Dicranum spurium Hedw.

widłoząb zdrożny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw