atlas-roslin.pl

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees [🔉 ha·plo·mi·tri·um *]

jednoczepka Hookera
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees [🔉 ha·plo·mi·tri·um *](pl) jednoczepka Hookera
haplo- (lat. z gr.) — pojedynczy z greckiego haploos απλοος, haplous απλους; występuje jako pierwszy człon w złożonych nazwach rodzajów
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji