Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.

czubek brzuchaty
na stronie — znaleziska