atlas-roslin.pl

mchy wierzchołkowozarodniowe (ortotropowe)

Bryophyta Bryophyta Bryophyta BryophytaBryophyta🔑prątniki (mchy właściwe) (Bryopsida)mchy bocznozarodniowe (plagiotropowe)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mchy)kl 9744
skróty do dalszych pozycji klucza Z ŻEBREM: z wyrostkami / bez wyrostków: CAŁE obrzeżone / nieobrzeżone: brodawkowane / gładkie

Za Ignatov M.S., Ignatova E.A, 2003 — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.1 [368], nieznacznie zmodyfikowany (patrz pozostała literatura w stopce).
  
  
  
↑nie ↓nie(z) liście bez żebra
  
    
(z) c.d.n.
    
  
↑nie (z) liście z żebrem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
  
    
↓nie(z) żebro na stronie grzbietowej (dolnej) ze skrzydlastym wyrostkiem
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Łodyżki z liśćmi umieszczonymi w jednej płaszczyźnie, po dwóch stronach łodyżki, przypominają miniaturową paproć.
    
    
↑nie ↓nie(z) żebro po stronie brzusznej z licznymi blaszkami lub wielokomórkowymi wyrostkami
    
      
↓nie(z) większe
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Brzuszna (górna) powierzchnia liści z podłużnymi blaszkami wysokości kilku komórek.
  Pospolite gatunki siedlisk ±umiarkowanie wilgotnych.
      
      
↑nie (z) drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Brzuszna (górna) powierzchnia liści z kilkukomórkowymi nitkowatymi wyrostkami.
  Gatunki siedlisk suchych, kserofity. Rodzaje: listewkowiec (Pterygoneurum), soczeniczek (Aloina).
      
    
↑nie (z) żebro bez wyrostków
    
      
↓nie(z) CAŁE liście obrzeżone smuklejszymi komórkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
      
        
↓nie(z) liście podługowato-językowate
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Komórki w górze liścia kwadratowe, nisko brodawkowane lub gładkie.
        
        
↑nie (z) liście przeważnie lancetowate, jajowate lub eliptyczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Górne komórki liścia okrągławo-sześciokątne, rombowate lub wydłużone, gładkie.
        
          
↓nie(z) liście rozetkowato zebrane na szczycie pędu
Rhodobryum roseum (różyczkoprątnik pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Brzeg góry liścia piłkowany.
          
          
↑nie (z) liście nie zebrane w rozetkę
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Brzegiem piłkowane lub całobrzegie.
          
            
↓nie(z) komórki liścia ±izodiametryczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Liście przeważnie szeroko jajowate lub eliptyczne, w górze zaokrąglone lub szeroko zaostrzone.
            
            
↑nie (z) komórki liścia najczęściej rombowate do wydłużonych ±wzdłuż osi liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Liście do jajowatych do lancetowatych, ostro lub nieostro obrzeżone, na szczycie wyciągnięte, wąsko zaostrzone LUB, rzadziej, szeroko zaostrzone lub zaokrąglone.
            
              
↓nie(z) komórki liścia przeważnie rombowate, 2 – 4 (6):1
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Liście ostro, rzadko nieostro obrzeżone;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
              
              
↑nie (z) komórki liścia przeważnie wydłużone, 4 – 8 (11):1
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Liście nieobrzeżone lub nieostro obrzeżone (tak głównie u gatunków z siecią dużych komórek);
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
              
      
↑nie (z) komórki brzegu jak i środka liścia o ±podobnych proporcjach
      
        
↓nie(z) komórki liścia wyraźnie brodawkowane lub pęcherzykowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. t ...
        
          
↓nie(z) zewnętrzne ściany komórek liścia brodawkowane
Encalypta streptocarpa (opończyk krętozarodniowy)
zewnętrzna ściana komórkowa z dwoma brodawkami
          
            
↓nie(z) żebro w górze liścia "rozpływa się" wśród otaczających komórek blaszki listka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Gametofity duże, szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Niphotrichum canescens (szroniak siwy)
syn. Racomitrium canescens · Rhacomitrium canescens · mszaki
            
            
↑nie (z) żebro aż do szczytu liścia wyraźnie odgraniczone od komórek blaszki listka
            
              
↓nie(z) komórki listka prostokątne do podługowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Brodawki znajdują się w górnych lub dolnych kątach komórki.
              
              
↑nie (z) komórki listka izodiametryczne
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Brodawki nad światłem komórki.
              
                
↓nie(z) komórki nasady liścia z silnie zgrubiałymi poprzecznymi ścianami
Encalypta streptocarpa (opończyk krętozarodniowy)
wyraźnie silniej zgrubiałe poprzeczne ściany komórkowe nasadowej części listka
Encalypta streptocarpa (opończyk krętozarodniowy)
XL
Encalypta streptocarpa (opończyk krętozarodniowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Liście językowate, w górze zaokrąglone lub krótko zaostrzone; brzegiem zwykle płaskie.
                
                
↑nie (z) komórki nasady liścia z ±jednakowo zgrubiałymi poprzecznymi i podłużnymi ścianami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Liście owalne, lancetowate, rzadziej językowate; zaostrzone, rzadziej zaokrąglone lub krótko zaostrzone; brzegiem podwinięte (silnie odgięte na stronę grzbietową) , rzadziej płaskie lub zawinięte.
                
                  
↓nie(z) na powierzchni okrągłych dużych brodawek są jeszcze brodaweczki kutykularne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Łodyżki przeważnie rozgałęziają się widlasto.
  Na skałach w górach.
                  
                  
↑nie (z) bez kutikularnych brodawek
                  
                    
↓nie(z) żebro bez wiązek stereidalnych
                    
                      
↓nie(z) liście wąsko lancetowate, długo zaostrzone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Mchy ciemnobrunatne.
  Na wilgotnych skałach w wyższych partiach gór.
                      
                      
↑nie (z) epifity, rzadziej epility; liście do szeroko jajowatych do jajowato-lancetowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Sporofity często spotykane. Czepek przykrywa większą część puszki, pofałdowany, u większości gatunków długo owłosiony. Puszka siedząca lub na ±krótkiej secie.
  Epifity (na korze drzew), rzadziej epility (naskalne).
                      
                    
↑nie (z) żebro z jedną lub dwoma wiązkami stereidalnymi (na poprzecznym przekroju dolnej części liścia)
                    
                      
↓nie(z) tereny podmokłe, wśród innych mchów, czasem na ziemi, kamieniach, zbutwiałym drewnie
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium androgynum (próchniczek obupłciowy)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Mchy żółtozielone, z kontrastującym wyraźnym białawo lśniącym żebrem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
  Tereny podmokłe, wśród innych mchów, czasem na ziemi, kamieniach, zbutwiałym drewnie.
                      
                      
↑nie (z) przeważnie na kamieniach i na ziemi, rzadziej epifitycznie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Żebro u wielu gatunków nie jasne i nie błyszczące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
  Przeważnie na kamieniach i na ziemi, rzadziej epifitycznie.
                      
          
↑nie (z) zewnętrzne ściany komórek liścia pęcherzykowate
          
            
(z) c.d.n.
            
        
↑nie (z) zewnętrzne ściany komórkowe liścia równe i nad światłem komórki gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· LUB występują kutykularne brodawki dostrzegalne jako podłużne kreskowanie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
        
          
↓nie(z) drobniutkie mchy na silnie ocienionych wapieniach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
          
          
↑nie ↓nie(z) inne; żebro wybiega jako hyalinowy włosek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
          
            
↓nie(z) w żebrze grzbietowa wiązka stereoidalnych komórek wyraźna
            
            
↑nie (z) komórki na przekroju poprzecznym żebra jednorodne
            
              
↓nie(z) epifit; hialinowy włosek w nasadzie szeroki, płaski
Orthotrichum diaphanum (szurpek przeźroczysty)
XL
· ta ce ...
· Hialinowy włosek w nasadzie szeroki, płaski.
· ta cecha diagnostyczna ...
              
              
↑nie (z) naskalne; hialinowy włosek w nasadzie wąski, rzadziej szeroki
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Hialinowy włosek w nasadzie wąski, rzadziej szeroki.
              
          
↑nie (z) inne; żebro bez hyalinowego włoska
          
            
↓nie(z) gametofit białozielony, suchy bardzo kruchy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Listki prawie w całości składają się z żebra, w jego centrum znajduje się jeden szereg komórek asymilacyjnych, pozostałe są hyalinowe.
            
            
↑nie (z) gametofit zielony, niezbyt lub wcale nie kruchy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Listki zwykle bez równie szerokiego żebra; bez komórek hyalinowych po górnej i dolnej stronie żebra.
            
              
↓nie(z) listki leżące w wodzie przybierają niebieski odcień
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
              
              
↑nie (z) liście leżące w wodzie nie zmieniają barwy; komórki izodiametryczne lub wydłużone
              
                
↓nie(z) w kątach liści są rozmnóżki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
                
                  
↓nie(z) w kątach liści znajdują się nitkowate rozmnóżki
                  
                  
↑nie (z) w kątach liści znajdują się ±kuliste rozmnóżki
                  
                    
↓nie(z) rozmnóżki w kubeczkowatych rozetkach na końcach pędów; komórki liścia okrągławo-kwadratowe
Tetraphis pellucida (czteroząb przeźroczysty)
Tetraphis pellucida (czteroząb przeźroczysty)
3D
Tetraphis pellucida (czteroząb przeźroczysty)
XL
Tetraphis pellucida (czteroząb przeźroczysty)
                    
                    
↑nie (z) rozmnóżki w kątach liści
                    
                      
↓nie(z) żebro kończy się poniżej szczytu liścia, tej samej barwy co liść
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście jajowato-lancetowate do lancetowatych.
                      
                      
↑nie (z) żebro wybiega poza szczyt blaszki liściowej, ciemniejsze od niej
Bryum bicolor (prątnik dwubarwny)
XL
Bryum bicolor (prątnik dwubarwny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Liście jajowate.
Bryum bicolor (prątnik dwubarwny)
syn. Bryum dochotomum · mszaki
                      
                
↑nie (z) w kątach liści nie ma rozmnóżek
                
                  
↓nie(z) komórki w górze liścia izodiametryczne, w większości kwadratowe
                  
                    
↓nie(z) liście na szczycie zaokrąglone I bez wybiegającego żebra
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Suche rośliny przeważnie czarne lub bardzo ciemnozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
                    
                    
↑nie (z) liście zaostrzone, JEŚLI zaokrąglone na szczycie to z wybiegającym żebrem
· ta cecha diagnos ...
· JEŚLI zaokrąglone na szczycie TO z wybiegającym żebrem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
  Na różnych podłożach.
                    
                      
↓nie(z) mchy jasnoniebieskie od sinego nalotu liściach
                      
                      
↑nie (z) mchy zielone lub brunatnozielone
                      
                        
↓nie(z) komórki sprawiają wrażenie podłużnie kreskowanych z uwagi na kutikularne brodawki
                        
                          
(z) suche liście umiarkowanie zgięte, lancetowato zaostrzone
Plagiopus oederiana (płaskodziur trójkątny)
                          
                        
↑nie (z) bez kutikularnych brodawek
                        
                          
↓nie(z) tworzy gęste darnie w dole filcowato poprzerastane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Liście drobne, 0.7 – 1.8 mm długości 0.3 – 0.5 mm szerokości.
                          
                          
↑nie (z) mchy nie są w dole filcowato poprzerastane, JEŚLI SĄ TO z dużymi liśćmi
                          
                            
↓nie(z) brzeg liścia na >połowie długości podwinięty, na samym szczycie z nielicznymi ząbkami
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy)
XL
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy)
XL
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy)
XL
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Liście jajowato-lancetowate do lancetowatych.
                            
                            
↑nie (z) brzeg liścia przeważnie płaski lub podwinięty na <połowie długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Liście lancetowate, rzadziej jajowato-lancetowate lub językowate.
                            
                              
↓nie(z) liście językowate, krótko zaostrzone, z wybiegającym żebrem
                              
                              
↑nie (z) liście lancetowate, rzadziej jajowato-lancetowate, przeważnie wąsko zaostrzone; żebro kończy się w wierzchołku, rzadziej wybiega
                              
                  
↑nie (z) komórki w górze liścia prostokątne lub rombowate do silnie wydłużonych
                  
                    
↓nie(z) komórki w kątach nasady liścia ciemniejsze, bure
                    
                      
↓nie(z) mchy złocisto-zielone, łodyżka czerwona
Blindia acuta (blindia ostra)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście lancetowate, prosto odstające, 2 × 0.2 – 0.3 mm.
  Na wilgotnych skałach, w górach.
                      
