Bryopsida

prątniki (mchy właściwe)
na stronie — Funaria hygrometrica (skrętek wilgociomierczy [mech]) · Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny [mech]) · Dicranum undulatum (widłoząb Bergera [mech]) · Dicranum polysetum (widłoząb kędzierzawy [mech]) · Dicranum fuscescens (widłoząb ciemny [mech]) · Dicranum majus (widłoząb okazały [mech]) · Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech]) · Dicranum spurium ([mech]) · Dicranella heteromalla (widłoząbek włoskowy [mech]) · Kiaeria falcata (kieria sierpowata [mech]) · Kiaeria starkei (kieria górska[mech]) · Diobelonella palustris (krokiewka bagienna [mech]) · Leucobryum glaucum (bielistka sina [mech]) · Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek [mech]) · Barbula unguiculata (zwojek sztyletowaty [mech]) · Syntrichia ruraliformis (pędzliczek piaskowy [mech]) · Syntrichia ruralis (pędzliczek wiejski [mech]) · Microbryum davallianum (prątniczek maleńki [mech]) · Tortula truncata (brodek ucięty [mech]) · Tayloria serrata (długoszyj piłkowany) · Tayloria lingulata (długoszyj języczkowaty [mech]) · Meesia triquetra (parzęchlin trójrzędowy [mech]) · Pohlia annotina ([mech]) · Pohlia nutans (borześlad (knotnik) zwisły [mech]) · Pohlia sphagnicola (borześlad torfowy [mech]) · Bryum argenteum (prątnik srebrzysty [mech]) · Bryum subneodamense (prątnik jajowaty [mech]) · Bryum bicolor (prątnik dwubarwny [mech]) · Bryum pseudotriquetrum var. bimum (prątnik nabrzmiały [mech]) · Bryum schleicheri (prątnik źródliskowy [mech]) · Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały [mech]) · Pohlia wahlenbergii (borześlad białawy [mech]) · Aulacomnium palustre (mochwian (próchniczek) błotny [mech]) · Philonotis seriata (bagniak spiralny [mech]) · Philonotis caespitosa (bagniak darniowy [mech]) · Philonotis calcarea (bagniak wapienny [mech]) · Philonotis fontana (bagniak zdrojowy [mech]) · Cinclidium stygium (drabinowiec mroczny [mech]) · Plagiomnium affine (płożymerzyk (płaskomerzyk) pokrewny [mech]) · Plagiomnium undulatum (płożymerzyk falisty [mech]) · Mnium hornum (merzyk groblowy [mech]) · Mnium spinosum (merzyk ciernisty [mech]) · Rhizomnium punctatum (merzyk kropkowany [mech]) · Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech]) · Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty [mech]) · Palustriella decipiens (źródliskowiec tujowaty [mech]) · Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny [mech]) · Palustriella commutata var. falcata (źródliskowiec zmienny [mech]) · Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech]) · Hylocomiastrum umbratum (leśniak cienisty [mech]) · Rhytidiadelphus loreus (fałdownik rzemienny [mech]) · Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony [mech]) · Cratoneuron filicinum (żebrowiec paprociowaty [mech]) · Eurhynchium hians (dzióbowiec rozłożysty [mech]) · Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany [mech]) · Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta [mech]) · Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec (nibybrodawkowiec) czysty (jasnozielony) [mech]) · Plagiothecium undulatum (płaszczeniec marszczony [mech]) · Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik [mech]) · Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy [mech]) · Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty [mech]) · Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony (zagięty) [mech]) · Limprichtia cossoni (limprichtia pośrednia [mech]) · Drepanocladus vernicosus (sierpowiec błyszczący [mech]) · Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca [mech]) · Scorpidium scorpioides (skorpionowiec brunatnawy [mech]) · Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech]) · Hypnum jutlandicum (rokiet duński [mech]) · Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity) · Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech]) · Calliergonella cuspidata (mokradłoszka zaostrzona [mech])

pierwomszakowce (Archidiales)

koimkowce (Diphysciales)

skrętkowce (Funariales), rodzina skrętkowate (Funariaceae)

trzęślikowce (Timmiales)

opończykowce (Encalyptales)

widłozębowce (Dicranales)

rodzina skrzydlikowate (Fissidentaceae)

rodzina widłozębowate (Dicranaceae)

rodzina bezlistkowate (Leucobryaceae)

strzechwowce (Grimmiales)

płoniwowce (Pottiales)

rodzina płoniwowate (Pottiaceae)

szurpkowce (Orthrotrichidales)

hedwigiowce (Hedwigiales)

podsadnikowce (Splachnales)

rodzina podsadnikowate (Splachnaceae)

rodzina parzęchlinowate (Meesiaceae)

prątnikowce (Bryales)

rodzina prątnikowate (Bryaceae)

rodzina próchniczkowate (mochwianowate) (Aulacomniaceae)

rodzina szmotłochowate (Bertramiaceae)

rodzina drabinowcowate (Cinclidiaceae)

rodzina płaskomerzykowate (Plagiomniaceae)

Plagiomnium undulatum · płożymerzyk falisty [mech]

płaskomerzyk falisty [mech], płożymerzyk kędzierzawy [mech]

rodzina merzykowate (Mniaceae)

rokietowce (Hypnales)

rodzina drabikowate (Climaciaceae)

rodzina tujowcowate (Thuidiaceae)

rodzina błotniszkowate (Helodiaceae)

rodzina gajnikowate (Hylocomiaceae)

rodzina

rodzina krótkoszowate (Brachytheciaceae)

rodzina dwustronkowate (Plagiotheciaceae)

rodzina krzywoszyjowate (Amblystegiaceae)

rodzina rokietowate (Hypnaceae)

płaskoliściowce (Hookeriales)