atlas-roslin.pl

Div. Marchantiophyta

wątrobowce
Hepaticae
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
plecha złożona
*plecha prosta
· Plecha ± grubawa, dość sztywna, często podzielona na poletka; złożona - na przekroju poprzecznym widoczne komory powietrzne z nićmi asymilacyjnymi lub te nie w komorach ale ściśle przylegające.
· Chwytniki dwojakie: gładkie i języczkowe (z wewnętrznymi wyrostkami ściany komórkowej, rozmieszczone na brzusznej stronie plechy, zwykle w pęczkach).
plecha prosta
*plecha złożona
· Plecha zwykle cienka, delikatna; mało złożona - na przekroju poprzecznym z ± jednakowych komórek.
· Chwytniki tylko gładkie.
komórki plechy z jednym dużym chloroplastem; sporofit zielony, wąsko cylindryczny (rogowaty), rozszczepiający się na dwoje
*komórki plechy z licznymi chloroplastami; sporofit z cienkim, bezzieleniowym trzonem, kulisty, owalny LUB zagłębiony w plesze
Anthoceros agrestis (glewik polny)
▶ Anthocerotophyta (glewiki)
syn. Anthoceratopsida (dawniej klasa w mszakach) · mszaki [360]
komórki plechy z licznymi chloroplastami; sporofit z cienkim, bezzieleniowym trzonem, kulisty, owalny LUB zagłębiony w plesze
*komórki plechy z jednym dużym chloroplastem; sporofit zielony, wąsko cylindryczny (rogowaty), rozszczepiający się na dwoje
c.d.n.
rośliny z łodyżką i liśćmi
*rośliny plechowate
c.d.n.
Gametofit plechowaty lub w formie ulistnionej łodyżki (dwa rzędy listków, czasem trzeci odmienny po stronie brzusznej), przytwierdzony do podłoża jednokomórkowymi chwytnikami. Listki zwykle z jednej warstwy niezróżnicowanych komórek, całobrzegie, ząbkowane, orzęsione lub podzielone na płaty. Każda komórka gametofitu z licznymi, drobnymi chloroplastami i ciałkami oleistymi (ich wielkość, barwa i liczba jest ważną cechą diagnostyczną, dostępną przyżyciowo).

Sporofit zbudowany ze stopy, bezzieleniowej sety (trzonka sporangialnego) oraz zarodni. Zarodnia kulista lub walcowata, jasnobrązowa do prawie czarnej; wewnątrz bez kolumienki, ale ze sprężycami; otwiera się eksplozywnie czterema klapami lub rozpada się. Często rozmnażają się wegetatywnie przez rozmnóżki i regenerację z fragmentów. Splątek słabo wykształcony, kilkukomórkowy.

W Polsce występuje prawie 260 gatunków wątrobowców.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji