Dicranum scoparium Hedw.

widłoząb miotłowy widłoząb miotlasty
na stronie — występowanie
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
19.03.2010, Bulowicki Las-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.164 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw