Mannia fragrans (Balbis) Frye et L.Clark

mannia pachnąca
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.48 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.