Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson

zgliszczyn gruszkowaty
na stronie — znaleziska