                      
↑nie (z) łodyżka zielona lub brunatna
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście większe.
  W większości częste gatunki.
                      
                    
↑nie (z) komórki w kątach nasady liścia tej samej barwy co pozostałe
                    
                      
↓nie(z) liście z wąskim szczytem w którym przynajmniej 1/3 zajmuje żebro
                      
                        
↓nie(z) drobny mech; liście z rozszerzonej nasady nagle zwężone w wąską i poskręcaną górną część
· ta cecha d ...
· Liście z rozszerzonej nasady nagle zwężone w wąską i poskręcaną górną część.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
                        
                        
↑nie (z) mchy duże lub drobne; liście zwężone nagle lub stopniowo; górne komórki liścia cienko- lub grubościenne, 1.5 – 3 (6):1
                        
                          
↓nie(z) liść obrzeżony w nasadzie wydłużonymi komórkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
· Liście długo, szydlasto zaostrzony z lancetowatej nasady.
                          
                          
↑nie (z) liść nie obrzeżony w nasadzie wydłużonymi komórkami; liście szeroko lub wąsko zaostrzone
                          
                            
↓nie(z) drobne mchy, zwykle na nagiej mineralnej glebie; liście z jajowatej lub lancetowatej nasady zwężone w równowąsko-szydlastą górną część
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liście z jajowatej lub lancetowatej nasady zwężone w równowąsko-szydlastą górną część.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
                            
                            
↑nie (z) mchy naziemne, epifityczne lub epiksyliczne; liście zwykle z linearno-lancetowatą lub lancetowatą górną częścią
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Liście zwykle z linearno-lancetowatą lub lancetowatą górną częścią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
                            
                      
↑nie (z) liście jajowate do eliptycznych, jeśli w szczycie zwężone to żebro zajmuje tam <1/3 szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· JEŚLI liście w szczycie lancetowato zwężone to żebro zajmuj tam mniej niżej 1/3 szerokości.
                      
                        
↓nie(z) duże rośliny z liśćmi 5 – 10 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Komórki liścia ustawione w wyraźnych skośnych rzędach.
                        
                        
↑nie (z) rośliny drobne lub duże, liście 2 – 4 (5)mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Komórki liścia nie ustawione w skośnych rzędach.
                        
                          
↓nie(z) komórki liścia (13) 20 – 30 (40) µm szerokości, cienkościenne
                          
                            
↓nie(z) żebro w nasadowej części silnie rozszerzone; chwytniki fioletowe
                            
                            
↑nie (z) żebro w nasadowej części nie jest silnie rozszerzone; chwytniki brunatne, rzadziej fioletowe
                            
                              
↓nie(z) liście jajowate lub rombowato-eliptyczne, krótko zaostrzone, zaokrąglone lub w górze wyciągnięte, nie zbiegające
                              
                                
↓nie(z) na glebie, rzadziej na kamieniach; pęd zwykle poniżej 10 mm długości
                                
                                
↑nie (z) na podłożu organicznym (odchodach, padlinie), czasem na silnie rozłożonym drewnie; pęd zwykle >10 mm długości
                                
                              
↑nie (z) liście od jajowatych do linearno-lancetowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· zbiegające na trzon,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
  Powrót do pozycji klucza wybór między Bryum a Pohlia.
                              
                          
↑nie (z) komórki liścia 6 – 15 µm szerokości, cienkościenne lub grubościenne
                          
                            
↓nie(z) mchy bagienne z dużymi liśćmi (1.5 – 3 mm długości); żebro w dole silnie rozszerzone
                            
                            
↑nie (z) mchy naziemne, liście przeważnie <2 mm długości
                            
                              
↓nie(z) drobne mchy, ulistnienie pączkopodobne; liście 1.0 – 1.6 mm × 0.8 – 1.2mm
                              
                              
↑nie (z) liście węższe niż 0.7mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
                              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

wierzchołkowozarodniowe (mchy)

ang. acrocarpous mosses, acrocarps; ros. верхоплодные мхи

ortotropowe (mchy)

Sztuczna, ale bardzo praktyczna przy oznaczaniu, grupa mchów charakteryzująca się następującymi cechami (definicja zasadniczo za [368s24]):