atlas-roslin.pl

Div. Marchantiophyta

wątrobowce
Hepaticae
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
↓nierośliny plechowate
↓nieplecha złożona
· Plecha ± grubawa, dość sztywna, często podzielona na poletka; złożona - na przekroju poprzecznym widoczne komory powietrzne z nićmi asymilacyjnymi lub te nie w komorach ale ściśle przylegające.
· Chwytniki dwojakie: gładkie i języczkowe (z wewnętrznymi wyrostkami ściany komórkowej, rozmieszczone na brzusznej stronie plechy, zwykle w pęczkach).
↑nie plecha prosta
· Plecha zwykle cienka, delikatna; mało złożona - na przekroju poprzecznym z ± jednakowych komórek.
· Chwytniki tylko gładkie.
↓niekomórki plechy z jednym dużym chloroplastem; sporofit zielony, wąsko cylindryczny (rogowaty), rozszczepiający się na dwoje
Anthoceros agrestis (glewik polny)
▶ Anthocerotophyta (glewiki)
syn. Anthoceratopsida (dawniej klasa w mszakach) · mszaki[360]
↑nie komórki plechy z licznymi chloroplastami; sporofit z cienkim, bezzieleniowym trzonem, kulisty, owalny LUB zagłębiony w plesze
c.d.n.
↑nie rośliny z łodyżką i liśćmi
c.d.n.
cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
Gametofit plechowaty lub w formie ulistnionej łodyżki (dwa rzędy listków, czasem trzeci odmienny po stronie brzusznej), przytwierdzony do podłoża jednokomórkowymi chwytnikami. Listki zwykle z jednej warstwy niezróżnicowanych komórek, całobrzegie, ząbkowane, orzęsione lub podzielone na płaty. Każda komórka gametofitu z licznymi, drobnymi chloroplastami i ciałkami oleistymi (ich wielkość, barwa i liczba jest ważną cechą diagnostyczną, dostępną przyżyciowo).

Sporofit zbudowany ze stopy, bezzieleniowej sety (trzonka sporangialnego) oraz zarodni. Zarodnia kulista lub walcowata, jasnobrązowa do prawie czarnej; wewnątrz bez kolumienki, ale ze sprężycami; otwiera się eksplozywnie czterema klapami lub rozpada się. Często rozmnażają się wegetatywnie przez rozmnóżki i regenerację z fragmentów. Splątek słabo wykształcony, kilkukomórkowy.

W Polsce występuje prawie 260 gatunków wątrobowców.

cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Schumacker, R., Váňa, J., 2005 — Identificaton keys to the liverworths and hornworts of Europe and Macaronesia [391]
 • Schljakov, R.N., 1976 — Pechenochnye mkhi severa SSSR. T.1 p.24 [372.1]
 • Ignatova, E.A, Ignatov M.S., Fedosov, V.E., Konstatinova, N.A., 2011 — Bryophytes of Moscow Province: a guide. p.16 [384]
 • Düll, R., Düll-Wunder, B., 2008 — Moose einfach und sicher bestimmen p.55 [386]
 • Rejment-Grochowska I., 1966 — Wątrobowce Tom I. Flora Polska. [370]
 • Wójciak, H., 2003 — Porosty, mszaki, paprotniki [359]
 • Schljakov, R.N., 1975 — Pechenochnye mkhi. Morfologija, filogenija, klassifikacija. [371]
 • Atherton, I., Bosanquet, S., Lawley, M., 2010 — Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guidewww [354]
 • Rothmaler, W., Schuber, R., Handke, H.H., Pankov, H., 1994 — Exkursionflora von Deutschland Band 1. Niedere Planzen p.633k [377]
 • Górski, P., 2013 — Wątrobowce (Marchantiophyta) [389]
 • Koła W., Turzańska M, 1995 — Wątrobowce (Hepaticopsida) i glewiki (Anthocerophytina) [390]
 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003 — Census catalogue of polish mosses [360]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji