                  Haloragis erecta
                                  
                                Sxf alliance
                                
                                  Iteaceae
                                  
                                    Itea (itea)
                                    
                                      Itea virginica (itea wirginijska)
                                      
                                      Itea ilicifolia (itea ostrokrzewolistna)
                                      
                                  grupa
                                  
                                    Grossulariaceae (agrestowate)
                                    
                                    Saxifragaceae (skalinicowate)
                                    
                          rosids
                          
                            Vitales (winoroślowce)
                            
                              Vitaceae (winoroślowate)
                              
                            eurosids (różowe)
                            
                              Fabidae (różowe właściwe I)
                              
                                Zygophyllales (parolistowce)
                                
                                  Zygophyllaceae (parolistowate)
                                  
                                    Zygophyllum fabago (parolist wschodni)
                                    
                                    Tribulus terrestris (buzdyganek naziemny)
                                    
                                grupa
                                
                                  COM
                                  
                                    Celastrales (dławiszowce)
                                    
                                      Celastraceae (dławiszowate)
                                      
                                    Malpighiales (malpigiowce)
                                    
                                      Salicaceae-Euphorbiaceae
                                      
                                        euphorbioids
                                        
                                          Euphorbiaceae (wilczomleczowate)
                                          
                                          Linaceae (lnowate)
                                          
                                        parietal clade
                                        
                                          Violaceae (fiołkowate)
                                          
                                            Viola (fiołek)
                                            
                                          salicoids
                                          
                                            Salicaceae (wierzbowate)
                                            
                                            Passifloraceae (męczennicowate)
                                            
                                              Passiflora (męczennica)
                                              
                                      Hypericaceae (dziurawcowate)
                                      
                                        Hypericum (dziurawiec)
                                        
                                      Elatinaceae (nadwodnikowate)
                                      
                                        Elatine (nadwodnik)
                                        
                                    Oxalidales
                                    
                                      Oxalidaceae (szczawikowate)
                                      
                                        Oxalis (szczawik)
                                        
                                      Cunoniaceae
                                      
                                        Eucryphia glutinosa
                                        
                                  nitrogen-fixing
                                  
                                    Fabales (bobowe)
                                    
                                      Fabaceae (bobowate)
                                      
                                      Polygalaceae (krzyżownicowate)
                                      
                                        Polygala (krzyżownica)
                                        
                                    grupa
                                    
                                      Rosales (różowce)
                                      
                                        Rosaceae (różowate)
                                        
                                        grupa
                                        
                                          grupa
                                          
                                            Rhamnaceae (szakłakowate)
                                            
                                            Elaeagnaceae (oliwnikowate)
                                            
                                          urticalean rosids (pokrzywowce)
                                          
                                            Ulmaceae (wiązowate)
                                            
                                            Cannabaceae (konopiowate)
                                            
                                            Moraceae (morwowate)
                                            
                                            Urticaceae (pokrzywowate)
                                            
                                      grupa
                                      
                                        Cucurbitales (dyniowce)
                                        
                                          Coriariaceae (garbownikowate)
                                          
                                            Coriaria japonica (garbownik japoński)
                                            
                                          Cucurbitaceae (dyniowate)
                                          
                                          Datiscaceae (konopnicowate)
                                          
                                            Datisca cannabina
                                            
                                          Begoniaceae (begoniowate)
                                          
                                            Begonia (begonia)
                                            
                                        Fagales (bukowce)
                                        
                                          Nothofagaceae (bukanowate)
                                          
                                            Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
                                            
                                            Nothofagus pumilio
                                            
                                          Fagaceae (bukowate)
                                          
                                          grupa
                                          
                                            Myricaceae (woskownicowate)
                                            
                                            Betulaceae (brzozowate)
                                            
                                            Juglandaceae (orzechowate)
                                            
                              Malvidae (różowe właściwe II)
                              
                                grupa
                                
                                  Geraniales (geraniowce)
                                  
                                    Geraniaceae (bodziszkowate)
                                    
                                  Myrtales (mirtowce)
                                  
                                    grupa
                                    
                                      Onagraceae (wiesiołkowate)
                                      
                                      Lythraceae (krwawnicowate)
                                      
                                    grupa
                                    
                                      Myrtaceae (mirtowate)
                                      
                                      Melastomataceae (zaczernicowate)
                                      
                                grupa
                                
                                  grupa
                                  
                                    Crossosomatales
                                    
                                      Staphyleaceae (kłokoczkowate)
                                      
                                        Staphylea (kłokoczka)
                                        
                                      Stachyuraceae (stachiurowate)
                                      
                                        Stachyurus praecox
                                        
                                    grupa
                                    
                                      Sapindales (mydleńcowce)
                                      
                                        Nitrariaceae (łużnikowate)
                                        
                                          Peganum nigellastrum
                                          
                                        grupa
                                        
                                          Anacardiaceae (nanerczowate)
                                          
                                          grupa
                                          
                                            Sapindaceae (mydleńcowate)
                                            
                                            grupa
                                            
                                              Simaroubaceae (biegunecznikowate)
                                              
                                                Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
                                                
                                              Meliaceae
                                              
                                                Toona sinensis (cedrówka chińska)
                                                
                                              Rutaceae (rutowate)
                                              
                                      grupa
                                      
                                        grupa
                                        
                                          Malvales (malwowce)
                                          
                                            Thymelaeaceae (wawrzynkowate)
                                            
                                            grupa
                                            
                                              Cistaceae (posłonkowate)
                                              
                                              Malvaceae (ślazowate)
                                              
                                          Brassicales (kaparowce)
                                          
                                            Tropaeolaceae (nasturcjowate)
                                            
                                              Tropaeolum (nasturcja)
                                              
                                            grupa
                                            
                                              Limnanthaceae (limnantesowate)
                                              
                                                Limnanthes (limnantes)
                                                
                                                  Limnanthes douglasii (limnantes Douglasa)
                                                  
                                              grupa
                                              
                                                Resedaceae (rezedowate)
                                                
                                                  Reseda (rezeda)
                                                  
                                                grupa
                                                
                                                  Cleomaceae
                                                  
                                                  Brassicaceae (kapustowate)
                                                  
                                        Huerteales
                                        
                                          Tapisciaceae
                                          
                                            Tapiscia sinensis
                                            
                        superasterids
                        
                          Santalales (sandałowce)
                          
                            Loranthaceae (gązewnikowate)
                            
                              Loranthus europaeus (gązewnik europejski)
                              
                            Santalaceae (sandałowcowate)
                            
                          grupa
                          
                            Caryophyllales (goździkowce)
                            
                              polygonids
                              
                                Droseraceae (rosiczkowate)
                                
                                grupa
                                
                                  grupa
                                  
                                    Polygonaceae (rdestowate)
                                    
                                    Plumbaginaceae (zawciągowate)
                                    
                                  grupa
                                  
                                    Tamaricaceae (tamaryszkowate)
                                    
                                    Frankeniaceae (frankeniowate)
                                    
                                      Frankenia laevis (frankenia gładka)
                                      
                              grupa
                              
                                grupa
                                
                                  Caryophyllaceae (goździkowate)
                                  
                                  Amaranthaceae (szarłatowate)
                                  
                                grupa
                                
                                  grupa
                                  
                                    Aizoaceae (pryszczyrnicowate)
                                    
                                    Phytolaccaceae (szkarłatkowate)
                                    
                                    Nyctaginaceae (nocnicowate)
                                    
                                  grupa
                                  
                                    Montiaceae (zdrojkowate)
                                    
                                    grupa
                                    
                                      Basellaceae (wyćwiklinkowate)
                                      
                                        Basella alba (wyćwiklin biały)
                                        
                                      grupa
                                      
                                        Talinaceae (porwinkowate)
                                        
                                          Talinum paniculatum
                                          
                                        Portulacaceae (portulakowate)
                                        
                                        Cactaceae (kaktusowate)
                                        
                            Asteridae (astrowe)
                            
                              Cornales (dereniowce)
                              
                                Cornaceae (dereniowate)
                                
                                Nyssaceae (błotniowate)
                                
                                Loasaceae
                                
                                Hydrangeaceae (hortensjowate)
                                
                              grupa
                              
                                Ericales (wrzosowce)
                                
                                  Balsaminaceae (niecierpkowate)
                                  
                                    Impatiens (niecierpek)
                                    
                                  Polemoniaceae (wielosiłowate)
                                  
                                  grupa
                                  
                                    grupa
                                    
                                      Ebenaceae (hebankowate)
                                      
                                        Diospyros (hurma)
                                        
                                      Primulaceae (pierwiosnkowate)
                                      
                                    grupa
                                    
                                      Theaceae (herbatowate)
                                      
                                      Symplocaceae
                                      
                                        Symplocos paniculata (symplokos wiechowaty)
                                        
                                      Styracaceae (styrakowate)
                                      
                                      Sarraceniaceae
                                      
                                      Actinidiaceae (aktinidiowate)
                                      
                                        Actinidia (aktinidia)
                                        
                                      Clethraceae (orszelinowate)
                                      
                                        Clethra (orszelina)
                                        
                                      Ericaceae (wrzosowate)
                                      
                                  Diapensiales
                                  
                                    Diapensiaceae
                                    
                                      Shortia soldanelloides
                                      
                                      Shortia uniflora
                                      
                                euasterids
                                
                                  lamiids
                                  
                                    Garryales (gariowe)
                                  &n