Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

gajnik lśniący
na stronie — występowanie
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
20.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw