bezwapniowe, kwaśne skały krzemionkowe

cechy diagnostyczne w kluczu