wątrobowce podlegające ochronie ścisłej

objaśnienie skrótów